Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

171018-handelsbankendelar-521735_se.gp_1.jpg
Handelsbanken visar siffrorna. Arkivbild.

Handelsbanken ser ingen bobubbla framöver

Lägre vinst men bättre än väntat. Handelsbankens vd Anders Bouvin ser viss avmattning i svensk ekonomi, men tror inte på någon bostadsbubbla.

- Vi kan inte se några tecken i dag att det skulle finnas en bubbla. Det skulle kräva någon extern chock, säger Bouvin,

Han hänvisar bland annat till att det finns efterfrågan är mycket större än utbudet på bostadsmarknaden.

Enligt Bouvin är den avmattning som noterats på bostadsmarknaden den sista tiden naturlig – prisuppgången på bostäder har under en tid varit högre än de genomsnittliga inkomstökningarna. Någon oro för bankens krediter vid en eventuell bostadsprisnedgång känner han inte.

- I vår kreditbedömning tar vi hänsyn till scenarier som vi kanske är på väg in i, med prisnedgångar på bostäder och även räntehöjningar som vi tror kommer under nästa år, säger Bouvin.

"Fler konkurrerar"

Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 5 424 miljoner kronor för tredje kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 5 691 miljoner kronor motsvarande period i fjol. Aktieproffsen hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en vinst på 5 243 miljoner kronor.

Både ränte- och provisionsnettot steg, det förstnämnda med åtta procent jämfört med tredje kvartalet i fjol. Framför allt bidrog ökad utlåning till det högre räntenettot medan marginalerna, lönsamheten på låneverksamheten, låg stilla, enligt delårsrapporten. När det gäller bolånemarginalerna generellt i Sverige har Finansinspektionen tidigare sagt att de indikerar en svag konkurrens på marknaden.

- Jag håller inte alls med. Det blir snarare fler och fler som ska konkurrera på bolånemarknaden, säger Bouvin.

Det som bidrog till det lägre totala resultatet var sämre vinst från finansiella transaktioner medan kreditförlusterna föll. Bouvin nämner också att det finns vissa kostnadsökningar för it-investeringar samt för personal på tillväxtmarknader.

Handelsbanken ser fortsatta tillväxtmöjligheter i Storbritannien oaktat Brexit. Men banken tar vissa kostnader även där. Bland annat för att starta ett dotterbolag. Exakt vad det kommer att kosta är i nuläget oklart, enligt banken.

Bildar brittiskt dotterbolag

- Nu tar vi det slutgiltiga steget och bildar en brittisk bank och etablerar funktioner i Storbritannien, säger Bouvin.

Generellt säger han att banken går bra och att den växer. Men svensk ekonomi kan vara på väg in i ett skifte.

- Svensk ekonomi går bra även om vi ser att vi är förbi uppgångsfasen och är i en högkonjunktur, det är väl sannolikt att det börjar mattas av framåt nästa år.

På förmiddagen hade Handelsbanken backat med runt 1 procent på Stockholmsbörsen. Nordea och Swedbank hade stigit svagt medan SEB i det närmaste var oförändrad.

Fakta: Handelsbankens delårsrapport i siffror

Kvartal 3, 2017 Kvartal 3, 2016

Räntenetto: 7 587 7 041

Provisionsnetto: 2 355 2 259

Intäkter: 10 248 10 473

Kostnader: 4 611 4 312

Kreditförluster: 217 476

Rörelseresultat: 5 424 5 691

Resultat per aktie: 2:13 kronor 2:32 kronor

Siffror i miljoner kronor om ej annat anges.

Källa: Handelsbanken

Mest läst