Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

160419-islambank-262505_0.jpg

Svårt för muslimer utan islambank

Många svenska muslimer vill använda ett banksystem som följer islamisk lag. Men ännu finns inget alternativ i Sverige. Det kan försvåra för muslimer att exempelvis köpa bostad och plugga vidare med studielån.

Det som hade kunnat bli Sveriges första muslimska bank fick precis avslag på sin ansökan från Finansinspektionen (FI). Anledningen var att ägaren inte bedöms ha tillräckligt med kapital. Däremot prövade FI aldrig om det faktum att banken skulle drivas enligt Koranens regler om att inte tjäna pengar på pengar går ihop med svenska bankregler.

En islamisk bank i Sverige skulle ha stor betydelse för många svenska muslimer, enligt Sveriges muslimska råd.

Svårt köpa bostad - Att det finns ett behov, det kan man nog säga. Det finns mer religiösa muslimer som inte vill ta lån med ränta. Men i samhället i dag är det nästan helt omöjligt, säger Elvir Gigovic, ordförande för Sveriges muslimska råd.

Drygt 100 000 muslimer, som är mer troende, skulle ha nytta av en islamisk bank, uppskattar han. I dag kan personer i denna grupp ha svårt att exempelvis köpa bostad, låna vid företagande och plugga vidare med studielån.

Många försöker hitta alternativa lösningar.

- När det gäller skolgången vet jag att många landat i att den är så pass viktig att det är okej att ta ett CSN-lån om det är avgörande för att studierna ska bli av. Men andra anser att det är en lika stor synd att ta det lånet som att ta ett annat lån, säger Elvir Gigovic.

Vid mindre investeringar försöker troende muslimer ofta spara själva eller låna av familj och vänner, säger han. Gäller det större investeringar finns exempelvis JAK-banken, som är en svensk räntefri bank.

Avgift kan tas ut

Även om en islamisk bank inte använder sig av ränta kan en fast avgift tas ut, vilket innebär att kostnaden för att låna blir ungefär densamma som hos en vanlig bank. Men en islamisk bank skulle ändå fylla en viktig funktion, anser Elvir Gigovic.

- Någonstans måste man kanske se att det handlar om en känsla av tillhörighet i samhället att kunna uppfylla sina religiösa åtaganden.
Fakta: Islamiskt bankväsende

Islamiska banker och finansinstitut arbetar enligt tolkning av de islamiska finansiella principerna, framför allt dess förbud mot riba.

Syftet är att erbjuda kunderna finansiella tjänster som anses vara förenliga med islam.

Hur den koranska termen riba ska tolkas är omstritt. Enligt den konservativa tolkning som ligger till grund för de islamiska bankerna är riba varje form av förutbestämt tillägg till den ursprungliga summan vid lån.

Det anses alltså orättvist att kräva en låntagare på ränta och ränta är därför förbjuden.

En moderat syn skiljer däremot mellan ränta och ocker. Den tolkar Koranens regler som förbud mot ocker men inte mot ränta.

Vissa moderata muslimer motsätter sig etablering av islamiska banker. De har kritiserat dessas ägare och hävdar att de i islams namn utnyttjar småsparare med starka religiösa preferenser.

Källa: NE

Mest läst