Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Gratis kollektivtrafik är en av alla idéer som kommit in när göteborgarna har fått möjlighet att lägga förslag.
Gratis kollektivtrafik är en av alla idéer som kommit in när göteborgarna har fått möjlighet att lägga förslag.

Högt och lågt i strömmen av Göteborgsförslag

Gratis kollektivtrafik, fyrverkeriförbud, bygga mer, bygga mindre, bygga dansbana och sluta med fjäderimport. Den första omgången Göteborgsförslag sköljer nu över stadens politiker och förvaltningar.

– Det var ett stort intresse när det här startade och det stora engagemanget har fortsatt, säger Agneta Blocksjö Attar, projektledare för Göteborgsförslaget.

Sedan i början av året har stadens invånare möjlighet att komma med förslag som, om fler än 200 ställer sig bakom dem, kommer att tas upp av stadens politiker. Kommunen arbetar nu med att ta emot och besluta om den första vågen av förslag. Hittills har det varit en något trevande start för det nya demokratiinitiativet, åtminstone sett till hur många av förslagen som faktiskt lett till någon förändring.

Tre av fyra avslogs

Av de första fyra förslagen som avgjorts så avslogs tre. De handlar om att bygga velodrom, bygga tak över Ruddalen och subventionera hyror från ungdomsföreningar. Det enda som hittills godkänts är förslaget om att "verka för att högtalarna på bussar och spårvagnar är på". Där blev beslutet att meddela Västtrafik att Trafiknämnden håller med.

Utemiljöer, trafik, byggande och infrastruktur är de ämnen som engagerar mest. Flera förslag rör på ett eller annat sätt Västlänken.

– Det kom mycket förslag kring Västlänken i början. Jag tänker att det finns ett behov för vissa att föra fram sina åsikter kring de här ämnena till politikerna och då har de här personerna tagit chansen när vi nu öppnade en kanal till, säger Agneta Blocksjö Attar.

"Då får vi pedagogiskt förklara" 

Åtta av förslagen har skickats till kommunstyrelsen. Efter att samtliga sköts upp under mötet i maj blev fyra avgjorda under kommunstyrelsens sammanträde förra veckan. Förslaget om fri kollektivtrafik och att utreda Gårdaalternativet i stället för Västlänken avslogs. Förslaget om fyrverkeriförbud skickades ut på remiss och förslaget om att redovisa kostnaden för tomma platser för ensamkommande förklarades besvarat eftersom ett liknande arbete redan pågår. Resten, tre förslag som handlade om Västlänken och ett förslag om kostnaden för temporära boenden, sköts upp till efter sommaren. 

– När det kommer förslag om att riva upp och ändra beslut som egentligen redan är beslutade, som Västlänken, då får vi pedagogiskt förklara att "nej, nu är det såhär". Den sortens ärenden kräver inte så stor beredning, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).

Kommunalrådet Jonas Ransgård (M) är inne på samma linje.

– Det är naturligt att det skickas in många förslag i början när det kommer en ny möjlighet till det. Det är många förslag som har varit uppe i andra sammanhang utan att vinna framgång och som nu kommer upp igen utan att sakförhållandena ändrats, säger han.

Förslag om rollerderby-hall 

Ett av förslagen gäller att bygga en rollerderby-hall i Göteborg. Bakom förslaget står Annika Ivarsson, från klubben Dock City Rollers. Tillsammans med Göteborgs två andra klubbar, Västsvenska Roller Derby Sällskapet och Gothenburg Roller Derby, hoppas de få en plats och en bas i staden för deras sport.

– Vi är en liten sport bland andra stora och hamnar lite i skymundan när det gäller hallbokningar. Vi får kämpa för att få halltider och nu när även Malmö har fått en hall så känns det som det kanske kan vara vår tur, säger hon.

Att nå tröskeln på 200 röster var inget problem. Totalt ställde sig 283 personer bakom förslaget.

– Det gick snabbt och blev klart på några dagar. Men det är inte så förvånande. Det är en relativt stor publiksport, säger hon.

Om Göteborg kommer att få en rollerderbyhall är oklart. Förslaget har tagits upp av idrotts- och föreningsnämnden i slutet av maj som beslutade att frågan om rollerderbyhall, tillsammans med ett förslag om en sporthall i Gunnilse, ska utredas.

Fakta: Förslagen

För att ett förslag ska gå vidare ska det har legat uppe i tre månader och fått över 200 röster. Förutom de 32 förslag som uppfyller de kriterierna så finns ytterligare sex förslag som kommit över gränsen på 200 röster men som ännu inte legat uppe i tre månader. När det väl har skett kommer även de förslagen att skickas till politikerna. Här intill syns alla förslag som fått över 200 röster. 

Trygga tvåspråkig undervisning (254)
"Till hösten 2017 kommer 20 finskspråkiga barn som behöver tvåspråkig grundskoleundervisning i Göteborg."

Inför tak över huvudet-garanti (238)
"Ingen skall behöva sova utomhus i Göteborg."

Minska ofrivillig skolfrånvaro - hemmasittande (263)
"Stötta både föräldrar och skolor i arbetet att undvika eller bryta den ofrivilliga skolfrånvaron."

Samtalsmottagning för barn (216)
"Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga och påverkar inlärning negativt."

Solcellspark i Göteborg (206)
"Den kan finansieras med gröna obligationer samt möjlighet för kommuninnevånarna att teckna andelar."

