Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

stream-binary
Det viktigaste för att förbättra den kommunala ekonomin är att se till att fler göteborgare har ett jobba att gå till, menar Jonas Ransgård (M). Bild: Jonas Lindstedt

Konsulter varnar för skattechock

Skär i kostnaderna – eller höj skatten med fem kronor. Rapporten om stadens ekonomiska framtid är bister läsning.

Tiden fram till 2035 är lång. Mycket kan hända som ändrar förutsättningarna, och slutsatserna är därefter: fyllda med antaganden och osäkerhet.

Rapporten, som tagits fram av stadsledningskontoret i samarbete med konsultfirman PWC, landar trots allt i ett par väldigt konkreta tänkbara scenarion.

Om kostnadsnivån är densamma som idag krävs antingen minskade servicenivåer motsvarande 0,8 procent eller en skattehöjning på 3,25 kronor för att nå ett nollresultat.

Om kostnadsnivån däremot stiger med 0,5 procent krävs effektiviseringar eller besparingar motsvarande 1,2 procent – eller en skattehöjning på 5 kronor för att nå ett nollresultat.

Fler måste jobba

– Det kommer att bli tuffare ekonomiska tider framöver. Det är viktigt att ta höjd för det, säger Jonas Ransgård (M).

Vad behöver göras?

– Det viktigaste är att fler har ett jobb att gå till. Vi måste se till att fler kommer i arbete och då duger det inte att det tar åtta år innan varannan nyanländ har jobb.

Huvudskälet till att det blir en tuffare ekonomi framöver har med demografin att göra. En mindre andel kommer att vara i arbetsför ålder, fler kommer att vara pensionärer. För Göteborgs del växer problemen ytterligare i och med att staden, i vart fall i nuläget, har en nettoutflyttning bland personer i åldrarna 25-45 år. Det vill säga människor som tillför en hel del i form av skattekraft.

– Vi måste skapa de bostäder som gör att folk inte lämnar staden. Och de till att förskolan och skolan fungerar, så att de kan tänka sig att bo här, säger Ann-Catrine Fogelgren (L).

Förutsättningarna ändras

Kommunstyrelsen ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) säger utredningen är nyttig och att den visar att staden behöver strama åt ekonomin inom de närmaste åren.

– Men vi behöver också ta en diskussion om den statliga nivån. Att det ser ut så här beror delvis på att vi fått minskade statsbidrag, säger hon.

Ulf Kamne (MP) konstaterar att mycket kan hända och att förutsättningarna delvis förändrats sedan rapporten skrevs.

– Diskussionen om en höjd pensionsålder har blivit mycket tydligare, och med det faller mycket av beräkningarna. Det gör stor skillnad om folk jobbar två år längre och det finns annat som också kan ändras, säger han.

Mest läst