Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

sy2c483a.jpg

Nationella styrningen av skolan stärks

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) presenterade på måndagen den nya läroplanen för grundskolan som sätter tydligare mål både för lärare och elever.

Läroplanen slår fast att eleverna har rätt till strukturerad, lärarledd undervisning.

Under hösten ska Skolverket fastställa kunskapskrav för årskurs 3, 6 och 9. I årskurs 3 kommer det att finnas kunskapskrav i svenska, svenska som andraspråk, matematik samt i natur- och samhällsorienterade ämnesgrupper.

Den nya läroplanen införs successivt från och med hösten 2011.

I årskurs nio kommer det att finnas kunskapskrav enligt den nya betygsskalan A–E, och F är underkänt. Om riksdagen fattar beslut om betyg från årskurs sex så kommer kunskapskrav att gälla även där.

Nationell styrning

Den gamla läroplanen från 1994, som också var en produkt av en borgerlig regering, gick för långt i valfrihet och decentralisering, enligt Björklund. Den var också för luddig och hade alldeles för många mål.

Resultatet blev stora variationer i betygssättningen mellan olika skolor och olika delar av landet.

Nu stärks den nationella styrningen.

– Det blir mer nationellt likvärdigt, säger Björklund.

I debatten har det varnats för att det blir svårare för elever att få godkänt eller betyget E med den nya läroplanen. Men det är inte avsikten, säger Björklund.

På vissa skolor kan det ändå bli så, tror han.

– Det är möjligt att det finns skolor som har haft för lågt satta gränser för betyget godkänd, att de utnyttjat det otydligheter som funnits i läroplanen, säger han.

Debatt om kristendomen

Förslaget till den nya läroplanen har tagits fram av Skolverket. Arbetet inleddes redan 2008, 350 personer har deltagit i arbetet och förslagen testats på 1 000 utvalda skolor.

I regeringens beslut finns bara en viktig förändring jämfört med Skolverkets förslag – att kristendomen får behålla sin särställning. Enligt Skolverkets förslag skulle de fem världsreligionerna behandlas lika.

– Vi behåller den ordning som finns i dag. Kristendomen är en del av vårt kulturarv, som påverkat vårt land så otroligt mycket mer än andra religioner, säger Björklund.

Björklund drar paralleller till att eleverna läser mer om Sveriges historia än andra länders, mer om svenska landskap än andra länders geografi.

– Det är inte möjligt att göra samma djupgående studier av alla religioner, säger han.

De nya kursplanerna pekar ut vilka kunskaper lärarna ska ge eleverna i låg-, mellan- respektive högstadiet.

Exempel:
Matematik, samband och förändringar:
Årskurs 1–3: Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
Årskurs 4–6: Proportionalitet och procent samt deras samband.
Årskurs 7–9: Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer.

Svenska, läsa och skriva:
Årskurs 1–3: Stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, stavningsregler.
Årskurs 4–6: Meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.
Årskurs 7–9: Stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Mest läst