Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Ansvaret för Göteborgs skolor och förskolor flyttas till centrala nämnder.
Ansvaret för Göteborgs skolor och förskolor flyttas till centrala nämnder.

Nästa år ska skolan centraliseras

Igår beslutade kommunfullmäktige om att skolan och förskolan i Göteborg ska centraliseras första juli 2018. Redan i höst startas centrala, tillfälliga nämnder för att arbete med frågorna.

– I dag är jag glad och stolt över att vi kommit fram till ett historiskt beslut i fullmäktige. Med det sagt tror jag inte att vi genom dessa nämnder kommer att lösa alla utmaningar. Det är nu jobbet börjar, sa Helene Odenjung (L).

Miljöpartiets Karin Pleijel pekade på att det är en styrka att beslutet stöds av alla partier i kommunfullmäktige.

– Jag är väldigt stolt över alla sex partier som står bakom det här yrkandet och att vi lyckats nå enighet. Jag är också ödmjuk och respektfull inför det stora arbete som nu väntar, sa hon.

Det finns en bred, politisk enighet i frågan om att centralisera skolan och förskolan i Göteborg. Att kommunfullmäktige nu beslutat om en genomförandeplan var därför inte speciellt överraskande. Förändringen som nu ska genomföras omfattar ungefär hälften av personalen inom stadsdelarnas förvaltningar.

I augusti eller september i år ska en förskolenämnd och en skolnämnd tillsättas, som ska leda arbetet och ta de beslut som behövs för att genomföra centraliseringen. Från och med sommaren 2018 ska de tillfälliga nämnderna sedan ersättas av permanenta.

Innan centraliseringen kan genomföras finns det flera frågor som måste besvaras, bland annat frågan om lokaler och om berörda tjänstemän ska sitta tillsammans centralt eller fortsätta vara placerade ute i stadsdelarna. En av riskerna som framhålls i de förberedande utredningarna handlar om att centrala lokaler kan innebära högre kostnader för kommunen eftersom stadsdelarna då riskerar att sitta i större kontor än vad de behöver.

Diskussionen i fullmäktige i går handlade inte speciellt mycket om själva sakfrågan. Istället var det snarare varför förändringen inte genomförts tidigare, som flera av ledamöterna tog upp.

– Äntligen är vi då här. Man blir mörkrädd när man tänker på hur länge vi har väntat på att få till det här beslutet. Vi hade gärna sett den här omorganisationen tidigare men vi har fått finnas oss i att den förste juli 2018 är ett rimligt datum, sa Jonas Ransgård (M).

Daniel Bernmar (V) påpekade att effekterna av en omorganisation kommer att bli begränsade. Det viktiga är hur verksamheten inom organisationen ser ut, menade han.

– Vi deltar också i den här kompromissen men jag ville lyfta ett varningens finger. Omorganisationer förändrar ganska lite.  Nu går trenden mot stordriftsorganisationer i det offentliga Sverige. Det går absolut att göra mycket men det beror på vad vi fyller organisationen med.

Fakta: Ny organisation för skolan och förskolan

  • Bakgrunden till förändringen är att skapa en mer jämlik skola.
  • Liknande förändringar har redan genomförts i Stockholm och Malmö. Förändringen syftar också till att tydliggöra roller och ansvar för att skapa "en likvärdig skola av hög kvalitet", enligt de utredningar som genomförts.
  • I Göteborg finns 44 360 grundskoleelever i kommunal verksamhet. För vårterminen 2016 nådde 68,6 procent av eleverna i årskurs 9 målen i samtliga ämnen. Motsvarande siffra för årskurs 6 är 73,8 procent.
  • I snitt var nettokostnaden för en grundskoleelev 101 117 kronor för 2016. Kostnaden varierar kraftigt. I Angered var motsvarande kostnad 124 988 kronor. Lägst är kostnaden i Majorna-Linné, 90 054 kronor per elev.
Mest läst