Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

170424-terrorsamtal-451552_se.gp_1.jpg
Roger Haddad (L), Andreas Carlson (KD), Beatrice Ask (M) och Johan Hedin (C).

Terrorsamtal klara före sommaren

Regeringen siktar på en ny politisk överenskommelse mot terrorism om en dryg månad. Vänsterpartiet varnar för att lagar kan hastas igenom.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) träffade företrädare för de borgerliga partierna för att diskutera skärpta insatser mot terrorism.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

- Jag tycker i grunden att de förde fram bra förslag, säger han.

Ett tiotal förslag ligger på bordet och samtalen uppges ha varit "konstruktiva". Enligt Ygeman kan det dock krävas ytterligare 3–4 möten innan en överenskommelse kan nås om ungefär en månad.

Samröre straffas?

Regeringen vill bland annat utreda en kriminalisering av samröre med terroristorganisationer.

I Norge finns redan en liknande lag som den norska säkerhetspolisen beskrivit som ett viktigt instrument. Den norska polisen behöver inte bevisa att någon begått en terrorhandling, utan det räcker med att man kan visa att personen bidragit till upprätthållandet av terrororganisationen.

Flera borgerliga partier har krävt en sådan lag. Socialdemokraterna har svängt i frågan på senare tid.

Centerns rättspolitiske talesperson Johan Hedin tycker att kriminalisering av samröre är det viktigaste förslaget.

- Med en bra sådan lagstiftning skulle vi lösa många problem, säger han.

- I princip alla IS-återvändare skulle kunna lagföras.

V är kritiskt

Vänsterpartiets var inte inbjudet och varnar för att förslag hastas fram och blir rättsosäkra.

- Vi är väldigt oroade, säger den rättspolitiske talespersonen Linda Snekker.

Hon pekar till exempel på att det är oklart vem som ska bestämma vad som är en terroristorganisation.

Under mötet diskuterades också att underlätta utbyte av information mellan Säpo och andra myndigheter. Det har till exempel visat sig att personer sökt asyl i ett namn och dömts för brott i ett annat.

Liberalernas rättspolitiske talesperson Roger Haddad lyfte fram att det även bör bli lättare att utbyta information om personer som anses vara säkerhetsrisker mellan Säpo och till exempel socialtjänst och skolor.

Partierna diskuterade också möjligheten att använda elektronisk fotboja på personer som bedöms vara säkerhetsrisker, men som inte kan utvisas på grund av att de riskerar dödsstraff eller tortyr

Alla de borgerliga partierna är inte övertygade om åtgärdens effektivitet i sådana fall.

Känslig information

Moderaternas förre justitieminister Beatrice Ask avvisar inget, men vill först se ett underlag till lagförslag innan hon tar ställning.

Moderaterna vill bland annat skärpa straffen för brott med koppling till terrorism. Ett annat M-förslag är att ge Säpo tillgång till signalspaningsinformation även när förundersökning pågår.

- Jag tycker att det är otroligt viktigt och jag är inte helt ensam om det, säger Ask.

SD:s rättspolitiske talesperson Adam Marttinen tycker det är "ansvarslöst" att riksdagens tredje största part inte bjudits in till samtalen.

SD vill bland annat se mer kameraövervakning av brottsutsatta platser, ett förbud för att sprida propaganda för Islamiska staten och att IS-terrorister ska kunna fråntas medborgarskap.

- Vi hade haft saker att bidra med, säger Marttinen.

Fakta: Åtgärder som är på gång eller har införts

Rekryteringslagen från 2010 innebär straff för att uppmana och rekrytera till terroristbrott, samt att ge utbildning för terroristbrott

Rekryteringslagen utvidgades 2016 till att även resande för att utbilda sig för eller begå terroristbrott blev straffbart. Även att underlätta eller organisera och finansiera sådana resor kriminaliserades.

Ett utredningsförslag om att kriminalisera deltagande i väpnad konflikt för terroristgrupper lades fram 2016. Regeringen bereder nu ett eventuellt lagförslag.

Regeringen vill också snabbutreda kriminalisering av samröre med terroristorganisation. Utredningen ska vara klar innan 2017 års slut.

Möjligheter för polisen att använda hemlig dataavläsning utreds. Utredningen ska vara klar i november 2017.

Passlagen skärptes 2016 för att minska missbruk av svenska pass.

En utökad kameraövervakning på offentliga platser utreds. Utredning ska vara klar i juni 2017.

Polisens insatsstyrka ska kunna agera på flera platser samtidigt. Utredning ska vara klar i juni 2017.

Arbetet mot våldsbejakande extremism ska läggas på en myndighet. Regeringsbeslut inom kort.

Fakta: De borgerliga partiernas förslag

MODERATERNA

Skärp straff för brott med terrorismkoppling

Öka resurserna till FRA och Must

Ge Säpo tillgång till information från signalspaning parallellt med förundersökning

Öka polisens kameraövervakning av offentliga platser

Prioritera Migrationsverkets och Säpos riskbedömningar av personer

CENTERN

Kriminalisera samröre med terroristorganisationer

Stopp för offentliga bidrag till de som sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap

Lätta på sekretess för att utbyta information mellan Säpo. Polisen, Migrationsverket och andra myndigheter

LIBERALERNA

Kriminalisera samröre med terroristorganisationer

Skynda på kriminalisering av deltagande i väpnad konflikt för terroristgrupper

Inför möjlighet att beslagta pass för de som misstänks vilja resa i terrorismsyfte

Ökat informationsutbyte mellan Säpo och till exempel socialtjänsten

KRISTDEMOKRATERNA

Fler poliser i yttre tjänst och se till att de har rätt utrustning för att möta terrorhot

Gör det enklare för polisen att få stöd från försvaret med skydds- och bevakningsinsatser vid terrorattack

Större möjligheter för Säpo att använda sig av signalspaning

Elektronisk fotboja för säkerhetsrisker som inte kan utvisas

Fördubbla polisens nationella insatsstyrka

Kriminalisera samröre med terroristorganisationer

Källa: M, C, L och KD

Mest läst