Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Att ha riktat fiske på hotade arter är inte värdigt något land, allra minst en välfärdsstat, skriver debattören.

Nya havsmyndigheten måste visa mod

Om människan inte börjar förvalta haven på ett bättre sätt kommer vi snart inte kunna äta fisk längre. Svenska statens utgifter för olika insatser inom fiskeområdet är större än hela det svenska havsfiskets förädlingsvärde, skriver Mikael Karlsson, ordförande Naturvårdsföreningen.

I dag, fredag, öppnar den nya Havs- och vattenmyndigheten här i Göteborg. Den står inför en stor utmaning – trots en ökad medvetenhet om havens utsatthet bland konsumenter och politiker är läget för världens fiskbestånd värre än någonsin. Konsumtionen av fisk ökar på många håll i världen. Detta kan ske eftersom odling av fisk ökar explosionsartat.

Odlingarna är beroende av fiskmjöl och fiskolja som utvinns ur fiskarter som inte förut fiskats därför att de inte ansetts goda eller tillräckligt stora. Dessa fiskar har dock ofta har en viktig roll i ekosystemen, som föda för större arter och för lokalt småskaligt fiske i Sydländerna. Om människan inte börjar förvalta haven på ett bättre sätt kommer vi snart inte kunna äta fisk längre.

Inte en enda tonfisk

FN slog nyligen fast att 53 procent av alla kommersiella fiskebestånd är maximalt fiskade, 28 procent är överfiskade och fyra procent utfiskade. I Europa är siffrorna än dystrare. Bland de mest hotade arterna som finns eller har funnits i svenska vatten kan nämnas blåfenad tonfisk, hälleflundra och ål. På 50-talet ansågs Öresund och Kattegatt vara ett av världens ledande sportfiskeområden för atlantisk tonfisk. I dag är hela det atlantiska beståndet på väg att kollapsa och sedan 1962 har inte en enda tonfisk tagits i svenska vatten.

Hälleflundran är listad som starkt hotad av Artdatabanken och de senaste 50 åren har bestånden i svenska vatten minskat med minst 50 procent, något som inte hindrat svenska fiskare från riktat fiske på hälleflundran.

Bottentrålning är en av flera destruktiva metoder som i dag används för att urskillningslöst skopa upp fisk från havet. Redskapen skadar botten och de ekosystem som behövs för att upprätthålla livskraftiga fiskbestånd. Många gånger fångas fiskar och andra djur som yrkesfiskarna egentligen inte vill ha, exempelvis Östersjöns enda permanenta art av val – tumlaren, liksom sjöpennor och krabbor.

Yrkesfiskarnas vana att slänga död och döende fisk överbord, utkast, är förhoppningsvis något som snart kommer att förbjudas inom EU. Men för de hotade arternas fortlevnad är det förstås irrelevant om de slängs i havet eller säljs som fiskfoder. Därför är utvecklingen av selektiva fiskemetoder och incitament för fiskare att använda bästa tillgängliga teknik avgörande för att kunna stoppa den negativa trenden.

Det globala bidraget till fisket motsvarar hela 25 procent av värdet av all världens fiske. I Sverige har Riksrevisionen kritiserat Sveriges ansenliga bidrag till fisket och kallat det ett slöseri med skattemedel. Svenska statens utgifter för insatser inom fisket är större än hela det svenska havsfiskets förädlingsvärde.

Sopa rent framför egen dörr

Just nu reformeras EU:s fiskepolitik och Sverige är ett av de länder som utmärker sig genom att aktivt förorda ett uthålligt europeiskt fiske på livskraftiga bestånd samt minskade bidrag till fisket. Men för att vara trovärdig i sitt arbete behöver Sverige sopa rent framför egen dörr och leva upp till de principer landet värnar om på EU-nivå. Att ha riktat fiske på hotade arter är inte värdigt något land, allra minst en välfärdsstat. Därför krävs kraftigt reducerade bidrag till det svenska yrkesfisket, ett generellt bottentrålningsförbud i svensk ekonomisk zon samt ett fiskestopp för de mest hotade arterna såsom ål, hälleflundra, samt torsk på västkusten.

Den nya Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg har en viktig uppgift att våga utreda och föreslå dessa och andra nödvändiga förändringar, som krävs för att samhället ska sluta tömma haven på liv.

Mikael Karlsson

ordförande

Naturskyddsföreningen

Bild - 2
Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

I dag 1 juli öppnar Sveriges nya Havsmyndighet som ansvarar för förvaltningen av havs- och vattenmiljöerna i Sverige. Den var tidigare utspridd på Fiskeriverket, delar av Naturvårdsverket och de fem Vattenmyndigheterna som nu samlas i den nya myndigheten.

Mest läst