Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Hittills har politikens svar varit att vi ska bygga oss ur krisen. Det är naturligtvis en viktig del, men effekten av ändringarna i plan- och bygglagen har snarare varit ångestdämpande för handfallna politiker än att byggtakten har ökat lavinartat, skriver debattörerna.

Nya spelregler krävs för att rädda hyresrätten

Hyresregleringen är en av de främsta orsakerna till varför rörligheten på den svenska bostadsmarknaden är bland de lägsta i Europa. I stället för att motverka segregation skyddar den de som redan har en bostad och missgynnar alla som saknar en. För att lösa bostadskrisen behöver många frågor komma upp på bordet, hyresregleringen är en av dem, skriver Rudolf Antoni och Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna.

För en dryg vecka sedan bröt hyresförhandlingarna i Göteborg samman, då vi valde att lämna förhandlingsbordet för drygt 43 000 lägenheter. Beslutet kom efter månader av tröstlösa förhandlingar med Hyresgästföreningen. Sedan förhandlingarna inleddes i maj förra året har vi vid två tillfällen erbjudit medling för att komma framåt, vilket Hyresgästföreningen avböjt. I stället tycks de ha valt att vänta ut uppgörelser med de kommunägda bolagen i tron att de, trots lagändringen 2011, ska vara normgivande för våra förhandlingar.

Genom vår strandning markerar vi att nya spelregler för hyressättningen är en ödesfråga för hyresrättens framtid och för en fungerande bostadsmarknad. Att hyresförhandlingarna strandat är en konsekvens av det bristfälliga system vi har att verka inom.

Statliga utredningar, IMF, OECD och EU har vid upprepade tillfällen kritiserat Sveriges hyresreglering. Samtidigt har politikerna konsekvent ignorerat den stora elefanten i rummet. I stället ser vi nu hur exempelvis ministrar utnyttjat kontaktnät, för att gå före den bostadskö de själva skapat. De är därmed själva levande bevis på att decennielång kötid eller rätta kontakter är enda sättet att få bostad, för den som inte har pengar att köpa en själv. Men det behöver inte vara så.

Hyresregleringen är en av de främsta orsakerna till varför rörligheten på den svenska bostadsmarknaden är bland de lägsta i Europa. Det bekräftas också av regeringens egen expertmyndighet, Boverket. I en utredning från 2013 uppskattar verket att samhällskostnaderna för den bristande rörligheten, orsakade av bruksvärdessystemet, uppgår till tio miljarder kronor om året. Det motsvarar produktionskostnaden för 4 000 nya hyreslägenheter om året.

Skyddar etablerade

Hyresregleringen brukar försvaras med att den behövs för att motverka segregation och för att skydda hyresgästerna. Men några sådana effekter finns inte. I stället skyddar den väletablerade insiders, det vill säga de som redan har en bostad. Samtidigt missgynnas alla som inte har en bostad – unga som vill flytta hemifrån, de som vill flytta till annan ort för studier och jobb, samt inte minst alla nyanlända flyktingar. Många av de senare drivs i händerna på kriminella nätverk, medan trångboddheten och segregationen ökar. Det finns till och med fall där svarta hyreskontrakt finansieras av bostadsersättningar från kommunernas socialtjänster.

Hittills har politikens svar varit att vi ska bygga oss ur krisen. Det är naturligtvis en viktig del, men effekten av ändringarna i plan- och bygglagen har snarare varit ångestdämpande för handfallna politiker än att byggtakten har ökat lavinartat. Därmed fortsätter man svälja mygg och sila kameler.

Enligt SCB:s senaste prognos kommer befolkningen till år 2020 att öka med 350 000 fler än man tidigare trott. Regeringen menar att byggtakten behöver dubblas. Men enligt Boverket behöver bostadsbyggandet lyfta från 25 000 färdigställda bostäder per år till uppåt 100 000, alltså fyra gånger dagens nivåer. Det innebär att vi skulle behöva bygga en halv miljon nya bostäder enbart de kommande fem åren. Det låter sig naturligtvis inte göras, särskilt inte med dagens regelverk.

Svårt beslut

Nyligen bjöd regeringen in till blocköverskridande samtal om bokrisen. Ett av de områden som pekas ut för reformer och nytänkande är rörligheten på bostadsmarknaden, för ett bättre utnyttjande av de befintliga bostäderna. Det är utmärkt. Fastighetsskatt, flyttskatt och ränteavdrag är nödvändiga delar att titta på, men man kan inte bortse från hyresmarknaden i dessa diskussioner. Hyresregleringen måste vara ett givet ämne på den dagordningen.

Vi tar inte lättvindigt på beslutet att genomföra Sveriges största strandning på hyresmarknaden. Men vi vet att det är nödvändigt om hyresrätten ska ha någon framtid.

Sverige befinner sig i en allvarlig bostadskris. Det behövs bättre förutsättningar för att bygga, äga och förvalta hyresrätter. Vi bistår gärna politiken i lösningarna för en fungerande bostadsmarknad, där alla får plats.

Rudolf Antoni

tf vd, Fastighetsägarna GFR

Rikard Ljunggren

ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Göteborg

Bild - 2
Rudolf Antoni, tf vd, Fastighets-ägarna GFR Rikard Ljunggren, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Göteborg
Bild - 3
Mest läst