Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Kommunen vill satsa på älven och E 45

Utveckling av älvtransporter och färdigställande av Europaväg 45. Det är de viktigaste infrastrukturfrågorna för perioden 2010 till 2019 anser Lilla Edets kommun.
Frågan har tidigare diskuterats i kommunstyrelsens arbetsutskott.
I dag ska frågan om yttrandet fastställas av kommunstyrelsen, då det även är sista dagen att lämna sina synpunkter.
- Det är viktigt att vara helt överens om de här stora frågorna, säger kommunalrådet Bjarne Färjhage (c) inför dagens möte.
Regionen kommer själv att få avgöra hur de tilldelade pengarna ska användas.

- I det här yttrandet till regeringen avgörs hur mycket pengar det blir. Vilka projekt som prioriteras blir nästa steg, säger Bjarne Färjhage.
Han är väldigt positiv till att regionen får mer makt över sina projekt. Frågorna kommer nu att avgöras av regionfullmäktige.
- Vi måste jobba vidare med detaljerna så att vi är väl förberedda när regeringens pengar kommer.
Bjarne Färjhage har tidigare uppvaktat infrastrukturminister Åsa Torstensson när det gäller Europaväg 45.
Vägen kommer enligt planerna att byggas ut till en fyrfältsväg mellan Trollhättan och Göteborg.

Två sträckor, genom Göta och över Torpabron, är ännu inte finansierade.
- Vägen ska vara klar 2011 och om de pengarna kommer till 2010 kan det bli klart samtidigt, säger Bjarne Färjhage.
Förutom att bygga bort de två planerade flaskhalsarna i den kommande infrastrukturplanen är en utveckling av den vattenburna godstrafiken en viktig del.
Lilla Edets kommun menar att en utveckling av detta transportslag skulle öka betydelsen av Göteborgs hamn som är en viktig del av regionens utveckling.
Det skulle innebära färre transporter på landsväg vilket skulle medföra positiva effekter för miljön.
- Båttransporter tar längre tid men det handlar om planering och det är ett bättre miljöval, säger Bjarne Färjhage.

En utveckling av den vattenburna trafiken på Göta älv innebär såväl viss omlastning i Göteborg som en del trafik direkt till Tyskland och Holland.
För omlastning är det viktigt att järnvägen får dubbelspår till hamnen och att godstransporterna sker på ett rationellt sätt, menar kommunen i sitt förslag.
Den 10 april ska beredningsgruppen för regionutveckling ha ett avstämningsmöte för vad som ska presenteras för Vägverket och Banverket.
Lilla Edets kommuns yttrande ska i dag lämnas till Göteborgsregionens kommunförbund, som isin tur ska samordna synpunkterna från de övriga tre kommunförbunden i Västra Götaland.


Mest läst