Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Nu måste regeringen ge besked om biogasen

Region Skåne och Västra Götaland ligger i internationell framkant när det gäller biogas. Nu behövs besked från regeringen så att regionala satsningar på produktion och användning bättre kan tas tillvara för att minska utsläpp och skapa gröna jobb, skriver Kristina Jonäng (C), Västra Götalandsregionen och Mätta Ivarsson (MP), Region Skåne.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Världen och Europa står inför ett stort genombrott när det gäller klimatfrågan. Tendenser finns världen över att användningen av fossila bränslen minskar och det förnybara ökar. Många nationer är fortfarande kvar i stor andel fossilberoende, men ökningen av förnybart är på sina håll mycket kraftig. För första gången i modern tid får vi rapporter från miljömyndigheter att koldioxidutsläppen minskar.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Sverige ett föregångsland

Sverige är på många sätt ett föredöme i omställningen. Vindkraftsutbyggnaden har mångdubblats på senare år. Allt fler fordon med nya bränslen rullar på våra vägar. Fokus för klimatomställningar riktas brett mot trafiksystem, boende och industri. Sverige klarar att göra omställning parallellt med ekonomisk tillväxt. Klimatomställningen är en del av ökad konkurrenskraft i industrin, som också är aktiva i omställningen till nya råvaror och effektivare produktionsprocesser. De två regionerna Västra Götaland och Skåne har drivit processer och aktivt deltagit i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Ett viktigt fokus har varit produktion och användning av biogas.

Under 2014 stod försäljningen av biogas som drivmedel för mer än en TWh, vilket är långt över 50 procent av den samlade leveransen av fordonsgas i Sverige. Detta tack vare att den största delen av den svenska biogasen omvandlas till fordonsgas. Förra året bidrog fordonsgas till en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 128 000 ton vilket motsvarar cirka 110 000 bensin- eller dieselbilar samt ett stort bidrag till bättre luftkvalitet i städerna. Att huvuddelen av biogasen går till bränslen i bilar, bussar och lastbilar gör Sverige till en föregångare i världen.

Skapar konkurransfördelar

Det finns ett stort internationellt intresse kring hur vi i Sverige ersätter en del av de fossila bränslena och minskar våra utsläpp. Vi skapar oss en konkurrensfördel i en värld som alltmer efterfrågar nya bränslen samt även inom angränsande infrastruktur och miljöteknik. Det finns även en intressant utveckling inom området tunga fordon. Volvo, Scania och Mercedes är några av de många lastbilstillverkare som den senaste tiden lanserat helt nya gasdrivna modeller av lastbilar och sopbilar. Västra Götaland och Skåne är de två regioner i Sverige som har störst produktionspotential från restprodukter (till exempel avloppsslam, hushålls- och industriavfall, gödsel och restprodukter från lantbruket) och åkergrödor.

Framställs och används lokalt

Biogas är ett av få drivmedel som är möjligt att framställa lokalt med råvara från området. Totalt i Sverige finns en potential för biogasproduktion på drygt 20 TWh. I Västra Götalandsregionen har vi beslutat om ett mål att biogas för fordonsbränsle ska uppgå till 2,4 TWh år 2020. Det motsvarar 15 procent av hela transportarbetet i länet. I dag rullar 12 000 gasfordon i Västra Götalands län, varav 9 500 personbilar, som betjänas av 44 publika gastankstationer. Västra Götalands kollektivtrafik drivs till 72 procent på förnybart drivmedel, varav ungefär 15 procent är biogas. Här har dock Skåne kommit längre, där 87 procent av busstrafiken är anpassad till en fossilbränslefri drift med gas eller el. I Skåne finns cirka 6 500 biogasbilar. Drygt 60 skånska aktörer har ställt sig bakom Skånes färdplan för biogas och jobbar tillsammans för att driva på utvecklingen. 2015 beslutade regionala utvecklingsnämnden om att ställa sig bakom det nya målet för färdplanen; Skåne – Europas ledande biogasregion 2030.

Avgörande skattebefrielser

I Västra Götalandsregionen och i Region Skåne har vi satsat stora resurser för att främja produktion och användning av biogas. Vi är beredda att fortsätta satsningarna och dra vårt strå till stacken för minskade utsläpp, förbättrade villkor på landsbygden och fler gröna jobb. Mycket tyder på att försäljningen av fordonsgas fortsätter att öka. För att dessa positiva prognoser ska bli verklighet krävs besked från regeringen om ekonomiska styrmedel för biogas. Den så viktiga skattebefrielsen för biogasen löper ut i slutet av 2015 och den reducerade förmånsbeskattningen för tjänstebilar på gas löper ut i slutet av 2016. Båda dessa styrmedel är avgörande för att marknaden ska kunna fortsätta att växa. I både Skåne och Västra Götalands län finns lantbrukare, energibolagsföreträdare och massaproducenter som väntar på politiska besked. Regeringen har ett stort ansvar att få på plats ett långsiktigt styrmedel som kan skapa investeringsvilja och ökad lönsamhet för biogasproducenterna.

Vi hoppas på besked inför budgetpropositionen!

Mätta Ivarsson (MP)

ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Skåne

Kristina Jonäng (C)

miljönämndens ordförande Västra Götalandsregionen

Mest läst