Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Nya demokratier behöver snabbt stöd

De positiva händelserna under den arabiska våren har visat den enorma betydelse som sociala medier har i kampen för dessa friheter. Nu krävs ett brett spektrum av biståndsaktiviteter, både på nationell och lokal nivå, för att säkra övergången till en fri press och demokrati, skriver Irina Bokova, Unesco, och Birgitta Ohlsson (FP).

En blandning av uppdämd frustration, demokratisk strävan och de nya mediernas växande roll har nyligen i grunden förändrat de politiska förutsättningarna i Nordafrika. De arabiska upproren utgör den största möjligheten för främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter sedan Berlinmurens fall. Den lärdom som drogs då är lika aktuell i våra dagar: demokratisk omvandling kräver ett starkt stöd från hela det internationella samfundet.

Yttrandefrihet spelar en helt avgörande roll i denna omvandling, eftersom yttrandefrihet utgör fundamentet för offentlig debatt och ansvarskännande politisk ledarskap. Yttrande- och pressfrihet utgör hörnstenar i en levande demokrati och måste därför prioriteras när det gäller internationellt stöd till länder i arabvärlden som vill demokratiseras.

Omvälvande betydelse

Även regeringar som förtrycker sin egen befolkning och som med dödligt våld tystar dem som kräver demokratiska förändringar har insett Internets omvälvande betydelse. Enligt siffror från pressfrihetsorganisationen Committee to Protect Journalists är det nu vanligare att webbjournalister än traditionella journalister kastas i fängelse. Redan vid de första tecknen på protester i Tunisien, Egypten och Libyen stängdes Internet ner och webbanvändare förföljdes. Det samma händer i dag i Syrien, situationen är mycket oroande.

Unesco, som är det enda FN-organ som har som uppdrag att skydda yttrande- och pressfrihet, kommer att fortsätta fördöma alla kränkningar av dessa grundläggande rättigheter. Sverige har varit en mycket uppskattad samarbetspartner till Unesco inom detta område. Unesco arbetar nu med övergångsmyndigheterna i Tunisien och Egypten för att reformera medielagstiftningen.

Måste agera på tre nivåer

Det internationella samfundet måste nu agera nu och på tre nivåer.

1. För det första måste yttrandefriheten ges grundläggande möjligheter och förutsättningar, det handlar om mycket mer än Internetuppkopplingar. Yttrande- och pressfrihet måste garanteras av politiska beslut i form av lagstiftning Här har Sverige en gedigen erfarenhet att dela med sig av, eftersom Sverige var det första landet i världen att anta en tryckfrihetsförordning, redan år 1766.

Journalister använder det fria ordet som arbetsverktyg och måste därför skyddas särskilt. Under det senaste årtiondet har mer än 500 journalister dödats i tjänsten. Nästa steg blir att ta fram en FN-baserad handlingsplan för att skydda journalisters säkerhet och bekämpa övergrepp. Det kommer att kräva en stark politisk vilja.

2. För det andra, för att förbättra och göra det enklare att använda de nya medierna verkar vi för mediautbildning av god kvalitet. Ett av Unescos övergripande mål är att säkerställa att kunskap om media och information tas in i skolans läroplaner redan från de första årskurserna. Unesco anordnar därför utbildningar runtom i Tunisien och under hela detta år – för att främja en rättvis, säker och professionell rapportering under och efter valet. Utmaningarna är många.

3. För det tredje arbetar Sverige och Unesco tillsammans för att säkerställa skyddet av den kulturella mångfalden på webben, exempelvis genom att verka för flerspråkighet i internationala domännamn på Internet. Dessa frågor styr också arbetet i FN-kommissionen Broadband Commission for Digital development, som under delat ordförandeskap av Unesco och Internationella teleunionen, verkar för att bredband blir tillgängligt för alla, med hög kvalitet och till en låg kostnad.

Enorm betydelse

Yttrande- och pressfrihet är nära sammanflätade. De positiva händelserna under den arabiskavåren har visat den enorma betydelse som sociala medier har i kampen för dessa friheter. I januari, vid ett international symposium om yttrandefrihet i Paris, betonade vi båda som representanter för Unesco respektive den svenska regeringen vikten av yttrandefrihet och framförde tydligt vikten av fri kommunikation för världens utveckling.

Denna vision behöver det internationella samfundets strategiska stöd. Ett samhälle med väl fungerande yttrandefrihet och fria medier behöver många år för att växa fram. Det kräver ett brett spektrum av biståndsaktiviteter, både på nationell och lokal nivå. Det är därför vi måste börja nu och göra vårt yttersta för att säkerställa möjligheten för alla medborgare att kunna göra sina röster, åsikter och önskemål hörda. Yttrande- och pressfriheten måste få slå rot även i arabvärlden.

Irina Bokova

generaldirektör för Unesco

Birgitta Ohlsson (FP)

EU- och demokratiminister

Bild - 1
Irina Bokova, generaldirektör för Unesco. Birgitta Ohlsson (FP), EU- och demokratiminister
Bild - 2
Mest läst