Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

1/11

Det skedde under katastrofövningen Liv

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Försvarsmedicinskt centrum genomför katastrofövningen Liv i dag den 12 april. Övningen syftar till att förbereda de inblandade för en eventuell krigs- eller terrorsituation, men den kommer också att påverka göteborgarna under dagen.

Scenariot för katastrofövningen Liv är att en lastbil har exploderat inne på Försvarsmedicinskt centrum. Ungefär hundra personer har skadats, och personalen inne på Sahlgrenska måste därför förbereda sig för att ta emot väldigt många patienter på väldigt kort tid. De måste ta emot, prioritera och omhänderta alla skadade på rätt sätt.

Gymnasieelever, studenter och frivilligpersonal kommer att agera skadade och de kommer också att transporteras genom Göteborg till Sahlgrenska. Man kommer att använda sig av militära fordon, ambulanser och helikoptrar – och det kommer att märkas av och höras runtom i stan mellan 9 och 16, framförallt runt Sahlgrenska sjukhuset.

LÄS MER: "Det har hänt att folk svimmar"

Här är frågor och svar om katastrofövningen:

Vad är övningen Liv?

Liv är en gemensam katastrofövning mellan Försvarsmedicincentrum och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Övningen är döpt till Liv då den genomförs då Liv har namnsdag. Det är ett beskrivande namn i och med att övningen går ut på att rädda liv och minimera lidande.

När och var genomförs övningen?

Övning Liv genomförs 2018-04-12 mellan klockan 09.00 – 16.00 i området mellan Göteborgs garnison (Käringberget) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Linné/Guldheden) men transporter kan även komma ske över/genom andra områden i Göteborg.

Hur kommer patienter på sjukhuset att påverkas?

Verksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår som vanligt och ska inte påverka patienters planerade eller akuta besök. Patienter på sjukhuset får information på olika sätt om övningen, och all personal är informerad.

Hur kommer boende i Göteborg att märka av övningen?

Skademarkörer kommer att transporteras från Göteborgs garnison Käringberget i Långedrag till Sahlgrenska Universitetssjukhusets område både via land och luft (helikoptrar). En del militära specialfordon kommer att användas. Det kommer att märkas i trafiken och höras i luften.

Kommer ni att informera allmänheten och boenden kring Käringberget?

Ja, vi kommer att informera på olika sätt, bland annat via media och trafikradio. Närmast Göteborgs garnison planeras att informera närboende via information i brevlådorna. Vi uppdaterar också kontinuerligt information på sociala media och webbplatser.

Vad är målet med övningen?

Övergripande mål för övningen är att säkerställa Sahlgrenska Universitetssjukhusets beredskapsplan och förmåga att leda, samverka och samordna omhändertagandet av ett omfattande inflöde av svårt skadade patienter med varierade skador. Dessutom ska vi gemensamt öka förmågan till civil-militär samverkan vid allvarlig händelse med många skadade. Liv ska bidra till att bygga ett starkare och robustare mottagande av ett stort skadeutfall.

Vad kommer att övas under Liv?

Liv övar förmågan att hantera ett stort masskadeutfall i Göteborgsområdet. Sahlgrenska Universitetssjukhuset övar på att ta emot, prioritera och omhänderta ca 100 skadade på kort tid.

Vilka myndigheter deltar i Liv?

Katastrofövning Liv sker i samverkan mellan Försvarsmakten genom Försvarsmedicincentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Enheten för säkerhet och beredskap samt Regionservice inom Västra Götalandsregionen.

Varför är samverkan med andra myndigheter viktig för att kunna genomföra Liv?

Liv berör fler myndigheters och aktörers verksamhet, inte minst för att nå ut med information till allmänheten. Gemensamma övningar i större skala är en framgångsfaktor för att vara väl förberedda när det värsta händer och vi måste ta hand om ett stort antal skadade.

Vad är så speciellt med övningen?

