Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

1/6

Sen idrottshall ger föreningar problem

Förhoppningen var en ny idrottshall 2018. Men projektet Selma Stad är försenat och en ny hall kan tidigast invigas 2019. Tills vidare tvingas idrottsklubbarna använda ”Bubblan” – kommunens provisoriska hall som har flera brister.

Förhoppningen var en ny idrottshall 2018. Men projektet Selma Stad är försenat och en ny hall kan tidigast invigas 2019. Tills vidare tvingas idrottsklubbarna använda ”Bubblan” – kommunens provisoriska hall som har flera brister. 

Selma Lagerlöfs torg ska få en ordentlig ansiktslyftning de närmaste åren. Förutom nya affärslokaler ska bland annat en ny idrottshall byggas, som även inhyser 220 studentlägenheter. I dagsläget är Selma stad försenat med cirka 1,5 år. Markarbetet har varit mer tidsödande än vad som förutsågs i den detaljplan som, efter överklaganden, vann laga kraft i november 2015.

– Vi underskattade svårigheten i byggnationen av gator, samt arbetet med vatten- och avloppsledningar. Vi såg inte vidden av dessa komplikationer i planprocessen, utan det var först i projekteringsskeendet som vi insåg att det skulle ta längre tid än beräknat, säger Christian Schiötz, projektledare på Göteborgs Stads Fastighetskontor.

Projektet skjuts upp

Det företag som ska bygga idrottshallen är Keywe, som 2013 tilldelades markanvisning. I en artikel i GP från 2013 utryckte Keywes vd Peter Rollfellt en förhoppning om att hallen skulle invigas under 2018. I dag är i stället målet 2019, säger han. I början av sommaren tecknade Keywe ett tomträttsavtal med kommunen, vars underskrift försenades på grund av ett administrativt fel hos Fastighetskontoret. 

– På grund av ett skrivfel vid antagandet av den nya detaljplanen upphävdes inte den gamla tomtindelningen. Detta gjorde att fastighetsbildning inte kunde ske, vilket försenade processen i två, tre månader. Det går inte att bevilja bygglov förrän fastighetsbildning skett, säger Christian Schiötz.

Keywe har ännu inte ansökt om bygglov, men ambitionen är att skicka in en ansökan i slutet av sommaren. 

– Visst kan man skicka in sin bygglovsansökan innan, men vi har valt att vänta tills vi har fått tomträttsavtalet underskrivet. Vi kommer under sommaren jobba på de sista justeringarna av projektet med arkitekten och hoppas kunna skicka in ansökan i slutet av augusti, säger Peter Rollfelt.

Långa handläggningstider hos kommunen

Att byggstarten för hallen har försenats beror i första hand på att långa handläggningstider hos kommunen, anser Peter Rollfelt.

– Varför processen dragit ut på tiden får du fråga Göteborgs Stad om. Sedan kan man också tillägga att det pågår många byggen i Göteborg och för tillfället har många byggbolag och byggarbetare fullt upp.

Backa har haft en brist på idrottshallar i flera år. I höstas skrev GP om problemen med Bubblan vid Skälltorpsskolan, som stod klar 2015.  Hallen som har ett uppblåsbart tak har kostat över 17 miljoner kronor. Problemet är att ingen vill använda den – ljudnivån är för hög och under vinterhalvhåret har ungdomar behövt både täckjacka och mössa. Tanken var att det uppblåsbara tältet skulle användas i fem år i väntan på Keywes anläggning. 

– Vi använder knappt det tältet. I dag är våra ungdomar utspridda i hallar på hela Hisingen, exempelvis i Tuve. Om kommunen hade kunnat erbjuda fler halltider så hade vi kanske fångat upp några av de ungdomar som varit på glid de senaste åren, säger Kristian Svensson, ledare för IBF Backadalens juniorer och ansvarig för den hallgrupp som skapats som ett svar på bristen av hallar. 

"Bubblan blev ett misslyckande" 

I hallgruppen ingår även Stefan Jungegård, även han engagerad i IBF Backadalen och medlem i hallgruppen.

– Vi har begärt ut offerter från byggbolag som visar att tältet kan bytas ut mot permanenta väggar och tak för drygt fem miljoner kronor. Genom vårt förslag kan man ta tillvara på de miljoner som kommunen redan investerat i exempelvis sportgolvet och omklädningsrummen. Som skattebetalare kan man faktiskt kräva att någon inom kommunen tar ansvar för att tältet inte blev en bra lösning, säger han.

Fakta: Selma Stad

Selma Stad heter projektet som under de närmaste åren ska rusta upp Selma Lagerlöfs torg, som byggdes 1971.
Bland annat ska dagens affärslokal ersättas med en ny som ska inrymma matbutiker, detaljhandel samt vård och service.
Även 800 bostäder ska byggas i närheten av torget.
Dessutom ska en kombinerad idrottshall med 220 studentlägenheter att upprättas.
All bebyggelse planeras vara klar 2023. 

Mest läst