Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Alice
Alice Teodorescu

Krönika: Svenska skolelever ger upp alltför lätt

Alice Teodorescu om att dina val spelar roll, en tröst för vissa, provocerande för andra.

Dina val spelar roll. En tröst för vissa, ytterst provocerande för andra. Att inte ta sin skolgång på allvar när utbildningen är gratis, eller i vart fall bekostad av någon annan, är ett dåligt val. I gårdagens skola var det elevens fel om studieresultaten sviktade - i dagens är det lärarnas, politikernas, valfrihetens, kommunaliseringens, segregationens fel.

Hur man förhåller sig till frågan om individens val och ansvar beror ytterst på synen på individen som aktör eller som offer, om rättvisa definieras som lika utfall eller lika spelregler. Fria val leder till olika utfall, den som anstränger sig mer kommer belönas därefter i ett system som premierar ansträngning och risk. Är det orättvist?

Mellan åren 1968-1974 genomgick 550 4-5 åringar ett experiment som uppnått klassikerstatus. Psykologen Walter Mischel visade i marshmallowtestet på sambandet mellan impulskontroll och alltifrån framtida skolresultat till drogmissbruk. Experimentet gick ut på att barnen fick en marshmallow, om de lyckades vänta med att äta upp den tills testledaren kom tillbaka belönades de med ytterligare en marshmallow. Uppföljningar har visat att ju fler sekunder som barnet stod emot frestelsen desto bättre presterade de på exempelvis ett framtida högskoleprov.

Under hösten kom Mischel ut med en bok som spräcker myten om att självkontroll och viljestyrka är egenskaper man föds med. I själva verket menar Mischel rör det sig om färdigheter som går att träna upp.

Sedan några år arbetar Mischel med amerikanska skolor i socialt utsatta områden där om-så-planer lärs ut. Om-så-planer är vanor som automatiserats; om jag måste koncentrera mig på min skoluppgift så måste jag stänga av mobilen för att kunna koncentrera mig. Genom övning kan hjärnans kalla system, de kognitiva delarna, som är långsammare öka och de heta systemen, de känslomässiga delarna av hjärnan, dämpas med ökad självkontroll som följd.

Gemensamt för människor som lärt sig bemästra sina impulser är förmågan att formulera mål, minnas målet samt avvärja störande moment på vägen. Hur många barn tränas i det i dagens skola? Tvärtom visade specialgranskningen av förra årets katastrofala OECD-resultat av svenska skolelever ger upp alltför lätt inför utmaningar i skolarbetet, för att när misslyckandet är ett faktum skylla på dåliga lärare, otur, gener.

I Nobelpristider känns det mer befriande, och samtidigt mer allvarstyngt, att varken tur eller talang avgör utfallet, att egna val och ansträngning visst spelar roll.

Alice Teodorescu är jurist och debattör. Skriver också krönikor i Aftonbladet och Dagens Samhälle.

Mest läst