Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Nu ska alger bli mat

Alger blir till mat, energi och olika material i ett nytt forskningsprojekt på västkusten som nu fått 31 miljoner kronor i anslag.

- Det är en stor satsning! Man tror på att vi kan använda alger från havet för att producera många nyttiga saker, som nya kemikalier, mat och djurfoder, säger Fredrik Gröndahl som leder projektet.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Han är docent i industriell ekologi på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm och det är KTH som i samarbete med Chalmers, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet nu ska börja odla brunalger på västkusten. De första odlingarna blir utanför Tjärnö söder om Strömstad. Där kommer vanliga arter av brunalger, till exempel blåstång och fingertång, att odlas på långa rep i vattnet.

Algerna skördas sedan och skickas till ett laboratorium på Chalmers i Göteborg där man kommer att ta fram olika livsmedelsdelar, bland annat omega 3, ur algbiomassan.

I ett labb på KTH i Stockholm kommer samtidigt forskare att undersöka vilka olika kemikalier som går att utvinna ur algerna.

- Det går att göra alla möjliga värdefulla substanser av alger, till exempel plast och papper, berättar Fredrik Gröndahl.

När det som kan användas till mat och kemikalier är utplockat ur algerna kommer forskarna sedan att utvinna energi ur det som blir över.

- Vi har redan i ett tidigare projekt plockat ut biogas från alger utanför Skånes kust. Det tänker vi fortsätta med och titta på hur mycket energi vi kan få ut ur restprodukten. Dessutom kan den näring som finns kvar efter att man tagit ut energin användas som gödning på åkrar.

Algodlingarna i sig kommer dessutom bidra till att minska övergödningen i havet där de finns. Tanken är att det ska vara ett helt slutet system som är miljömässigt hållbart och som lönar sig ekonomiskt. Enligt Fredrik Gröndahl visar analyser som gjorts av ett tidigare pilotprojekt att det mycket väl kan bli det.

- Det som är bra är att man inte gör bara en sak. Att till exempel bara producera energi skulle inte vara lönsamt. När man däremot kan plocka ut lite livsmedel här, lite djurfoder där, lite kemikalier, lite energi, och kan lägga ihop alla nyttor så blir det en lönsam miljöåtgärd. Och man tjänar pengar på det, säger han.

25 miljoner kronor av anslagen som forskningsprojektet fått kommer från det statliga forskningsrådet Formas. Resterande 6 miljoner bidrar bland annat Västra Götalandsregionen, region Skåne och ett antal företag med. Projektet sätter igång nu i sommar och ska hålla på i fem år. Det är en del i en nationell satsning som går ut på att utveckla användandet av havet som en resurs på olika sätt och förhoppningen är att det ska leda till något större.

- Vi krattar för möjligheten att kunna etablera en algindustri med bioraffinaderier på västkusten, säger Fredrik Gröndahl.

Mest läst