Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Nya sparkrav på hårt pressad psykiatri

Trots hård belastning på psykiatriska mottagningar kommer nu nya sparförslag på 20 miljoner kronor. Den här gången föreslås att det unika Mellanvårdsteamet, som uppsöker framförallt ungdomar i stort behov av vård, läggs ned. Därmed sparar man på dem med den allra lägsta psykiska funktionsgraden, skriver psykiatern Madeleine Zöller.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nyheterna rapporterar nu nästan dagligen om det alltmer ökade brutala våldet på våra gator. Man är bekymrad över att ingen ingriper tidigt och ger psykiskt sjuka unga män och kvinnor den vård de behöver.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Nu kommer nya sparkrav. Allmänpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset skall spara ytterligare nästan 20 miljoner. Ett av sparförslagen är nedläggning av Mellanvårdsteamet.

Mellanvårdsteamet har i 18 år tagit emot remisser från psykiatriska vårdavdelningar och öppenvårdsmottagningar inom Psykiatri Sahlgrenska. Remisserna har skrivits därför att man saknat möjlighet till uppsökande verksamhet på dessa mottagningar. De oftast unga patienterna med psykisk sjukdom inklusive personlighetsstörningar har erbjudits tider på de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna upprepade gånger men uteblivit. De har varken svarat i telefon eller på brev.

I denna situation har man haft tillgång till Mellanvårdsteamet som är en vårdform mellan öppen- och slutenvård och den första i sitt slag i Sverige. Teamet har resurser att med två tjänstebilar åka hem till patienter och försöka förmå dem till vård. Oftast lyckas man på Mellanvårdsteamet påbörja en behandling i hemmet och sedan fortsätter den i Mellanvårdsteamets lokaler.

Samlat grepp hjälper många unga

Ett behandlingsteam har möjlighet att genast ta sig an patienterna med utredning. Hela teamet med psykiater, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och framför allt en kontaktman har möjlighet att hjälpa patienten. Patienten har en och samma kontaktman hela vårdtiden och denna hjälper till med alla kontakter med myndigheter. Samarbete sker med stadsdelsförvaltningarna, socialtjänst, skyddat boende och försäkringskassa. Detta samlade grepp har hjälpt många ungdomar.

Mellanvårdsteamet har med åren alltmer blivit ett specialteam som har möjlighet att hjälpa just de unga som många gånger kommer från barnpsykiatrin.

Efter årsskiftet upphör verksamheten enligt ett sparförslag. Vad händer då?

Jo, dessa unga svårt psykiskt funktionsnedsatta personer hänvisas tillbaka till de öppenvårdsmottagningar som inte har haft möjlighet till hembesök och som inte har den speciellt utvecklade behandlingsplan som just vänder sig till dessa ungdomar.

Var hamnar ungdomarna då?

De psykiatriska mottagningarna inom allmänpsykiatrin är redan hårt belastade men trots detta finns ett förslag att de skall ta över sin del av Mellanvårdsteamets patienter. Trycket från primärvården är nu så stort att man inte hinner lägga ned det arbete som krävs för dessa unga psykiskt sjuka som uteblir men ändå behöver psykiatrisk vård. Skall vi låta dessa patienter bli utan denna specialvård? Skulle psykiatrin inte just satsa på denna grupp av ungdomar?

Det finns en lösning

Finns det en lösning? Efter det att psykiatriakuten Sahlgrenska Sjukhuset lades ned har dessa ungdomar inte möjlighet att ta sig till akutsjukvården, taxipengar för resan till Östra Sjukhuset saknas.

Det finns en lösning. Varför inte använda de lokaler där Psykiatriska Akutmottagningen fanns innan den lades ned? Mellanvårdsteamet kunde omformas till en SLÖP-avdelning det vill säga behandlingskedja både i sluten- och öppenvård. Då finns inga stolar att falla mellan!

Mina frågor är nu: Varför skall vi spara ytterligare på psykiatrin? Skall vi spara på vården av unga psykiskt sjuka personer? Skall vi spara på dem som har den allra lägsta psykiska funktionsgraden?

Madeleine Zöller

psykiater och före detta vårdenhetsöverläkare Mellanvårdsteamet. Har disputerat i psykiatri.