Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Parkeringen på Skeppsbron är borta och fler p-platser kommer att försvinna på sikt. Men hur få kan de bli? Politikerna är djupt oense.
Parkeringen på Skeppsbron är borta och fler p-platser kommer att försvinna på sikt. Men hur få kan de bli? Politikerna är djupt oense.

Politisk strid om p-platser

Nu ska det krävas färre parkeringsplatser i samband med nybyggen. Nya riktlinjer ger Göteborg lägst p-tal i landet. – Vem ska kunna bo i staden? säger Axel Josefson (M).

Bilarna i staden blir färre. I dag har knappt vartannat hushåll i ett flerfamiljshus i Göteborg bil och då behövs färre parkeringsplatser. Men hur många? Frågan splittrar byggnadsnämndens politiker.
– Förslaget är i framkant i Sverige. Malmö och Stockholm ligger inte så här långt framme. Vi är tidigt ute med att jobba med mobilitet och andra lösningar än att bara räkna p-platser. Det känns jättebra, säger byggnadsnämndens ordförande Ulf Kamne (MP).

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

– Det är precis som Ulf säger, vi ligger i framkant – men man kan fundera på om det är bra eller dåligt. Stockholm antog sina nya riktlinjer 2015, så de är inte särskilt gamla, säger Axel Josefson (M).

Moderaterna och Kristdemokraterna tycker att det förslag som lagts fram är alldeles för radikalt och att det utesluter vissa grupper från att bo i staden.
– Vi ser till exempel i Frihamnen, där man planerar att bygga en parkeringsplats på tio lägenheter. Den sociala konsekvensutredningen pekar på att barnfamiljer och funktionshindrade får svårt att bo där, säger han.
Johan Zandin (V), ledamot i byggnadsnämnden säger att bilen även i fortsättningen kommer att vara viktig – för människor på landsbygden, funktionshindrade och folk med udda arbetstider. Många andra klarar sig redan i dag utmärkt utan bil och att mycket görs för att fler ska klara vardagen utan bil. En tätare byggd stad för att närheten till skolor, förskolor och affärer ökar. Men för att det ska kunna bli en tätare stad måste bilarna ge plats för fler människor och hus.
– Bilen är inte bara ett miljöproblem. Det hjälper inte om alla bilar skulle köra på sol-el, det skulle ända vara ett problem stadsbyggnadsmässigt. Vi måste minska bilismen och där är parkeringsfrågan ett viktigt verktyg, säger han.
De nya riktlinjerna föreskriver mer flexibla parkeringstal än tidigare. I de mest centrala delarna av staden rör det sig till exempel om 0-0,3 parkeringsplatser per nybyggd tvårumslägenhet. I de tidigare reglerna är kravet 0,35 platser för mindre lägenheter, alltså ettor och tvåor.
Riktlinjerna ska nu ut på remiss till berörda innan beslut fattas. Men M och KD ville egentligen se kompletteringar före remissrundan. 
Axel Josefson säger att det bland annat saknas konsekvensanalyser kring de alternativ människor ska erbjudas istället för möjligheten att ha bil.
– Mobilitetsåtgärder är positivt på många sätt. Men den frågan man måste ställa sig är: om det här inte fungerar, vad gör vi då? Hur finansierar vi det?
De rödgröna å sin sida ser att alternativet till att äga en egen bil växer fram på bred front. Johannes Hulter pekar på att inte minst bilindustrin tänker nytt och framtidsinriktat idag. Det måste kommunen också göra, säger han.
– Vi inte kan bygga fast oss i gamla lösningar som förutsätter att vi reserverar jättestora markområden i centrala lägen för att ställa upp gamla bilar. Vi måste framåt och tänka: hur löser vi mobilitet?
Oenigheten kring hur många parkeringsplatser som krävs tangerar en annan politisk strid som pågått mellan Moderaterna och de rödgröna under de senaste åren – den om trafikstrategin som säger att bilresorna i Göteborg ska minska med 25 procent fram till 2035 samtidigt som staden ska växa med 150 000 invånare.
– Jag ser inte hur den ekvationen ska gå ihop. Vi ser en trend där barnfamiljer flyttar ut från staden. Det handlar ofta om att man vill få ihop sitt livspussel och då är bilen en viktig del, säger Axel Josefson.

Fakta: Mobilitetsåtgärder
Enligt den nya policyn ska en byggherre få möjligheten att bygga färre p-platser genom att i stället erbjuda mobilitetsåtgärder.
Det kan till exempel handla om bilpool, lastcykelpool, förstärkt utbud av kollektivtrafik, årlig cykelservice liksom rabatter på kollektivtrafikresande och taxi.
Att ha mobilitet som utgångspunkt i stället för att bara titta på parkeringsfrågan har varit en viktig utgångspunkt i arbetet med den nya policyn. 
En annan utgångspunkt har varit att svara upp till trafikstrategin som talar om en ökad andel resor till fots, med cykel och kollektivtrafik, och fokus på attraktiva stadsmiljöer.

Mest läst