Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Osäkerhet. Allvarliga händelser som den i Forsmark 2006 visar att vi inte kan förlita oss på att säkerheten vid kärnkraftverk någonsin kommer att vara tillräcklig, skriver debattörerna.

Ny säkerhetsanalys sågar svensk kärnkraft

De stresstester som utförts på Ringhals, Forsmark och Oskarshamn har på uppdrag av oss granskats av en oberoende expert. Vi kan konstatera att det enda som är säkert med svenska kärnkraftverk är att de innebär en mycket stor risk, skriver Annika Jacobson och Martina Krüger, Greenpeace.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det behövs en genomgripande och fullständig genomlysning av säkerhetsarbetet vid svenska kärnkraftverk och tillsynsarbetet från säkerhetsmyndigheten.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Detta konstaterade dåvarande miljöminister Andreas Carlgren (C) den 9 april 2010 i och med regeringens beslut att ge i uppdrag åt Strålsäkerhetsmyndigheten att redovisa säkerhetsutvecklingen för svensk kärnkraft. En utredning som ska presenteras under oktober i år.

I dag släpper Greenpeace en rapport med en sammanställning av säkerhetssituationen och de allvarligaste incidenterna vid de svenska kärnkraftverken. Den oberoende kärnkraftsexperten Oda Becker har granskat de stresstester som utförts på Ringhals, Forsmark och Oskarshamn. Vi kan konstatera att det enda som är säkert med svenska kärnkraftverk är att de innebär en mycket stor risk.

Den 25 juli 2006 var Sverige, enligt Forsmarks egna tekniker, nära en härdsmälta. Händelsen fick uppmärksamhet över hela världen och har i grunden eroderat synen på säkerhetssystemens tillförlitlighet. Mer än tolv av säkerhetssystemen på Forsmarks kärnkraftverk kollapsade. Slumpen gjorde att två batterier fortsatte att fungera, medan två slogs ut. Om säkringen hade gått i alla fyra hade en härdsmälta varit ett faktum.

Finns alltid en risk

Allvarliga händelser som den i Forsmark 2006 visar att vi inte kan förlita oss på att säkerheten vid kärnkraftverk någonsin kommer att vara tillräcklig. Det finns alltid en risk att något går snett.

Den 20 juni i år upptäcktes sprängmedel inne på Ringhals kärnkraftverk. Ämnet var inte apterat och förorsakade ingen skada. Polisens utredning riskerar nu att läggas ned i brist på bevis. Vi vet fortfarande inte vem som tog in det eller varför. Kvarstår gör den oroande omständigheten att någon har placerat sprängämne inne på ett kärnkraftverk i Sverige.

Dessa båda händelser – Forsmark 2006 och Ringhals 2012 – sätter fingret på själva kärnan när det gäller risker med svenska kärnkraftverk: det enda vi med säkerhet vet är att vi ingenting säkert vet.

Eller för att uttrycka det lite mer precist, som miljöminister Lena Ek (C) gjorde i mars i år: ”Kärnkraft är en farlig industri”.

Understryker farorna

Greenpeace analys understryker farorna med svensk kärnkraft:

  • Svenska kärnkraftverk tillhör de äldsta i världen. Reaktorerna konstruerades att hålla i cirka 25 år. Den äldsta reaktorn är i dag 40 år, tre år yngre än världens äldsta. På grund av alla fel som upptäcks är reaktorerna idag i drift i genomsnitt endast 75 procent av sin kapacitet. Ändå planerar industrin att förlänga dess livslängd i ytterligare minst 20 år.

  • Ökad effekt spränger gränserna för reaktorernas kapacitet. I stället för att trappa ned produktionen i takt med tilltagande ålder på reaktorerna ökar industrin effekten för att maximera sin egen vinst, på bekostnad av säkerheten. Vid Oskarshamn 2, en av Sveriges äldsta reaktorer som togs i drift för 37 år sedan, planeras för närvarande den största effekthöjningen i världen.

  • Bristande säkerhetskultur hos industri och kontrollmyndighet. Samtliga tre svenska kärnkraftverk har haft omfattande problem med sina reaktorer och har utsatts för allvarlig kritik för hur säkerhetsarbetet bedrivs. På två av kärnkraftverken har bristerna varit så pass allvarliga att Strålsäkerhetsmyndigheten satt dem under särskild tillsyn, vilket är en extraordinär åtgärd. Samtidigt är den ansvariga tillsynsmyndigheten nonchalant i sitt kontrollarbete. ”Kontroll är bra, förtroende bättre”, är enligt myndigheten själv utgångspunkten för relationen till industrin. Ett inte så förtroendeingivande förhållningssätt mot bakgrund av det faktum att 10 av 14 inspektörer vid myndigheten tidigare själva har arbetat vid de företag de nu är satta att kontrollera.

Kraftfulla åtgärder krävs

Greenpeace analys understryker att krav på kraftfulla åtgärder i form av stängning av reaktorer nu måste aktualiseras. Alternativet innebär ett chanstagande om att inget kommer att hända, med uppenbara risker för människors liv och hälsa. Detta får aldrig vara ett alternativ.

Vi ser fram emot att Lena Ek och den svenska regeringen i den pågående översynen av säkerhetsarbetet vid svenska kärnkraftverk beslutar om den enda säkra åtgärden: en plan för avveckling av svensk kärnkraft.

Annika Jacobson

chef för Greenpeace i Sverige

Martina Krüger

klimat- och energiansvarig Greenpeace Norden

Bild - 2
Bild - 3
Mest läst