Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Kommunfullmäktiges ordförande Lena Malm (S) leder förra årets budgetdebatt.
Kommunfullmäktiges ordförande Lena Malm (S) leder förra årets budgetdebatt.

Här är de hetaste frågorna inför budgetdebatten

Under torsdagen ska fullmäktige besluta om vad 30 miljarder kronor ska användas till nästa år. Hårdast debatt kommer det att bli om hemtjänsten. Här är frågorna det kommer att hetta till kring.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se


Vem styr?
Sedan valet 2014 styr en rödgrönrosa minoritet Göteborg. Med hjälp av det parlamentariska läget har Alliansblocket flyttat fram sina positioner i vissa frågor, till exempel när det gäller att konkurrensutsätta hemtjänsten och införa en central skolnämnd. Men styrfrågorna kommer att debatteras även i fråga om stadsplanering. Vattenspelet på Avenyn är ett tacksamt exempel på när alltför många, och därmed ingen, har ansvar för att 30 miljoner kronor läggs på en uselt fungerande "upprustning". Styret och framför allt MP kommer att få kritik för att vilja gå för långt när det gäller att styra människors konsumtion i mer miljövänlig riktning. Vägvalet kommer också att ta alla chanser att påminna om folkomröstningen om trängselskatt och motståndet mot Västlänken.
 

Hur dålig är ekonomin?
Alliansen hävdar att ekonomin har gått överstyr och att kostnaderna måste ner. Även den styrande koalitionen ser allvarligt på ekonomin framöver. Här kan skattefrågor dyka upp: Ann-Sofie Hermansson (S) vill ha en nationell diskussion om skatter, budskapet är att Alliansregeringen sänkte skatterna för mycket för att välfärden ska kunna upprätthållas. På den borgerliga sidan ser man i stället fler aktörer och konkurrens som en lösning. Vi kommer också att få höra att styret ägnar sig för mycket åt "gratis"satsningar. Alliansen vill bland annat minska subventionerna på Västtrafiks månadskort och ta bort fria resor över älven. Vägvalet är det enda parti som har en sänkning av kommunalskatten i sitt budgetförslag, 10 öre vill partiet sänka. 
 

Kommer hemtjänsten att konkurrensutsättas?
Här blir det blodigt. Frågan om LOV (Lagen om valfrihetssystem) är starkt ideologiskt laddad. V:s profilfråga om förbud mot vinst i välfärden står på spel och de övriga rödgrönrosa partierna är mycket ovilliga att släppa in nya aktörer inom hemtjänsten. Deras argument kommer att handla om att valfrihet inte är samma sak som att välja företag, att det kommer att bli kaos som drabbar en redan svag grupp och att det kommer att kosta mycket mer än vad Alliansen räknar med. Här finns också en principiellt intressant fråga: vem kommer att hållas ansvarig 2018 om LOV införs mot styrets vilja? Allt tyder på att frågan om att avbryta införandet av LOV lyfts ut ur budgetförslaget och att de rödgrönrosa tvingas gå med på förändringen. Nästa fråga är hur länge man kan förhala införandet.
 

Hur ska Göteborg klara integrationen?

Klyftorna i staden är en ödesfråga som kommer att prägla debatten om skola, jobb och bostäder. SD har här en egen lösning. Partiet, som ser frågan som etnisk, vill lägga 10 miljoner på en återvandringsnämnd, säga upp avtalet med migrationsverket och dra ner på resurserna till de tre stadsdelar som hittills tagit emot flest nyanlända. Övriga partier vill på olika sätt stärka arbetsmarknaden, bygga en större blandning av bostäder och satsa mer på skolan för att utjämna skillnader i levnadsvillkor.


Är Göteborg en trygg stad?
Alliansen har döpt om övervakningskameror till trygghetskameror och vill ha fler av dessa för att minska brottslighet. De borgerliga partierna pekar också på behovet av fler poliser, men det är inget fullmäktige beslutar om. De vill, precis som styret, ha en bred samverkan mellan socialtjänst och polis för att förhindra nyrekrytering till kriminella gäng och extrema och våldsamma organisationer. Det parti som skiljer ut sig här är SD som bland annat vill anställa ordningsvakter för att avhysa tiggare.

Fakta: Budget 2017

 • Budgeten omfattar kostnader för 29-30 miljarder kronor, men anger också de olika partigruppernas eller partiernas inriktning för verksamheterna.
 • En beslutad budget är stadens viktigaste styrande dokument.
 • Cirka 80 procent av budgeten hanteras av stadsdelsnämnderna och går till förskola, skola, individ- och familjeomsorg, funktionshinder och äldreomsorg.
 • I budgeten anges också planerade investeringar 2016-2019 på sammanlagt 22-23 miljarder kronor.
 • Det finns fyra olika budgetförslag: de rödgrönrosas, Alliansens, Vägvalets och Sverigedemokraternas.
 • Enligt praxis röstar man på sitt eget förslag. Eftersom de styrande rödgrönrosa partierna har flest röster, även om de inte har majoritet, är det troligt att deras förslag kommer att vinna omröstningen. 

Budgetdebatt: Hålltider

 1. Fullmäktiges budgetdebatt startar klockan 9.00 och beräknas att hålla på till minst 20.30. Fredagen finns som reservdag.
 2. Så här ser planeringen för debatten ut:
 3. 9-11 Gruppledardebatt inklusive ekonomi. Alla gruppledarna pekar ut sina partiers huvudfrågor och viktigaste satsningar.
 4. 11-13 Barnomsorg och utbildning diskuteras.
 5. 13-14 Kultur, fritid och turism.
 6. 14-15.30 Äldreomsorg, frågor om individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.
 7. 15.30-17 Arbetsmarknad, personalfrågor, vuxenutbildning och närinsgliv.
 8. 17-18.30 Miljö och natur.
 9. 18.30-20 Stadsbyggnad, trafik, markfrågor och bostäder.
 10. 20-2015 Revision.
 11. 20.15-20.30 Beslut.
Mest läst