Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  MVG blev IG vid omrättning

  Det som inte är godkänt hos en lärare kan ge högsta betyg hos en annan. Skolinspektionens pågående omrättning av nationella prov reser frågor kring hur rättvisa betygen egentligen är.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Skolinspektionen har på regeringens uppdrag hittills rättat sammanlagt 70 000 prov i två omgångar. Den ena gjordes under läsåret 2009/2010 och andra under läsåret 2010/2011. Resultatet av den senaste omrättningen presenterades i maj i år.

  Nyligen påbörjades den tredje och avslutande omrättningen. När alla tre omrättningarna gjorts ska regeringen att utvärdera resultatet.

  Arletta Plunkett, projektledare på Skolinspektionen, säger att granskningarna inte ännu har lett till några konkreta förändringar, men gett viktiga diskussioner om hur man ska kunna säkerställa att eleverna får en likvärdig bedömning av sina prov.

  -Det är många kommuner som funderar på hur de kan stödja skolorna; om de ska börja avidentifiera proven, om man ska byta prov sinsemellan mellan lärarna eller skolorna, säger hon till TT.

  Det faktum att många elever fått lägre betyg på sina prov när de rättats om av en annan lärare var väntat, enligt Arletta Plunkett. Även tidigare forskning har visat att i de öppna frågor som ställs, där eleverna till exempel ska skriva en uppsats eller argumentera för en viss åsikt, gör olika lärare olika bedömningar.

  -Men i vissa fall var avvikelserna lite högre än man väntat sig, säger hon.

  För var nionde elev sätter Skolinspektionen IG där läraren på elevens egna skola satt ett MVG, skriver Göteborgs-Posten. Och så mycket som varannan elev får ett högre betyg när den egna läraren rättar än när Skolinspektionen gör det. 70 000 nationella prov har på regeringens uppdrag rättats om och klart är att olika lärare gör olika bedömningar av resultaten.

  -Det är allvarligt för likvärdigheten i betygsättningen att lärare kommer fram till så olika resultat, säger Skolinspektionens projektledare Arletta Plunkett till tidningen.

  Men vem som gjort den rätta bedömningen går inte att säga, menar hon.

  En slutsats som Skolinspektionen drar är att upplägget på de nationella proven ger utrymme för tolkningar, något som kan sägas strida mot själva syftet med proven - att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning landet över.

  Skolinspektionen kommer att ytterligare granska de skolor där glappet mellan skolans rättning och Skolinspektionens är störst.