Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Göteborgs-Posten klandras av Pressens Opinionsnämnd

  Uttalande av Pressens Opinionsnämnd dnr. 12/2018, exp. nr. 47/2018. Pressens Opinionsnämnd klandrar Göteborgs-Posten för att i ett automatpublicerat TT-telegram ha namngivit en psykiatriker anmäld till Inspektionen för vård och omsorg. Nämnden konstaterar också att en läkarlegitimation under prövotid inte i sig är skäl nog för namngivning.

  Publiceringen

  Den 24 augusti 2017 publicerade Göteborgs-Posten ett TT-telegram med rubriken ”NN [namn angivet] anmäld av flera patienter igen”. Av texten framgick det att den hårt kritiserade psykiatrikern NN anmälts på nytt och att han stod under prövotid, vilket innebar att hans legitimation skulle kunna dras in.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Nu var han anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eftersom flera av hans patienter upplevt att de bemötts felaktigt av honom. NN hade varit föremål för flera lex-Maria-anmälningar och hade tidigare varit aktiv i X-stad, men arbetade nu i västra delarna av Sverige. TT hade sökt NN för en kommentar. Senare uppdaterade TT artikeln och lade bland annat till ett förtydligande om att en av anmälningarna lades ned utan åtgärd av IVO i juli 2017.

  Anmälaren: Anonyma anmälningar och historisk kritik

  Det hade funnits några anmälningar hos IVO i juni, men de hade skrivits av den 4 juli 2017. Den hårda kritiken var historisk och hänförde sig till vad som framkommit i en radiodokumentär 2013. Artikeln byggde på anonyma anmälningar till IVO och TT borde ha kontrollerat dem inför publiceringen. TT skrev att de sökt honom för en kommentar, men bara en part hade fått komma till tals i artikeln. Om han hade varit en offentlig person 2013 när dokumentären sändes undrade han när han skulle övergå till att bli en icke-offentlig person igen.

  Göteborgsposten: Tre anmälningar och stort allmänintresse

  Det stämde att en anmälan avskrivits i juli 2017. Men det fanns tre andra anmälningar som var under behandling i IVO.

  När det gällde bemötande hade TT framfört att nyhetsbyrån sökt NN och lämnat ett tydligt meddelande på hans telefonsvarare, men han inte återkommit till TT vare sig före eller efter publiceringen.

  När det gällde namnpubliceringen fanns det ett stort all¬mänintresse runt NN efter dokumentären. Till det kom att NN nu var verksam i GP:s utgivningsområde och att det i TT:s artikel framgick att det rörde sig om anmälningar.

  PO: Tidningen inte tillräckligt försiktig vid publiceringen av anmälningarna

  Det aktuella telegrammet är skrivet av TT och har automatpublicerats på tid¬ningens hemsida. Även om utgivaren inte haft praktisk möjlighet att granska texten bär denne det fulla ansvaret för vad som publicerats.

  Vården är en viktig samhälls¬sektor, finansierad av allmänheten och något som de flesta människor förr eller senare kommer i kontakt med. Felbehandlingar och hur misstänkta sådana tas om hand av de an¬svariga, har därför ett allmänintresse.

  Tidningar måste dock vara försiktiga när de rapporterar om anmälningar. Vem som helst kan anmäla av vilket skäl och på vilken grund som helst. En anmälan säger således inget om skuldfrågan.

  Av texten framgår att det rör sig om anmälningar, men det minskar inte nämnvärt den skada som uppstått av namngivningen. Rubriken ”NN anmäld av flera patienter igen” ger ett intryck av återkommande fel av den ut¬pekade. Att tidningen väljer att namnge antyder att anmälningarna är allvarliga och relativt väl belagda. Allvaret understryks av att anmälaren påstås vara anmäld av flera patienter. Vid publiceringstillfället fanns, enligt PO:s kontroll, endast en anmälan från en person.

  Att anmälarens läkarlegitimation är satt under prövotid är inte en generell grund för namnpublicering flera år efter det som för¬anlett beslutet. För att åter motivera namnpublicering krävs en allvarlig händelse som belagts till en rimlig nivå. Så förhåller det sig inte i detta fall.

  Uppgifterna i telegrammet är av sådan art att det hade varit rimligt att låta den berörde komma till tals i samma text. Oavsett vilka åtgärder TT vidtagit, ligger det pressetiska ansvaret för att låta den utpekade komma till tals på den publicerande tidningen.

  Sammantaget finner PO att tidningen inte iakttagit den försiktighet som krävs vid rapporteringen av anmälningar när den namngivit NN. För det bör tidningen klandras.

  PON: En anmälan säger inget om vad som verkligen hänt och prövotid är inte i sig grund för namnpublicering

  Vården är en grundläggande samhällsfunktion som berör alla medborgare. Felbehandlingar inom vården och hur anmälningar om sådana hanteras av ansvariga organ är därför av allmänt intresse. Vid rapportering av anmälningar måste emellertid tidningen noga överväga och vara försiktig med de närmare detaljerna. Som PO anger kan vem som helst anmäla av vilket skäl och på vilken grund som helst. En anmälan säger därför inget om vad som verkligen har hänt.

  Tidningen har i sin rapportering namngett den anmälda läkaren. Läkaren var satt under prövotid, men de händelser som föranlett detta låg ett antal år tillbaka i tiden. Att tidningen väljer att namnge läkaren antyder att uppgifterna i anmälningarna är allvarliga och relativt väl belagda.

  Nämnden delar PO:s bedömning att det faktum att läkaren är satt under prövotid inte är en generell grund för namnpublicering flera år efter det som föranlett beslutet om prövotid. Ett skäl till att publicera läkarens namn skulle kunna vara att omständigheterna är sådana att det finns anledning att informera allmänheten om vem den anmälda läkaren är. Det förutsätter att det är fråga om allvarliga händelser som belagts till en rimlig nivå. Så förhåller det sig inte i detta fall och det har saknats grund för att av detta skäl namnge läkaren. Inte heller av andra skäl har en namnpublicering varit motiverad. Och detta gäller oavsett om det rör sig om endast en eller ytterligare någon eller några anmälningar.

  Mot denna bakgrund anser nämnden, i likhet med PO, att tidningen har brutit mot god publicistisk sed.

  Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.

  Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.