Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

171022-kdting-551104_se.gp_1.jpg
Det mesta gick partiledaren Ebba Busch Thors väg på rikstinget i Uppsala.

Stark uppslutning bakom KD-politik

Sällan har väl en partiledning gått så helskinnad ur en partikongress som den kristdemokratiska. Partiets riksting i helgen blev en enda lång bekräftelse av den förda politiken på i stort sett alla områden. Krav på tuffare asylpolitik, inskränkningar av aborträtten och burka-förbud avvisades av ombuden.

Partiledningen hade bara ett förslag med sig till rikstinget och det var en ny vård- och omsorgspolitik. Den antogs närmast ograverat av rikstinget och blir nu partiets huvudfråga i valet.

Det enda anmärkningsvärda som hände i sammanhanget var att rikstinget samtidigt bestämde sig för att peta talespersonen på just det området, Emma Henriksson (KD), från partiledningen. Det ledde till att hon helt lämnade partistyrelsen.

Tuffare krav stoppades

Vid sidan av vård- och omsorgspolitiken ägnade rikstinget resten av tiden åt att behandla motioner, som till helt övervägande del besvarades eller avslogs.

Varken de som ville mjuka upp asylpolitiken eller de som ville skärpa den fick gehör. Såväl förslag om permanenta uppehållstillstånd som begränsad rätt att söka asyl avvisades.

Även tuffare krav på rättsområdet stoppades. Lars Adaktusson fick stort stöd för att ingå i partiledningen men stötte på patrull för de flesta av sina förslag på terroristområdet.

Nej till undantagstillstånd

Partiledningen hade först bifallit hans förslag att utländsk finansiering av moskéer och islamiska föreningar ska kunna övervakas och stoppas. Men förslaget mötte kritik.

- Byt ut moské mot synagoga eller kyrka och var hamnar vi då? Vi vill bekämpa all extern påverkan på vårt land. Vi ska ha generella principer. Pekar vi ut enskilda religioner hamnar vi helt fel, sade Magnus Jakobsson från Fyrbodal.

Kritiken ledde till att partiledningen backade från sitt bifall och Adaktusson fick nöja sig med att motionen besvarades. Rikstinget sade också nej till hans förslag om att kunna införa undantagstillstånd.

Måste visa ansiktet

Flera motioner handlade om att införa kommunala poliser, men rikstinget nöjde sig med partiledningens linje att kommunerna ska kunna vara med och finansiera poliser men att dessa ska ingå i nuvarande polisorganisation.

Ett bakslag som partiledningen åkte på var att rikstinget anser att arbetsgivare ska ha rätt att kräva att anställda ska visa ansiktet utan att det ska anses vara diskriminering.

Ett fåtal motioner bifölls, bland annat att KD ska verka för ersättning till transsexuella som tvingats till sterilisering, att militärtjänstgöring ska ge meritpoäng och att möjligheten att inrätta en oberoende myndighet som beslutar om huruvida resningar ska utredas.

Fakta: Beslut på rikstinget

Kommuner ska kunna anställa läkare

Fler mobila bedömningsenheter för hembesök

Vårdplatser i primärvården

Apoteken ska ges en utökad och stärkt roll inom vårdkedjan

Tre miljarder kronor till framförallt helg- och kvällsöppna vårdcentraler

Certifiera patienter för utökad självbehandling

Ta bort biståndsbedömning för trygghetslarm för äldre

Ökad personalkontinuitet i hemtjänsten

Förstatliga sjukhusvården

Återinför Alliansens kömiljard för kortare vårdköer

Inför vårdserviceteam som kan avlasta vårdpersonal

Vässad vårdgaranti - träff med rätt vårdkontakt inom 24 timmar

Rätt till specialistbehandling inom 120 dagar

Landstingen ska ha samlat ansvar för hela barn- och ungdomshälsovården

Nationellt kompetenscentrum för förlossningsvård och eftervård

Arbetsgivare ska ha rätt att kräva att anställda ska visa ansiktet utan att det ska anses vara diskriminering

Militärtjänstgöring ska ge särskilda meritpoäng vid antagning till universitet och högskolor

Arbeta för att FN utarbetar en äldrekonvention

Ta bort automatisk villkorlig frigivning efter två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff

Utreda möjligheten att inrätta en oberoende myndighet som beslutar om resningar

Personer som tidigare dömts till fängelse ska inte kunna dömas till villkorlig dom igen

Skadestånd för transsexuella som tvingats till sterilisering

Fri hyressättning i nyproduktion med skydd mot ockerhyror. Viss andel av varje fastighet upplåts enligt bruksvärdesystemet

Källa: KD

Mest läst