Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Fler omkommer och skadas i trafiken i Göteborg

2016 var ett olycksdrabbat år. 15 omkom och närmre 900 skadades i Göteborgstrafiken. Stadens egen rapport visar att kommunen är långt ifrån att nå trafiksäkerhetsmålen.

Alltför många dödas och skadas i Göteborgstrafiken. Det konstateras i trafikkontorets rapport över omkomna och skadade förra året. 

2016 omkom 15 personer i Göteborg och totalt 891 skadades allvarligt eller måttligt. Det är en klar ökning jämfört med året innan då sex personer omkom och 682 personer skadades. 

– Vi har nollvisionen i grunden och varje förlorat liv är ett för mycket. Men nu ser vi en ökning av skadade och omkomna. Däremot är det svårt att utläsa en trend av dödsolyckorna eftersom det rör sig om få fall, säger Suzanne Andersson, utvecklingsstrateg på trafikkontoret. 

Cykelolyckorna ökar

Bakom ökningen ligger fler fallolyckor för fotgängare och fler singelolyckor på cykel. Fallolyckorna står för över hälften av skadorna och singelolyckor på cykel för knappt en fjärdedel.

Antalet skadade bilister har däremot minskat på lång sikt. 

– Vi har gjort mycket för att sänka hastigheten för bilar, vilket hjälper gående och cyklister. Sen har bilindustrin utvecklats väldigt mycket på säkerhetssidan med olika system som hjälper förarna, säger Suzanne Andersson. 

Långt ifrån stadens mål

Enligt stadens mål ska färre än tre personer mista livet och färre än 75 personer skadas allvarligt eller måttligt i trafiken år 2020. Siffrorna avser inte fallolyckor, men även utan dem konstaterar trafikkontoret att staden är långt ifrån att nå målen. 

– Just nu ser det lite dystert ut och det delar vi med resten av landet. På nationell nivå ser vi en utveckling med fler skadade än målsättningarna och definitivt fler skadade än vi kan acceptera, säger hon. 

Behöver jobba med halkbekämpning

Den kraftiga ökningen av fallolyckor kan till viss del förklaras av bättre rapportering från sjukhusen, men också på grund av halt väglag. Vid ett snöoväder i januari förra året ökade halkolyckorna drastiskt under ett par dagar. 

För första gången sedan 2012 drabbades även cyklister av dödsolyckor i Göteborg. Förra året omkom tre cyklister, samtliga i kollision med tung trafik. 

– Nu går vi in i en byggperiod med mycket tung trafik i Göteborg. Där blir planeringen väldigt viktig för att oskyddade trafikanter ska kunna röra sig i stan. Men vi ser också att vi behöver jobba för att undvika halkolyckor och med underhåll av cykelvägar eftersom gång- och cykeltrafikanterna är de stora grupperna som skadas just nu, säger Suzanne Andersson. 

Fler döda och skadade 2016 

2016 omkom 13 män och två kvinnor i Göteborgstrafiken. 

2015 omkom sex personer. 

Under tidsperioden 2011-2015 har flest omkommit bland bilister, fotgängare i konflikt med andra, och andra trafikslag som till exempel moped eller motorcykel. 

2016 omkom tre cyklister, alla efter kollision med tung trafik. Sedan 2012 har cyklisterna varit förskonade från dödsolyckor i Göteborg. 

Enligt stadens trafiksäkerhetsmål ska färre än 75 personer skadas måttligt eller allvarligt och färre än tre personer ska mista livet i Göteborgstrafiken 2020. 

Källa: Trafikkontoret. 

 

Mest läst