Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

171012-mstamma-521137_se.gp_1.jpg
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M) talar under Moderaternas arbetsstämma i Örebro.

M vill ha tuffare tag mot brott

Moderaternas partistämma väntas godkänna en rejäl skärpning av partiets politik för lag och ordning. Partistyrelsen backar dock från det kontroversiella förslaget om anonyma vittnen.

Skärp straffen, satsa på 10 000 fler polisanställda, storsatsa på kameraövervakning och inför ett nationellt tiggeriförbud. Det är några av en rad förslag på skärpt rättspolitik som Moderaternas partistämma ska besluta om på fredagen.

Den nye partiledaren Ulf Kristersson sammanfattar det som den största reformen på 20 år för att återupprätta rättsstaten.

Förslagen behandlades på torsdagen i ett stämmoutskott inför fredagens debatt om lag och ordning. Partiets rättspolitiske talesperson Tomas Tobé bedömer att det finns ett brett stöd från partiets storstadsförbund för ett nationellt tiggeriförbud.

Vill inte normalisera

- Det är klart att det är en svår fråga eftersom det handlar om väldigt utsatta människor, men vi menar att vi inte ska normalisera tiggeri i Sverige, säger han.

Däremot backade partistyrelsen från det kontroversiella förslaget om att tillåta anonyma vittnen i rättegångar. Bland kritikerna mot förslaget fanns den nye partisekreteraren, den före detta advokaten Gunnar Strömmer.

Kompromissen blev att partiet inte ska ta ställning för anonyma vittnen utan utreda frågan först.

En del moderata kommunpolitiker vill att inte bara staten utan även kommunerna ska kunna anställa poliser.

- Jag har förståelse för deras frustration. Det handlar om att de tycker att det inte finns en tillräckligt närvarande polis, säger Tobé.

Han bedömer dock att stödet är brett för att ha enbart en nationell polis. Däremot ska M-förslaget på 10 000 fler polisanställda utformas så att den lokala polisnärvaron ökar.

Det finns också ett förslag om att kommunala ordningsvakter ska få ökade befogenheter och kunna användas mer flexibelt.

Införa bidragstak

Vid sidan om det rättspolitiska programmet pekar partiledningen ut två andra reformprogram som de viktigaste på stämman. Det ena beskrivs som den största bidragsreformen sedan 1980. Stämman ska bland annat besluta om ett tak för hur mycket bidrag sammanlagt ett hushåll kan få.

Det andra kallas det största skattepaketet sedan 2007. Då genomdrev den dåvarande Alliansregeringen ett jobbskatteavdrag på 40 miljarder kronor. Nu siktar partiledningen på ett jobbskatteavdrag på 22 miljarder kronor.

Stämman ska också ställa sig bakom de senaste två årens omläggning av migrationspolitiken. Det väntas bli debatt om förslaget att invandrare måste klara ett språk- och samhällskunskapstest för att få bli svenska medborgare och att medborgarskap ska kunna återkallas under vissa omständigheter.

I sitt öppningstal inför de 200 ombuden på stämman i Örebro uppmanade partiledaren Ulf Kristersson dem att jobba hårt för att återupprätta väljarnas förtroende för Moderaterna.

- Vårt läge är fortfarande tufft, sade han.

Fakta: Några förslag M-stämman ska besluta om

MEDBORGARSKAP

Krav på språk– och samhällskunskapstest för medborgarskap.

Kravet på hemvist i Sverige förlängs med två år.

Integrationsbonus–de som försörjer sig själva ska få bli medborgare tidigare.

Medborgarskap ska kunna återkallas vid oriktiga uppgifter eller mutor.

Medborgarskap ska få återkallas vid terrorbrott om personen har dubbelt medborgarskap.

MIGRATION

Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel.

Uppehållstillstånd ska permanentas om den invandrade har egen försörjning.

Försörjningskrav för anhöriginvandring ska skärpas och bygga på jobbinkomster.

Direktavvisning av asylsökande till annat säkert land ska kunna ske i krislägen.

Asylsökande ska vara tvungna att bo på Migrationsverkets asylboende.

Lagkrav på att asylsökande ska bidra till att klarlägga sin identitet.

Preskriptionstiden för avslag på asylansökan ska förlängas från fyra till tio år.

Fler inre utlänningskontroller och oftare förvarstagande av personer som ska utvisas.

Skärpta straff för olovlig vistelse i landet.

Förbud för kommuner att ge långvarig hjälp till illegala invandrare.

EU ska på sikt bara ta emot kvotflyktingar. Asylansökan ska göras utanför EU.

LAG OCH ORDNING

Inför ett nationellt förbud mot tiggeri.

Utred möjlighet till anonyma vittnen.

Polis ska få utfärda zonförbud, förbud att vistas på viss plats en viss tid, för personer som uppvisat särskilt otrygghetsskapande beteende.

Kommunala ordningsvakter ska få verka i hela kommunen och ha stärkta befogenheter.

Polisen ska få bedriva kameraövervakning utan tillstånd på brottsutsatta platser.

Storsatsning på kameraövervakning i utsatta bostadsområden.

10 000 fler polisanställda till 2025.

Dubbla straff för gängbrottslingar vid vissa brott.

Skärpta straff för de som döms för fleras brott samtidigt.

Skärpta straff för bostadsinbrott och grovt sexuellt ofredande.

Ta bort straffrabatten för 18-21 åringar.

Inrätta särskilda ungdomsdomstolar.

Dömda ska efter avtjänat straff kunna förbjudas att vistas på vissa områden.

Källa: Moderaterna

Mest läst