Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Ny möjlighet att stoppa politikerna

  Den nya lagen om det förstärkta folkinitiativet ger medborgarna möjlighet att säga sin mening mellan de allmänna valen om de inte är överens med politikerna. Vi vill att detta stöttas av kommunen, skriver bland andra Theo Papaioannou (VV).

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  När Göteborg nu står inför ett så stort beslut som trängselskatten valde Alliansen och de rödgröna att ignorera folkviljans krav på folkomröstning under den gamla lagen.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Den gamla lagen har utnyttjats felaktigt i Göteborg genom att fullmäktige gavs möjlighet att avslå en begäran om folkomröstning om 51 procent så begärde det. Politiska intressen som stod mot väljarnas åsikt kördes därmed över i 9 av 10 väckta folkinitiativ. Detta har regeringen uppmärksammat genom en ändring i vår grund- och kommunallag som trädde i kraft den 1 januari 2011.

  Den nya lagen om det förstärkta folkinitiativet har tillkommit av en anledning: att ge medborgarna möjlighet att säga sin åsikt mellan de allmänna valen om de inte är överens med politikerna.

  Enligt den nya lagen ska medborgaren visserligen samla in tio procent av de röstberättigade men folkinitiativet förstärks och likställs med det allmänna valet. Det ska vara möjligt att ändra politiska frågor under mandatperioderna, till och med att utlysa nyval. Den nya lagen förpliktigar fullmäktige och folkvalda att engagera sig i dialogen med medborgarna. Det ställer höga krav på folkvalda att genomföra beslut som är väl förankrade hos medborgarna. Därför har Vägvalet lämnat en motion till fullmäktige med begäran att introducera det förstärkta folkinitiativet till medborgaren. Motionen föreslår en utredning om:

  * hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram.

  * hur medborgarna i Göteborgs kommun kan informeras.

  *l hur en organisation kan byggas för att hantera folkinitiativ från medborgarna.

  * förslag på forum där politiker, kommunala tjänstemän och medborgare kan lära sig att hantera folkinitiativet i samråd för att nå bra politiska beslut.

  När det förstärkta folkinitiativet ska avgöras i fullmäktige så är det efter helt andra kriterier än tidigare.

  1. Fullmäktige ska med enkel majoritet fastställa om folkinitiativet faller inom den regionala eller kommunala kompetensen.

  2. Folkinitiativet prövas i fullmäktige med krav på 2/3 majoritet för avslag. Men det ska då inte handla om en politisk prövning utan en lämplighetsprövning, till exempel om folkinitiativet strider mot de mänskliga rättigheterna.

  Med den nya lagen kan folkinitiativ väckas om och om igen även när ett spadtag har tagits. Och införs elektroniska namnsignaturer, som inte ligger långt fram i tiden, så blir det enklare för medborgarna att motsätta sig dåligt förankrade beslut.

  Theo Papaioannou (VV)

  partiledare Vägvalet

  Tom Heyman (VV)

  vicep partiledare, Vägvalet

  Håkan Andersson (VV)

  partisekreterare, Vägvalet