Dags för en Roller Derby-hall i Göteborg! (283)
"Om vi hade en egen hall skulle vi kunna utöka vår verksamhet."

Öka öppenheten och tillgängligheten av offentliga handlingar (202)
"Begränsa användandet av e-postadresser ej tillhandahållna av Göteborgs kommun".

Bygg tillsammans! (241)
"Vi vill föreslå ett byggande som baseras på enkla men funktionella mindre småhus av god kvalitet."

Allergianpassad förskola och skola (264)
"Göteborg saknar både en allergiförskola och en grundskola som är anpassad för barn med svårare allergi."

Vi kan ej garantera djurskyddet, sluta med fjäderimport! (216)
"De flesta fjädrar kommer ifrån kalkoner som har levt i djurfabriker under miserabla livsvillkor."

Kostnadsredovisning för temporära boenden (229)
"Kommunen bör redovisa samtliga kostnader som samtliga nämnder och bolag haft."

Bygg en Velodrom (232)
"Bygg en velodrom i Göteborg. En velodrom passar bra in i Göteborgs profil som idrottsstad." 

Redogörelse över kostnad för tomma platser för ensamkommande (229)
"Göteborgs stad har under 2016 betalt cirka 175 miljoner kronor för platser för ensamkommande som sedan inte utnyttjats."

Subventionerade hyror för barn- och ungdomsföreningar (201)
"Man vill att de avgifter medlemmarna betalar i så stor utsträckning som möjligt ska gå direkt tillbaka till verksamheten."

Fri kollektivtrafik (388)
"Detta är ett steg för det moderna samhället, för framtiden, för Göteborg."

Låna lådcykel (253)
"Vi vill se fler lådcyklar i Göteborgs stad genom en kostnadsfri uthyrning."

Tillåt motorcyklar i busskörfälten (349)
"För att gynna miljön och minska trängseln i Göteborg."

Flerfackskärl - Sortera i villa (205)
"Du som bor i villa kan välja att sortera i flerfackskärl, en mini-återvinningsstation vid tomtgränsen!"

Sharing City Göteborg  (225)
"Genom att bli en Sharing City tar stadens politiker ambitionen att underlätta för "delningsekonomi" på allvar."

Verka för att högtalarna på bussar och spårvagnar är på (207)
"Ofta är ljudet av eller för lågt vilket försvårar kollektivtrafikresandet för många."
Det här förslaget är det enda som hittills gått igenom. Trafiknämnden behandlade ärendet den 18 maj och biföll förslaget.

Vision Majvallen - från idrottsplats till en mötesplats (210)
"Vi vill göra Majvallen till ett Nationellt centrum för Breddutveckling"

Time out för Västlänken och nya spårvagnar (211)
"Självkörande elfordon för samåkning kommer snart att erbjuda så billiga, hållbara, bekväma, effektiva och säkra transporter så att alla nuvarande kollektivtrafikplaner blir helt inaktuella.

Dansbana med tak (264)
"Vi som dansar i Göteborg önskar oss en centralt belägen dansbana."

Förslag till öppen hearing om Västlänken och alternativen (483)
"Med en hearing om Västlänken kan politikerna förklara fördelarna och bemöta kritiken."

Offentlig debatt om Västlänken - IRL (314)
"Debatten skall ledas av en kunnig, påläst och objektiv moderator från Göteborg, Janne Josefsson."

Tillsätt en kommission (317)
"Det som irriterar göteborgarna mest är Västlänken."

Utöka naturskyddsområdet vid Härlanda Tjärn, stoppa avverkning (514)
"Stoppa exploateringen av grönområden mellan Smörslotts- och
Robertshöjdsgatan"

Tågstopp i Säve (314)
"Detta för att möjliggöra en hållbar pendling för Säveborna."

Idrott- och hälsohall i Gunnilse (231)
"Området har även i sin helhet ett stort behov av nya lokaler."

Tak på Rudalen (243)
"Nu är det dags att förstå att bandy inte är en utomhussport längre."

Fyrverkeriförbud (320)
"Det räcker gott och väl med det som anordnas i Frihamnen kl 17 varje nyårsafton."

Belysning genom Ruddalen (211)
"Att ta sig till Ruddalen till fots/med cykel från Högsbohöjd och Kaverös borde underlättas/främjas med hjälp av belysning."

Gårdaalternativet (384)
"Utred (...) en alternativ sträckning mot Västlänksalternativet."

Park vid Majorna 720:386 Karl Johansgatan 101-103 (212)
"Parken ska innehålla en fruktlund, hönskooperativ för närboende, en damm, bikupor samt containerateljéer."

Kulturpark runt Angereds kyrka (220)
"Skapa en mötesplats för medborgarna med en ny vägdragning där trafiken till bebyggelsen går runt parken."

Förbättra utomhus- och trafikmiljöerna vid Bärbyskolan! (214)
"Utemiljön och trafiksituationen är eftersatt och därför behövs upprustningar."

Säve - förlängd 50-sträcka och nya övergångsställen (207)
"För säkerheten behövs minskad hastighetsgräns och bevakade övergångsställen."

Mötesplats/Aktivitetsyta för alla åldrar i skärgården (232)
"Gruppens vision är att bygga en aktivitetspark/mötesplats på en öde och igenvuxen grusplan."
 

Mest läst