Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

171018-irakstyrka-549065_se.gp_1.jpg
Kurdiska peshmergasoldater i Irak. Arkivbild.

Regeringen kallar till möte om Irakstyrkan

Regeringen har bjudit in Allianspartierna och Vänsterpartiet för överläggningar om framtiden för den svenska insatsen i Irak. Att kurdiska och irakiska styrkor nu står mot varandra komplicerar beslutet.

- Jag vill naturligtvis veta hur regeringen bedömer säkerheten för vår personal på plats, säger Allan Widman, ordförande (L) i riksdagens försvarsutskott, till TT. Kabinettssekreterare Annika Söder och statssekreterare Jan Salestrand träffar på torsdagen alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, på utrikesdepartementet.

Regeringen står just i begrepp att besluta om den svenska insatsen i Irak ska förlängas eller inte. Den senaste utvecklingen, där kurdiska peshmergastyrkor och irakiska styrkor vänt sig mot varandra i stället för att gemensamt bekämpa IS, har kastat om förutsättningarna för den svenska insatsen.

Komplicerad bild

Annika Söder konstaterar att säkerheten för den svenska styrkan alltid har varit en viktig aspekt, men nu kompliceras bilden ytterligare.

- Nu är det oklarheten i läget som är den nya frågan, eftersom vi inte helt tydligt kan bedöma hur sammanhållningen bland de olika styrkorna i Irak kommer att se ut i framtiden, säger hon till TT.

Den svenska Irakstyrkan utökades tidigare i år till 70 personer och uppgiften har främst varit att utbilda peshmergaförband som strider mot IS.

Regeringen får nu hela tiden in uppdaterad information från fältet, samråder med Finland, Tyskland och andra länder i den internationella koalition som Sverige är en del av och man har också kontakter med centralregeringen i Irak och den kurdiska regionregeringen.

På mötet på UD ska regeringen ge sin bedömning av läget just nu, hur man ser på framtiden för styrkan och ta in synpunkter från de inbjudna partierna.

Säkerhet i fokus

Allianspartierna är i grunden positiva till insatsen men det instabila läget och den snabba händelseutvecklingen gör att frågetecknen radar upp sig, säger försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L). Han hoppas att mötet ska få bilden av läget att klarna.

- Vårt främsta ansvar är att ta hand om de våra och se till deras säkerhet i första hand.

Svårt beslutsläge

Enligt planeringen ska regeringen nästa vecka lämna en proposition om en eventuell förlängning av insatsen. Men eftersom läget just nu är föränderlig materia kan regeringen välja att vänta och komma överens med riksdagen om en snabbprocess längre fram eller lägga ett förslag nu som senare kan uppdateras utifrån händelseförloppet.

Även Allan Widman pekar på det oklara läget.

- Min känsla är att händelseutvecklingen är ganska snabb och man ska inte utesluta att fler saker kan hända som kan påverka beslutet, när läget är så instabilt som det är, säger han.

Fakta: Den svenska Irakinsatsen

I juni beslutade riksdagen att förlänga den svenska militära insatsen i Irak till den 31 december i år.

Riksdagen beslutade även att fördubbla styrkan till 70 militära utbildare och rådgivare.

De svenska soldaterna har främst bedrivit verksamhet runt Erbil i norra Irak, men kan även vara baserade på den internationella koalitionens Al Asad-bas i centrala Irak. Styrkan ska vid behov tillfälligt kunna utökas till högst 220 personer.

Utbildningen syftar till att irakierna själva ska kunna sätta upp förband och använda dem. Det kan handla om soldatutbildning om materiel, mänskliga rättigheter, krigets lagar, materielvård, logistik, förmågan att skydda sig mot terroristbomber och minor. Dessutom ingår utbildning av chefer. Även rådgivning i försvarsstrid genomförs.

Enligt planen ska regeringen den 26 oktober lämna en proposition om eventuell förlängning av insatsen.

Mest läst