Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Hotat. Tänker regeringen låta Boverkets byggregler bestämma utvecklingen av det svenska energisystemet? undrar debattörerna.

Nya byggregler ett hot mot fjärrvärmen

Boverkets sätt att mäta energieffektiviseringar leder till kortsiktiga lösningar som ökar elbehovet, skriver Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme, och Lotta Brändström, Göteborg Energi.

Göteborg och många andra kommuner har gjort kloka investeringar i fjärrvärme som minskar utsläpp och sparar energiresurser. Fjärrvärmen tar till vara resurser som annars går till spillo och värmer 90 procent av alla flerfamiljshus och 80 procent av alla lokaler.

Nu hotar felaktigt utformade byggregler från Boverket att slå sönder Sveriges satsningar på klimatsmart fjärrvärme. Om regeringen inte agerar kan konsekvenserna bli elbrist kalla vinterdagar, sämre konkurrenskraft för företag och minskad valfrihet för värmekunderna.

I dag öppnar konferensen Energiutblick här i Göteborg. Det är Sveriges viktigaste mötesplats för företag, myndigheter och andra aktörer som arbetar med energifrågor. En viktig debattfråga är Boverkets utformning av nya byggregler.

Fjärrvärme värmer bostäder, lokaler och industrier med hett vatten. Det pumpas ut i rör under marken och ger oss både värme och varmvatten. Idag dessutom levererar fjärrvärmen lika mycket förnybar el som vindkraften, oavsett väder.

Fjärrvärmen är en gemensam lösning som använder lokala energiresurser. Den har ersatt olja och minskat Sveriges totala koldioxidutsläpp med cirka 20 procent. Enligt Naturvårdsverket är det den främsta orsaken till att Sverige har nått klimatmålen. Nu hotas denna framgångssaga av Boverkets nya byggregler för nybyggda hus, som baseras på ett föråldrat EU-direktiv.

Boverket mäter energieffektivisering utifrån den mängd energi som köps till fastigheten, utan hänsyn till hur den producerats eller hur energieffektiv själva byggnaden är. Det leder till kortsiktiga lösningar som ökar elbehovet eftersom det enklaste och billigaste sättet att nå målen blir är att sätta in eldrivna värmepumpar. Fjärrvärme, däremot, blir inte ett alternativ, så möjligheten att klara uppvärmningen med restvärme från en industri eller värme från kraftvärmen försvinner.

Flera problem

Det finns flera problem med byggreglerna:

  • De gynnar individuella lösningar, till exempel en egen värmepump inuti byggnaden, före gemensamma lösningar. Ett exempel är om värmepumpen sitter i grannens hus - då räknas det inte som energieffektivisering.

  • Elanvändningen och effektbehovet ökar under kalla vinterdagar då värmepumpar inte klarar uppvärmning på egen hand.

  • Möjligheten att använda resurser som annars skulle gå förlorade minskar.

Göteborg Energis fjärrvärmenät är ett av de nät som är bäst integrerat med lokala energiresurser. Det är anslutet till flera industrier och tar vara på värme som inte behövs i produktionen. Det tjänar hushåll, industrier och miljön på. Nu uppmuntrar Boverkets regler Göteborgs fastighetsägare att installera eldrivna värmepumpar i nybyggda hus, i stället för att ansluta sig till fjärrvärmenätet.

För att nå verklig energieffektivisering krävs ett systemperspektiv, det saknas i dagens regelverk. Till skillnad från Boverket har Energimyndigheten ett sådant synsätt. Vi vill att Sverige får byggregler som leder till byggnader som är energieffektiva på riktigt. De måste minska den totala energianvändningen, inte bara antalet kilowattimmar på fakturan.

Ett nytt EU-direktiv ska införas och ytterligare ett förhandlas. Där betonas vikten av att se till den totala användningen av energiresurser. Regeringen har nu en möjlighet att rätta till de regler som hotar fjärrvärmen.

När Anna-Karin Hatt kommer till Energiutblick måste hon ge besked. Tänker regeringen låta Boverkets byggregler bestämma utvecklingen av det svenska energisystemet? Vi hoppas att regeringen inser allvaret, tar ansvar för de regelverk som styr och agerar för att vi ska kunna fortsätta att investera i fjärrvärmen.

Ulrika Jardfelt

vd, Svensk Fjärrvärme

Lotta Brändström

vd, Göteborg Energi

Bild - 2
Ulrika Jardfelt vd, Svensk Fjärrvärme Lotta Brändström vd, Göteborg Energi
Bild - 3

Fjärrvärme svarar för omkring hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Fjärrvärme finns i 270 av landets 290 kommuner och levererar varje år cirka 50 TWh, vilket kan jämföras med de 75 TWh som vattenkraften producerar.

Nära fyra miljoner svenskar får sin värme från fjärrvärme – i hemmet, på jobbet eller i skolan.

Mest läst