Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bygg rätt på Heden

Visst kan man bebygga Heden utan att planlöst slänga ut bostäder eller bandyplaner på ett slumpartat sätt. Visst kan man skapa en aktiv, levande bebyggelse med puls större delen av dygnet, skriver arkitekten Gunnar Anjou.
Avenyn utgör en viktig del av Göteborgs centrum, en levande storstadsgata med rikt innehåll. Här finns bostäder, kontor, restauranger, butiker samt kulturbyggnader av skilda slag. Här är liv och rörelse större delen av dygnet.
Men öster om Avenyn tar centrum slut. Bortom Södra vägen finns stora delar av året ett stort dött tomrum ofta i mörker. Denna ogästvänliga markyta, delvis utnyttjad för bilparkering, som kallas Heden ger associationer till ett trist förortsområde. Detta är inte värdigt en storstad som Göteborg. En upprustning av Heden är nödvändig, det är vi alla överens om.
Kan man utveckla centrum åt öster på ett kreativt sätt som berikar denna delen av Göteborg och samtidigt skapa ett intressant stadsrum av Heden?
Visst kan det göras. Visst kan man bebygga Heden utan att planlöst slänga ut bostäder eller bandyplaner på ett slumpartat sätt. Visst kan man skapa en aktiv, levande bebyggelsestruktur med puls större delen av dygnet med rätt förutsättningar.
En sammanlänkande trafiklösning
Låt oss titta på denna möjlighet om vi samtidigt beaktar stadens infrastruktur. Vi har i Göteborg en trädbevuxen, vacker boulevard i Vasagatan som på andra sidan Heden har sin motsvarighet i Bohusgatan som dock i dag inte är lika frekventerad.
Varför inte länka ihop dessa gator rakt över Heden och skapa en storslagen boulevard som börjar i väster borta i studentkvarteren vid Handelshögskolan, korsar Avenyn och binder ihop denna gata med evenemangsstråket och Ullevi som slutmål? Vi får en viktig axel och tvärförbindelse genom centrala Göteborg.
På denna delvis nya boulevard skall även finnas kollektivtrafik. Staden får en ny välbehövlig spårvagnsförbindelse i öst-västlig riktning. Alla spårvagnslinjer behöver inte trafikera Brunnsparken eller Korsvägen för att binda ihop Vasastaden med staden i öster.
Bebyggelseförutsättningar
Gör man så har man också skapat vissa förutsättningar för en bebyggelse på Heden.
Drygt en tredjedel av Hedens yta, en rektangel i norr, innefattas nu av fyra gator: Södra Vägen, Parkgatan, Sturegatan och vår boulevard. Låt oss bebygga denna ytan med framför allt bostäder men även kontor och butiker. Lägg all parkering under mark, under denna bebyggelse. Att flytta busstation kan bli aktuellt medan Exercisbyggnaden bevaras.
De i dag avskilda, befintliga bostadsbyggnaderna i trafikytorna mellan Allén och Parkgatan får en gemenskap och kan knytas till den nya bostadsbebyggelsen på Heden. Kontakten kan förstärkas genom att del av Parkgatan sänks ner och däckas över. Från denna lägre nivå angörs dessutom de underjordiska garagen.
Kvalitet i centralt boende
Skall man bygga högt eller lågt? Skall stenstadens kvarter fortsätta över Heden. Nej jag tror inte det. Man bör av många skäl exploatera kraftigt. Här kan man förtäta staden och ge många människor möjlighet att bo i centrum till överkomliga kostnader. Andra fördelar finns från energi-, miljö- och transportsynpunkt, ur sociala- och säkerhetsaspekter. Vi får en ny, levande stadsdel mitt i stan med korta avstånd till önskad service.
Vi kan skapa en bebyggelse med varierad hushöjd, gärna också ett antal riktigt höga hus som i grupp samspelar i en spännande gestaltningsstruktur som berikar staden. Bebyggelsen bör vara sammanhållen och skall även utgöra boulevardens rumsliga avgränsning mot norr.
Och resten av Heden? Denna tidigare odefinierade, ödsliga utmark får på detta vis en yta inskriven av bebyggelse på alla sidor. Denna kan utformas till ett storslaget, vackert parklandskap med aktiviteter av skilda slag. Och visst kan någon fotbollsplan eller skridskobana få plats.
Heden ger möjligheter, tag vara på dem. Men först definiera, begränsa och berika bebyggelseytan med en förlängd Vasagata, en kontaktskapande boulevard. Och bygg snart!

Gunnar Anjou
arkitekt SAR
gunnar
Mest läst