Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

1/5

Idag klubbas stadens budget

Minskade barngrupper och LOV kommer att hamna i fokus när stadens budget för 2018 debatteras på måndagen.

Medan vanliga kommunfullmäktigemöten avhandlas på en kväll är en heldag avsatt för budgetdebatten. Det finns till och med en reservdag, för den händelse att ledamöterna inte hinner fram till beslut under måndagen.

Vägvalet och Sverigedemokraterna har lagt egna budgetförslag, men det är förstås mellan de rödgrönas och Alliansens motioner som huvudstriden kommer att stå. De två förslagen har relativt stora skillnader. Alliansen beskriver sin huvudinriktning som att värna välfärdens kärna – de rödgröna talar om att skapa ett jämlikt och hållbart Göteborg.

Det vill blocken

• Både de rödgröna och Alliansen vill skjuta till mer pengar till förskolan för att minska barngrupperna och öka kvalitén. Till detta avsätter de rödgröna 50 miljoner kronor. Alliansen vill satsa 86 miljoner kronor.

• Båda blocken har också gjort var sin trygghetssatsning. De rödgröna vill satsa 18,5 miljoner kronor, där den största posten handlar om ökade öppettider på bibliotek och fritidsgårdar. Alliansen satsar 30,5 miljoner kronor, bland annat på fler kameror och stöd till kvinnojourer.

• I den rödgröna budgeten finns en rad satsningar under rubriken miljö och klimat, där 10 miljoner kronor för ett fossilfritt Göteborg är den största delen. De rödgröna vill också fortsätta satsa på innovativa projekt för ett hållbart arbetsliv.

• I Alliansens budget finns ett par stora poster med syftet att fler ska få jobb och att stärka företagsklimatet. Alliansen vill också skjuta till 30 miljoner kronor för att ta fram 100 nya platser inom äldreomsorgen.

Alliansen vill göra fler och större nysatsningar

Totalt sett innehåller Alliansens budgetförslag fler och större nysatsningar. För att finansiera det plockar man bort en del av det som staden i dag lägger pengar på. Det kommer bland annat göra det dyrare att resa kollektivt och att ha barn på förskolan.

Redan inför debatten har frågan om lagen om valfrihet, LOV, i hemtjänsten hamnat i fokus. LOV klubbades av fullmäktige för två år sedan, mot det rödgröna styrets vilja. I budgetmotionen för ett år försökte de rödgröna, utan framgång, sätta stopp för LOV. I år har de valt att inte ta kostnaden för att införa reformen i sitt budgetförslag.

Alliansen ser detta som ren obstruktion och har lagt ett särskilt yrkande om att stadsledningskontoret tillförs 6,9 miljoner kronor för en LOV-enhet under 2018 och framåt samt 850 000 kronor för en projektledare för LOV inom daglig verksamhet.

Precis som på riksplanet är praxis att alla röstar på sin egen budget för att lägga ned sina röster, om det egna förslaget faller. Om alla håller sig till det är det troliga att den rödgröna budgeten – som också har stöd av Fi trots att partiet hoppade av budgetsamarbetet – går igenom.

Mest läst