Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

180117-gravidrapport-528168_se.gp_1.jpg
Övervikt och fetma fortsätter att öka bland blivande mammor. Arkivbild.

Fetman ökar bland blivande mammor

Övervikt och fetma fortsätter att öka bland blivande mammor – och läkare oroas av trenden. Högt BMI ökar risken för både mor och barn.

Övervikt och fetma ökar bland gravida kvinnor, enligt statistik från Socialstyrelsen. Under 2016 var drygt 40 procent av de blivande mammorna överviktiga eller feta vid inskrivningen på mödravårdscentralen. Det kan jämföras med drygt 36 procent för tio år sedan, och 25 procent i början av 1990-talet.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

- Vi ser ju att andelen ökar successivt hela tiden. Vi hoppas hela tiden att utvecklingen ska stanna av, men tyvärr har vi inte sett det än, säger Olof Stephansson, sakkunnig vid Socialstyrelsen och förlossningsöverläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Våga prata

Skillnaderna är stora över landet. I exempelvis Södermanlands och Gävleborgs län hade nära hälften av alla kvinnor övervikt eller fetma vid inskrivningen, medan andelen i Stockholm var en tredjedel.

Övervikt och fetma gör graviditeten och förlossningen svårare.

- Det mesta som vi arbetar med inom förlossning och graviditet påverkas negativt om mamman är överviktig eller fet, säger Olof Stephansson.

- Det ökar risken för komplikationer som havandeskapsförgiftning och graviditetsdiabetes, det ökar risken att föda för tidigt, det ökar risken att föda ett stort barn vilket också ökar risken för förlossningsskador på mamman. Det ökar även risken för kejsarsnitt och blödning i samband med förlossning.

Därför är det viktigt att våga tala om problemet, även om det är en känslig fråga, anser han.

Även Västernorrland är ett län som hamnar högt upp på listan när det kommer till övervikt och fetma bland gravida som skrivs in i mödravården. Carita Johnström är samordningsbarnmorska på Västernorrlands landsting och delar bilden av att det här är ett känsligt ämne.

- Vi måste vara försiktiga när vi tar upp frågor som rör vikt för att undvika att förolämpa patienten. Samtidigt är det mycket viktigt att påtala vilka komplikationer som kan uppstå under graviditeten för den som är överviktig eller har fetma, säger Carita Johnström.

Som barnmorska finns det redskap för att förenkla den här kommunikationen. Carita Johnström och hennes kollegor använder sig av bland annat av samtalsteknik med fokus på tydliga och öppna frågeställningar i mötet med patienten.

Folkhälsa

Hon påtalar också möjligheterna att erbjuda dietisthjälp eller att skriva ut fysisk aktivitet på recept åt den gravida kvinnan. Men att samarbetet mellan patient och barnmorska skulle skära sig på grund av det känsliga i att påtala övervikt eller fetma är inget som Carita Johnström upplever som vanligt.

- Många gånger känner de här kvinnorna redan till sin övervikt. Men skulle en patient bli förolämpad så har barnmorskor fördelen av att man träffas kontinuerligt under graviditeten, säger Carita Johnström, samordningsbarnmorska i Västernorrland.

Samtidigt är det inte rätt läge för kvinnan att försöka gå ner i vikt när graviditeten redan är ett faktum, enligt Olof Stephansson. För att förändra situationen behövs istället insatser på samhällsnivå.

- Vi kan inte se till att mammorna inte är överviktiga och feta när de kommer till oss inom mödravården. Ökande övervikt är en utmaning för hela samhället. Det är folkhälsa, det måste börja redan i förskolan med information om motion, matvanor och andra faktorer, säger Stephansson.

Fakta: Fetma ökar

Övervikt och fetma bland gravida fortsätter att öka.

2016 hade 26 procent övervikt och 14,1 procent fetma.

Det finns län där nära hälften av de gravida kvinnorna vid inskrivningen hade övervikt eller fetma.

För tio år sedan hade 24,6 procent övervikt och 11,5 procent fetma. I början av 1990-talet var andelen 19,4 respektive 6 procent.

Som övervikt räknas ett BMI över 25. Fetma är ett BMI över 30.

BMI (Body Mass Index) beskriver kroppsvikten i förhållande till kroppslängden. För att beräkna BMI används formeln vikt/längd x längd med enheterna kilogram för vikt och meter för längd. …

Högt BMI hos kvinnan ökar riskerna för både moder och barn. Bland annat är risken att föda för tidigt trefaldigt högre för feta kvinnor. För blodtryckssjukdomar och havandeskapsförgiftning har kvinnor med högst BMI en femfaldig ökning jämfört med normalviktiga.

Källa: Socialstyrelsen, KI

Fakta: Statistiken

Socialstyrelsen presenterar varje år statistik över gravida, förlossningar och nyfödda.

Här är några av de andra viktigaste resultaten i år.

Allvarliga bristningar: Har minskat något. 2016 fick 5,1 procent av förstföderskorna allvarliga bristningar vid förlossning, jämfört med 5,4 procent år 2015 och 7 procent toppåret 2004. Stora skillnader mellan olika landsting.

Kejsarsnitt: I princip oförändrat. Andelen har de senaste tio åren legat runt 17 procent eller strax däröver. Även här finns stora regionala skillnader. Flest kejsarsnitt skedde 2016 i Stockholm, 21,5 procent.

Vårdtider på BB: Har minskat över tid. Jämför man med för 30 år sedan har vårdtiderna på BB mer än halverats. Nu ligger medelvårdtiden på 1,8 dygn efter vaginal förlossning.

Källa: Socialstyrelsen

Fakta: BMI vid inskrivning i mödrahälsovården per län 2016

Län Övervikt Fetma

Kronoberg* 29,1 21,8

Södermanland 29,6 18,7

Gävleborg 28,2 18,6

Blekinge 28,9 17,9

Västernorrland 27,7 18,5

Dalarna 28,5 17,6

Norrbotten 27,7 17,8

Västmanland 27,3 17,3

Örebro 30,9 13,6

Värmland* 26,2 17,5

Kalmar 27,0 16,7

Jönköping 27,5 15,8

Östergötland 27,4 15,8

Jämtland 25,1 16,5

Gotland 26,0 14,8

Uppsala 25,9 14,8

Västra Götaland 25,9 14,0

Västerbotten 26,3 13,8

Skåne 26,4 13,4

Halland 25,6 13,5

Stockholm 22,9 10,3

Riket 26,0 14,1

*Not. För Kronoborg och Värmland uppgår bortfallet till ungefär 20 procent vilket innebär att siffrorna bör tolkas med viss försiktighet

BMI (Body Mass Index) beskriver kroppsvikten i förhållande till kroppslängden. För att beräkna BMI används formeln vikt/längd x längd med enheterna kilogram för vikt och meter för längd.

Mest läst