Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

219557h1024.jpg
Nu släpper polisen siffrorna man anklagats för att mörka. Stefan Hector, kommenderingschef för avslutade flyktinginsatsen Alma, säger nu att de borde ha släppts direkt.

Polisen släpper asylbrottssiffror

Den nationella särskilda polisinsatsen Alma är avvecklad och nu offentliggörs siffror polisen anklagats för att mörka. De visar misshandelsfall, hot och självmordsförsök.

När omkring 56 000 personer delar på utrymmet på landets omkring 420 tillfälliga asylboenden sker främst anmälningar av misshandel samt hot och ofredanden.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Under den period som polisen nu granskat manuellt (11 november 2015 till 31 januari 2016) anmäldes 831 misshandelsfall på asylboenden samt 484 fall av hot och ofredanden.

- Vad kan man förvänta sig? Det här är människor som varit med om extrema upplevelser och som nu lever under extrema förhållanden, säger kriminologen Jerzy Sarnecki.

Mycket frustration

Siffrorna i sig vill Sarnecki inte analysera djupare eftersom de innehåller en mängd så kallade felkällor, vilket polisen också är öppen med. Det gör också händelserapporterna med den omskrivna koden R291. Men det som registrerats med koden är bland annat att polisen åkt ut på omkring 30 självmordsförsök och lika många fall med psykiskt sjuka.

- Många av de här människorna är väldigt frustrerade och mår dåligt. Vi arbetar på hur man kan ordna organiserad sysselsättning för personer på boendena, som ett sätt att minska på pressen och ge dem annat att tänka på en stund, säger Monica Karum Bergvall, säkerhetschef vid Migrationsverket.

Vettig sysselsättning minskar också risken för bråk.

Fortsatt förstärkning

Stefan Hector, kommenderingschef för Alma, tycker att det är skönt att de tidigare sekretesstämplade siffrorna nu är på bordet.

- Det hade varit bättre om jag bara beslutat att lämnat ut det här från början, för det finns verkligen ingenting i det här som är hemligt eller känsligt, säger han.

Att Alma är avslutad betyder inte att id-kontroller eller gränskontroller upphör. Arbetet fortsätter som tidigare men leds på ett annat sätt. Uppgifter som låg i den nationella särskilda insatsen läggs nu ut i den ordinarie verksamheten.

- Men fram till att polisregion syd kan bära sin egen tyngd så kommer vi att fortsätta att förstärka med poliser från andra delar av landet, säger Stefan Hector.

Nytt normalläge

Att stora mängder människor söker sin tillflykt till Sverige är ur polisens perspektiv det nya normaltillståndet.

- Gränspolissektionen i syd växer genom intern och extern rekrytering och kommer att bli nästan dubbelt så stor, säger Patrik Engström, gränspolischef på nationell nivå.

I takt med att Migrationsverket kommer i kapp ökar också antalet utvisningsärenden som polisen ska verkställa kraftigt. Vilket gör att det kommer att behövas mer personal.

Men även i det mer vardagliga arbetet påverkas polisen kraftigt.

- Vi har fått 163 000 nya människor på ett år. Anläggningsboenden ligger ofta i glesbygd med lång framkörningstid för polisen. Ett lokalpolisområde kan vara nästan lika stort som ett mindre europeiskt land och befolkningsökningen i avfolkningsbygd kan landa på tusen procent.

- Det är en enorm utmaning för hela polisen, säger Patrik Engström.

219557h1024_1.jpg
219557h1024_2.jpg
219557h1024_3.jpg

Polisen har manuellt granskat de anmälningar som upprättats under perioden 11 november 2015 och 31 januari 2016 och som vid registreringen ansetts ha koppling till asylsökanden eller asylboenden.

Brott på asylboenden: 1 799

Brott mot asylboenden: 159

Brott varken på eller mot asylboenden: 1 329

De brott som anmälts på asylboenden är:

Misshandel: 831

Hot och ofredanden: 484

Skadegörelse: 139

Stöldbrott: 135

Narkotikabrott: 43

Sexualbrott: 37

Ekonomisk brottslighet: 8

Övrigt: 122

Totalt: 1 799

I majoriteten av brotten på asylboenden, 67,7 procent, begicks brottet av en asylsökande mot en annan asylsökande.

Att en person som inte hörde till asylboendet begick brott där var mindre vanligt. De brott som anmälts är:

Hot och ofredanden: 64

Skadegörelse: 47

Misshandel: 13

Stöldbrott: 11

Sexualbrott: 0

Ekonomisk brottslighet: 0

Narkotikabrott: 0

Övrigt: 24

Totalt: 159

I den sista kategorin, brott varken på eller mot asylboenden, finns händelser där asylsökande misstänks för brott eller blivit utsatta för brott på annan plats än vid asylboendet:

Stöldbrott: 427

Hot och ofredande: 223

Misshandel: 184

Narkotikabrott: 72

Ekonomisk brottslighet: 54

Sexualbrott: 53

Skadegörelse: 40

Övrigt: 276

Totalt: 1 329

I den analys som gjorts konstateras att siffrorna inte är helt tillförlitliga bland annat på grund av risken för felkodningar i ett system där det finns ungefär 400 olika koder att välja bland, svårigheter att veta om ett brott har asylkoppling och olika tolkningar hos den som läser instruktionen.

Källa: Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen

Händelserapporter (HR) har öronmärkts med relationskod 291 i polisens ledningssystem Storm när patruller gjort något som de själva, eller operatören vid ledningscentralen, tolkat som att det haft koppling till den nationella särskilda händelsen Alma.

Högst andel registreringar av R291 under den analyserade perioden (15 november 2015 till 31 januari 2016) gäller bevakning (19 procent), följt av kontroll av person/fordon (15 procent), misshandel (12 procent) och bråk (knappt 10 procent).

Totalt gjordes närmare 4 000 registreringar med R291 under perioden, vilket innebär en procent av det totala antalet upprättade HR i polisens ledningssystem.

Andelen upprättade HR säger inget om polisens tidsåtgång.

HR upprättas för en mängd händelser som inte utgör brott.

Det totala antalet HR med relationskod 291 under tiden Alma-insatsen pågått är 5 645.

Registreringarna har bara gjorts i mån av tid. Samtal i kö på larmnumret 112 samt anrop från polispatruller har haft högre prioritet.

Mest läst