Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 2
Professorerna Lena Marcusson, