Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Mobbning via sociala medier blir allt vanligare.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Nätmobbade barn blir allt yngre

Allt yngre barn mobbas på nätet och forskarna letar metoder för att motverka. Nu sökes skolor i Göteborg som vill vara med i ett unikt projekt.

Elever i Göteborgskolor ska få spela roll i forskningen mot nätmobbning. Det är Göteborgs universitet och organisationen Friends som tillsammans med elever och personal ute i skolorna ska undersöka om det går att hitta nya sätt att stoppa nätmobbning.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Nu söker man efter tre pilotskolor, med elever i årskurs 4-9, som vill delta i projektet som startar i januari 2015.

Var tionde elev i Göteborgsområdet uppger att de någon gång har utsatts för kränkningar på nätet. Det är inte enbart tonåringar som blir utsatta utan även yngre barn. 16 procent av tillfrågade tio-åringar uppger att de varit utsatta för nätmobbning i en studie gjord vid Göteborgs universitet. Bland tolvåringar var det åtta procent och av 15-åringarna uppgav nio procent att de blivit utsatta för nätmobbning.

Det finns ingen forskning som visar att nätmobbningen ökar men den kan blossa upp i takt med att allt fler barn och ungdomar använder sig av sociala medier.

Forskningen kring nätmobbning är relativt ny och i dag har man inte svar på alla frågor som vilken eller vilka åtgärder som är effektivast.

Friends

Friends har fått uppdraget att utveckla skolors arbete mot nätmobbning och har involverat Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet som ligger i framkant med sin forskning i ämnet både nationellt och internationellt.

– Forskning och praktik möts och elevernas inflytande skall genomsyra hela projektet. Vi vill prova olika insatser och mäta resultatet av dessa, säger Jacob Flärdh Aspegren, chef för forskning och utveckling på Friends.

Projektet är en del av ett internationellt EU-samarbete och finansieras också till en del med pengar, 100 000 euro, från EU:s Daphneprogram. Friends satsar ytterligare resurser för att fördjupa arbetet. Resultatet av projektet hoppas de kunna sprida till fler skolor i landet och också att kunna dela erfarenheter med de andra länderna som deltar i EU-projektet, Finland, Estland och Ungern.

– Vi kanske kan bygga upp en digital kunskapsbank som skolor och andra kan använda, säger Jacob Flärdh Aspegren.

Forskningsmetoden kallas aktionsforskning och det är Ann Frisén, professor och Sofia Berne, filosofie doktor från Psykologiska institutionen vid Götebors Universitet, som tillsammans med representanter från Friends kommer att arbeta ute i skolorna i Göteborg i tätt samarbete med elever och personal. Forskningen har visat att när elever medverkar aktivt i det förebyggandet arbetet, under vägledning av vuxna, blir resultatet effektivare.

– Vi vet att barn och ungdomar som utsätts för nätmobbning ofta får en negativ syn på sig själva och sin kropp. De blir nedstämda, säger Sofia Berne.

Det finns olika typer av nätmobbning. Ofta handlar det om kränkande kommentarer. Flickor får oftast nedlåtande kommentarer om att de ser feta ut medan pojkar kritiseras för att de inte är tillräckligt muskulösa.

Fakta: Europeiskt samarbete

Det aktuella forskningsprojektet i Göteborg kallas Peer Support and Youth Participation i Bullying Prevention och skall pågå i två år.

Daphne är ett EU-program för förebyggande åtgärder mot våld mot barn, ungdomar och kvinnor.

Friends är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att stoppa mobbning.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.