Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Helena Marcusson, speciallärare

Nya lärarlönelyftet ytterligare en spik i kistan

Regeringens nya lönelyft för lärare är ytterligare en spik i kistan för en yrkeskår som snart har fått nog. Det kommer knappast att stävja lärarbristen och locka nya studenter till yrket, skriver speciallärare Helena Marcusson.

Nu har regeringen presenterat modellen för vad de kallar lärarlönelyftet. En satsning på 3 miljarder kronor ska leda till högre lärarlöner och på sikt få fler att vilja bli lärare, hoppas Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning. Tyvärr bygger modellen på ett antal felaktiga grundantaganden om läraryrket och är ingenting annat än ytterligare ett nedslående besked för ett yrke i total kris.

Konstig syn på lärare

Jag vet inte när det uppstod detta antagande att lärarkåren kan delas in i två grupper, nämligen duktiga lärare och så de andra (alltså inte lika duktiga). Kanske var det reality-serien om klass 9A som sändes i SVT 2008 som var del i att skapa denna syn på läraryrket då programmet introducerade ett nytt fenomen: ”superpedagoger”. Det är tydligen bara dessa, om de nu överhuvudtaget finns, som ska få något gott av regeringens lönelyft. Resten ska fortsätta att finna sig i att harva på i ett yrke utan rimlig löneutveckling.

Vad är detta för konstigt synsätt som nu tydligen är spritt i hela samhället och upp till regeringsnivå? Går vi och delar upp andra yrkesgrupper i sådana problematiska dikotomier? Svar nej. Det är av någon anledning bara läraryrket som får stå ut med detta. Precis som om Sveriges skolor skulle vara överfulla av människor som inte gör sitt bästa, som inte vill utvecklas inom sitt yrke och bara är medelmåttor.

En gång skulle alla med

En gång byggdes Sverige upp till ett folkhem där alla skulle med. Men vart är vi på väg nu? Jag undrar vad arbetarna på barrikaderna under det tidiga 1900-talet hade sagt om politikerna hade mött deras krav på högre lön med svaret att några av dem skulle få det, de som var uttalat ”duktiga” och att resten skulle stå utanför. Vad skulle historiens kvinnor med krav på rösträtt sagt om regeringen hade lovat dem att bara uttalat ”duktiga” kvinnor skulle få rösta?

Lönelyftet som regeringen presenterat innebär att vissa lärare ska få höjda löner inom spannet 2 500-3 500 kronor för ”skicklighet och utveckling i yrket”. Det är skolhuvudmän som ska fatta beslut om lönehöjningarna och påökningen ska ligga utanför den ordinarie lönerevisionen. Vad jag inte begriper är hur detta förslag ska kunna locka nya individer till läraryrket och råda bot på en redan bekymrande stor lärarbrist.

Gör inget åt huvudproblemet

Att utgå ifrån att bara vissa lärare är tillräckligt duktiga för att få höjd lön är förnuftsvidrigt. Och vad hjälper det att stoppa lite hål här och där i stället för att åtgärda huvudproblemet: lärare tjänar för lite i förhållande till utbildning och arbetsbelastning. Höj lönen för alla lärare – svårare är det inte! Det ligger en slags mentalitet i stil med sagan om Kejsarens nya kläder i förslaget. En förhoppning om att människor till sist ska se positivt på något som inte existerar.

Regeringens förra satsningen på lärarlönerna var att införa förstelärare. Det byggde också på antagandet att vissa inom yrket är avsevärt duktigare än andra och bör ha speciella tjänster. På vissa skolor har rektorer gjort något kreativt av befordringarna och gett dessa lärare olika skolutvecklande uppdrag, som gynnar hela skolan. Då kan det bli riktigt bra. Men på många skolor har lärare i stället blivit utnämnda till förstelärare på märkliga premisser och utan krav på motprestation. Och nu kommer alltså nästa lönesatsning, byggd på elitistiska tankar och återigen med syftet att bara gynna några få. Jag frågar mig, vad tjänar lärarkåren på detta?

Det här är inte vägen att gå för att stävja lärarbrist och locka fler studenter till yrket. Om detta förslag realiseras som det är tänkt befarar jag att det leder till att ännu fler lämnar yrket. Jag håller med Helene Hellemark Knutsson om att en stor lönesatsning för lärare är en nödvändighet för yrkets framtid. Men den ska inte se ut så här. Detta är ytterligare en spik i kistan för en yrkeskår som snart har fått nog.

Helena Marcusson

speciallärare

Bild - 2
Helena Marcusson, speciallärare
Mest läst