Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Rosenlund_0051
Sedan tidigare har Simrishamns kommun antagit en policy för bevarande och utveckling av fiskerinäringen i Simrishamn. Göteborg behöver ta ett liknande grepp, skriver debattörerna.

Göteborg ska fortsätta vara fiskets huvudstad

DEBATT: Moderaterna vill stärka fiskerinäringen i Göteborg och lyfta staden som fiskets huvudstad i Skandinavien. Därför föreslår vi i en motion till kommunfullmäktige att Göteborg ska utarbeta en strategi för fiskerinäringen i Göteborg, skriver bland andra Hampus Magnusson (M).

Göteborg har som kuststad haft en historiskt stark fiskerinäring. Men i dag finns många olösta frågor för fiskerinäringen i Göteborg. Ägarna av de större fiskebåtarna som i dag lägger till i frihamnen söker en annan kajplats när de måste flytta på sig på grund av stadens utbyggnad. Besöksnäringen vill ytterligare lyfta upp fisket som en viktig del av upplevelsen av Göteborg. I Göteborg är fiskauktionen just nu blott ett bortglömt industriområde som uppfattas som stängt för allmänheten men där det finns stor utvecklingspotential.

Vi vill att svensk fiskerinäring ska fortsätta utvecklas och att Göteborg ska fortsätta vara centrum för branschen. En stor del av fiskeriets villkor avgörs på nationell och EU-nivå men mycket avgörs också på lokal nivå. Det handlar bland annat om vilken infrastruktur som finns och var den är belägen.

I en utredning kring möjligheterna att utveckla Fiskebäcks hamn som återrapporterades till kommunstyrelsen den 6 april i år drog stadsledningskontoret slutsatsen att politiken behöver ta ställning till om frågan om det storskaliga fisket är en angelägenhet för Göteborgs stad. Och om svaret är ja, behöver staden hitta svar på flera strategiska frågor.

Simrishamn en förebild

Sedan tidigare har Simrishamns kommun antagit en policy för bevarande och utveckling av fiskerinäringen i Simrishamn. Göteborg behöver ta ett liknande grepp och utarbeta en strategi för fiskerinäringen i staden.

En sådan strategi ska ta upp var stadens fiskerinäring bör lokaliseras för att skapa bästa förutsättningar för såväl näringen som staden i övrigt och hur fisket kan bevaras som en del av stadsbilden. Men strategin bör också behandla hur ett hållbart fiske kan garanteras i Göteborg och hur stadens fiskerinäring kan samspela med Göteborgs besöksnäring och lyfta stadens närhet till havet och fiskets historiska rötter i Göteborg.

Vi vill att fiskerinäringen ska fortsätta vara viktig i Göteborg. Lika mycket som fisket varit en viktig del av stadens historia bör det vara en viktig del av stadens framtid.

Hampus Magnusson (M)

biträdande kommunalråd

Axel Josefson (M)

ledamot i kommunfullmäktige

Pontus Båth (M)

ledamot i Fiskekommunerna

Mest läst