Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

02Ransgard-TJ-19+%281%29.jpg
Under lördagen ska Jonas Ransgård, gruppledare för Moderaterna i kommunen, presentera valmanifestet för medlemmarna. Bild: Thomas Johansson

M vill ge lärare i utsatta områden lönetillägg

Moderaterna i Göteborg öppnar lönetillägg för lärare som har du tuffaste jobben. Skolan är en av de fyra frågor partiet ser som viktigast i höstens val.

– Jag kanske har sagt det förr, men det finns inga gängmedlemmar som har bra betyg. Det betyder inte att att de är obegåvade, men de har inte lyckats i vårt skolsystem, säger Jonas Ransgård.

I valmanifestet – som ska presenteras för medlemmarna på lördagen – pekas skolan ut som en av partiets viktigaste frågor i höstens val. Om staden ska bli en vinnare i framtiden måste skolorna bli bättre.

Jonas Ransgård är nöjd med att skolan nu har lyfts till en central nämnd, men Moderaterna vill också se en helt ny resursfördelningsmodell – där det är elevens behov snarare än bostadsadress som styr tilldelningen.

"Det krävs ett lönelyft"

– Vi måste också lyfta av lärare och rektorer administrativa arbetsuppgifter, så att de får förutsättningar att utöva sitt yrke. Och ge rektorerna större befogenheter. Ibland använder vi uttrycket kommunala friskolor för att illustrera det – man ska ha ett fullständigt mandat över sin budget och kunna ägna sig åt pedagogiskt ledarskap, säger han.

Han trycker också på att behovet av att ha legitimerade lärare i stadens skolor.

– Och då krävs ett lönelyft och en attraktiv arbetsmiljö.

Som GP berättade tidigare i veckan är de legitimerade lärarna ojämnt fördelade över staden – och det är i de skolor där de behövs bäst som de är mest sällsynta. I några av de mest utsatta områdena finns till exempel skolor med mindre än 60 procent legitimerade lärare, medan samtliga lärare på några av skolorna i mer attraktiva områden är legitimerade.

Mer lön i utsatta områden

– Ett sätt att komma till rätta med det kan vara att ha ett lönetillägg för dem som har de tyngsta jobben. Polisen har det så. De som jobbar i polisområde nordost får mer betalt än de som jobbar i andra polisområden, för att man ser att uppgifterna är svårare. Det är inte orimligt, säger Jonas Ransgård.

Övriga frågor som Moderaterna prioriterar hårdast i höstens val är stadens ekonomi, bostadsbyggande och trygghetsfrågor. Partiets syn på den sistnämnda vållade stor debatt för ett par veckor sedan, då Göteborgsmoderaterna lanserade en valfilm där tillståndet i staden tecknades i mörka färger.

– Det är en reklamfilm. Den är två minuter lång. Den gör inte anspråk på att vara heltäckande. Men den gör anspråk på att visa att vi ser problem som behöver lösas, säger Jonas Ransgård.

FAKTA: Moderaternas valmanifest

Moderaterna i Göteborg prioriterar fyra frågor högst i höstens val.

• Tryggheten

Till de konkreta förslagen på området hör en utökad kameraövervakning, öka antalet ordningsvakter, prioritera trygghetsarbetet i Nordstan med omgivningar.

• Skolan

Här vill Moderaterna se en ny resursfördelningsmodell som fördelar pengarna efter elevernas behov, ge rektorerna ökade befogenheter och minska barngrupperna i förskolan.

• Bostäder

Moderaterna föreslår snabbare bygglovshantering och att byggaktörer ges möjligheter att ta fram egna detaljplaner, bygga mer småhus och prioritera bostadslösa unga med fast inkomst när lägenheter fördelas.

• Kommunens ekonomi

Här trycker partiet på att kärnverksamheten ska prioriteras framför "kortsiktiga jippon", att fristående alternativ ska välkomnas och att rutiner mot korruption och fiffel ska stärkas.

Mest läst