Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

170831-bombardiermuta-521787_se.gp_1.jpg
Bombardier har en medveten, systematisk affärsmodell för korruption, anser Louise Brown, antikorruptionsrevisor och styrelsemedlem i Transparency International. Arkivbild.

Expert: Systematisk korruption i Bombardier

Det är långt ifrån bara i Azerbajdzjan som mutmisstänkta svenska Bombardier gör järnvägsaffärer med samma ökända ryska partners. Mönstret går igen i en rad forna Sovjetländer, kan TT nu visa. En medveten, systematisk affärsmodell för korruption, anser experten Louise Brown.

I Stockholms tingsrätt står just nu svenska Bombardiers säljchef, en rysk 37-åring, inför rätta. Han är en av flera i ledningen här som misstänks för grovt mutbrott när Bombardier Transportation AB gjort affär i Azerbajdzjan från 2013. Signalsystem såldes via mellanhanden Multiserv Overseas i London, som saknar adress och anställda.

TT och SVT:s Uppdrag granskning avslöjade i mars i år att Multiserv lade på 450 procent – 570 miljoner kronor – när Bombardier sålde utrustningen från Sverige till sig självt i Azerbajdzjan.

Bakom Multiserv står bland andra Aleksej Krapivin och Jurij Obodovskij, ryska affärsmän kända för skumma affärer med ryska järnvägen. De står nära järnvägens tidigare chef, president Vladimir Putins granne Vladimir Jakunin. Multiserv var också Bombardiers partner i en rad affärer i Ryssland samt i Mongoliet.

Medvetet "valt mutkolvar"

Men det stannar långt ifrån där, framgår nu av en granskning som TT gjort tillsammans med redaktionen OCCRP, specialiserad på att avslöja korruption.

Bilden bekräftas av material från Bombardier från mars 2017 som beslagtagits av polisen. Sammantaget framgår att samma personkrets företräder Bombardiers olika partners i affärer i andra svårt korrupta länder i regionen på senare år: Kazakstan, Turkmenistan, Ryssland och Mongoliet. Enligt ett pm från Bombardiers högsta chef i Sverige har dessa partners tillgång till "nästan alla järnvägschefer i forna Sovjet". Därför "kan de påverka beslut".

Mönstret med affärerna drogs på torsdagen i tingsrätten av åklagarsidan.

Louise Brown, antikorruptionsrevisor och styrelseledamot i Transparency International, drar slutsatsen att detta "inte är ett olyckligt misstag, utan ett aktivt och högst ohållbart val". Bombardier "tycks aktivt ha valt en operativ affärsmodell som är upplagd för korruption", skriver hon till TT.

Brown ser "en genomtänkt systematik", att Bombardier "inte har gjort någon riskanalys, inte någon genomlysning av sina samarbetspartners – snarare en omvänd sådan, det vill säga att de har valt dessa partners på grund av att de är etablerade/kända "mutkolvar".

"Designat att dölja"

Bombardier har också, genom svårgenomträngliga upplägg via Nederländerna och Cypern, släppt in sina ryska partners långt in i verksamheten, visar researchen från TT och OCCRP och den svenska brottsutredningen. De ryska affärsmännen kan exempelvis knytas till andelar i ryska Bombardier och det ryska bolaget Elteza tillsammans med Bombardier.

Sten Lindström, tidigare polischef på Ekobrottsmyndigheten, har också fått ta del av materialet. "Bombardier och klustret av bolag omkring är designat att dölja och bortförklara kapitalströmmar till offshore-banker utan insyn", skriver han till TT. "I botten för att sådana konspirationer skall fungera finns allt som demonstreras existera i detta fall."

Bombardier har efter avslöjandena brutit med Multiserv, men svarar inte på om man tänker göra det även med sina partners andra bolag. Företaget avböjer kommentarer med motiveringen att det pågår en rättslig prövning.

Bakgrund: Några upplägg som visar mönstret

Multiserv Overseas. Registrerat i Storbritannien, men ägs ytterst av bolag i Belize. Mellanhand i Azerbajdzjan, Mongoliet och Ryssland. Registrerat av Jurij Obodovskij, partner till Aleksej Krapivin, nyckelperson för affärer med ryska järnvägen.

General Solutions Trading (GS). Registrerat i Storbritannien – på samma adress som över 9 000 andra företag. Företräds av Obodovskij och en man som varit direktör vid Metropromsnab, en annan Bombardier-partner. GS är partner i såväl Kazakstan som det totalitära Turkmenistan.

Metropromsnab. Ryskt bolag vars direktör fram till 2016 också företräder GS ovan. Partnerbolag i Azerbajdzjan, Ryssland och Kazakstan.

Transcomplektavtomatika. Partner i kontroversiell järnväg, "Ukraine bypass" på engelska, som just tagits i bruk och ersätter linje genom Ukraina. Transcomplektavtomatika är i Ryssland känt för sina band till Krapivin och för leveranser av signalsystem till ryska järnvägen.

Zjeldoravtomatizacia. Ägs delvis av Krapivin. Obodovskij har sagt sig tillhöra ledningen. Bolaget äger 4 procent i ryska Bombardier Transportation (Signal) Ltd, där svenska Bombardier och ryska järnvägen också är delägare.

Foreylon Investments (ägs av Krapivin) och Zedecol Investments (ägs av Obodovskij). Två cypriotiska bolag som tillsammans äger 74 procent i nederländska Bombardier Transportation Signaling BV. Resterande 26 procent ägs av Bombardier Transportation Global Holding. Det nederländska bolaget äger i sin tur, tillsammans med ryska järnvägen, det ryska bolaget Elteza.

Trans-Signal-Rabita. Azeriskt bolag som företräds av tjänsteman vid järnvägen. Denne har enligt svensk åklagare mutats av Bombardier för att vinna en upphandling i landet 2013.

Källor: Brittiska, ryska, cypriotiska och nederländska bolagsregister, interna Bombardierdokument i förundersökningen om mutbrott i Azerbajdzjan-affären.

Fakta: Kanadensiskt och svenskt bolag

Bombardier är ett av Kanadas största företag och en av världens största tillverkare av flygplan och tåg. Av de 66 000 anställda finns cirka 2 000 i Sverige. Anläggningen i Stockholm, ett arv från LM Ericsson, har utvecklat signalsystem i över 130 år. Stockholm är också globalt högkvarter för "lösningar för tågkontroll" – signalsystem och annan järnvägsutrustning. Det är också navet för affärsområdena Norden, Baltikum, Storbritannien och de forna Sovjetstaterna.

Källa: Bombardier.

Mest läst