Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
V_ster om lemmingsvallen_1895966_1024 x 683 standard_2024004

Nya beskedet - kommunen skippar flyktingboende

Kommunen har ändrat sig och fimpar några förslag om temporära boenden för bland annat flyktingar. Av de tolv tänkta platserna förelås att man överger fem, avvaktar kring tre och fortsätter med bygglovsansökningar på fyra.

Den 28 januari presenterade Göteborgs stad 12 platser där man ville bygga temporära bostäder, bland annat för att kunna ta emot de nyanlända flyktingar som kommunen tilldelas. Fokus låg på stadsdelar där det i dag bor få nyanlända.

På beslutet följde en intensiv debatt och Jahja Zeqiraj (S), ordförande i fastighetsnämnden, säger att man sällan sett att frågor som rör integration har väckt så mycket uppmärksamhet som i fallet med de temporära bostäderna.

I slutet av februari hade tusentals synpunkter kommit in och på flera av de informationsmöten som kommunen hållit i de aktuella stadsdelarna har det varit upprörda känslor – både för och emot.

Ånäsfälten, Hinsholmskilen, Amundön och Tuve hör till platser där planerna på boenden skapade starka reaktioner. Kommunen medgav att vissa av de utvalda platserna har sakskäl som talar emot uppförandet av temporära bostäder.

Som en följd av kritiken har kommunen valt att se över planen och på fastighetsnämndens presidiemöte på måndagen blev det klart vilka platser i Göteborgs kommun som är fortsatt aktuella för uppförande av tillfälliga bostäder och vilka som avförts.

• De fyra platser på vilka Förvaltnings AB Framtiden föreslås gå vidare med ansökan om bygglov är:

Askimsviken, Kärralundsvallen (mot Wingårdsgatan), Ånäsfältet (mot Stockholmsgatan), väster om Lemmingsvallen (mot Utbyvägen).

Enligt Fastighetskontoret bör det dock handla om mindre enheter med temporära bostäder på alla de här platserna.

När det gäller fem av de tolv platserna anser fastighetskontoret inte att någon vidare prövning ska göras. Det gäller Fiskebäck, Tuve, Skintebo småbåtshamn, Amundöns parkering och Hinsholmskilen.

Området i Fiskebäck är inte längre aktuellt på grund av de höga natur- och kulturvärdena och ett väl använt gångstråk.

I Tuve bedöms området vid Kålsängegatan inte längre som aktuellt på grund av hänsyn till fornlämningar och området vid Petters Hage bedöms som allt för svåra att återställa.

Skintebo småbåtshamn bedöms ligga för långt från kollektivtrafik och samhällsservice, plus att de tekniska förutsättningarna inte har utretts på ett tillfredsställande sätt.

Amundöns parkering är inte lägre aktuellt på grund av det blivande naturreservatet Amundön.

Hinsholmskilen skulle kräva fördjupad undersökning om bland annat markens bärighet. En undersökning är påbörjad men fastighetskontoret föreslår ändå att området inte prövas vidare.

I tre fall föreslår fastighetskontoret att man avvaktar.

För Fridkullagatan och Lilla Glasmästaregatan, båda i Centrum, handlar det om att invänta att informationsmöten för att få in synpunkter från allmänheten.

Björkekärrsplan bedöms förutsättningarna som goda, men det är oklart hur tillfarter till området kan lösas.

De nyanlända som Göteborg ska ta emot att komma börjar komma i maj. Det handlar om dels ensamkommande under 18 år, dels vuxna och familjer som fått uppehållstillstånd. Vuxna asylsökande är statens ansvar, och de bor på Migrationsverkets asylboenden eller i en bostad de ordnat på egen hand.

Fastighetskontorets förslag i korthet:

Ta vidare till bygglovsansökan: Askimsviken, Kärralundsvallen, Ånäsfältet samt väster om Lemmingsvallen

Avvakta utredning: Björkekärrsplan

Avvakta informationsmöten: Fridkullagatan och Lilla Glasmästargatan

Pröva inte vidare: Fiskebäck, Tuve, Skintebo småbåtshamn, Amundöns parkering och Hinsholmskilen

Se mer från - Flyktingboenden i Göteborg
Mest läst