Liv är en omfattande samverkansövning mellan Försvarsmedicincentrum och Sahlgrenska Universitetssjukhuset och antalet skademarkörer gör den till en av de största övningarna Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Försvarsmakten gjort tillsammans på många år.

Varför ska övningen genomföras nu?

Omvärldsläget är förändrat och samhället behöver höja sin förmåga. Samtidigt är övningen också en viktig signal till vår omgivning att vi samverkar för att rädda liv och minimera skador och lidande i vårt närområde.

Hur ser förberedelsearbetet ut?

Planeringen har pågått sedan 2017 med möten, rekognoseringar med mera. Den 11 april med början 13.00 genomförs utbildningar och övningar på Göteborgs garnison inför genomförandet. Även förberedelserna på eftermiddagen/tidig kväll onsdagen den 11 april kan komma att märkas i närområdet.

Hur ser övningsscenariot ut?

I övningsscenariot har en lastbil exploderat inne på Försvarsmedicincentrums område och närmare hundra personer har skadats. De skadade transporteras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset där man ska öva på att ta emot, prioritera och omhänderta många skadade på kort tid.

Var anländer skademarkörerna?

Akuten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset via marktransporter och på Sahlgrenska Universitetssjukhusets helikopterplatta för landning av de luftburna transporterna.

Vilka kommer att vara så kallade ”skademarkörer” under övningen?

De som ska agera skademarkörer kommer från olika interna och externa organisationer/enheter. Några exempel är Casualty Resources (amputerade skademarkörer från England), elever från Bernadottegymnasiet, studenter från Sahlgrenska akademin, Hemvärns- och frivilligpersonal samt personal från Göteborgs garnison.

Vilka skador kommer markörerna ha?

Det kommer att simuleras och sminkas realistiska skador utifrån scenariot, både lindrigare och allvarliga såsom splitterskador, brännskador och traumatiska amputationer.

Vad händer om det sker ett större verkligt skadeutfall samtidigt som övningen pågår?

Då avbryts övningen.

Hur gör ni för att minimera trafikstörningar under övningen?

Försvarsmedicincentrum och Sahlgrenska Universitetssjukhuset samarbetar med berörda myndigheter för att minimera störningar. Vi har en transportplan för förflyttning av de skadade. Vi söker nödvändiga tillstånd och dispenser för tunga fordon och helikoptrar. Vi informerar även via trafikradion, Sveriges Radio P4 Göteborg.

Vad kommer övningen att tillföra era respektive organisationer?

Målet med övningen är att säkra Sahlgrenska Universitetssjukhusets beredskapsplan och förmåga att leda och samordna omhändertagandet av ett omfattande inflöde av svårt skadade patienter med varierade skador på kort tid. Försvarsmakten har en kvalificerad och väl upparbetad vårdkedja för att hantera traumapatienter initialt men inte kapacitet att vårda många allvarligt skadade samtidigt. Försvarsmakten är därför beroende av samhällets resurser och att hela kedjan från skada till omhändertagande på sjukhus fungerar.

Ett syfte med Liv är att samöva mellan Försvarsmedicincentrum och Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att öka den gemensamma förmågan att ta hand om ett stort skadeutfall på kort tid. Liv innebär ett steg på vägen för att skapa både administrativa och praktiska rutiner och metoder för samarbete vid en eventuell terror-, kris- eller krigssituation.

Vem betalar Liv?

Respektive myndighet står för sina egna kostnader.

Är Liv en återkommande övning?

Övning Liv är startskottet för en regional och lokal samverkan när det gäller Totalförsvarets sjukvårdssystem. Det finns många synergieffekter då vi arbetar inom samma område. Vi kommer fortsätta samarbeta och öva gemensamt.

För mer information;

www.forsvarsmakten.se/fomedc, facebook.com/FomedC, tel 031-69 20 00

Källa: Försvarsmakten och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mest läst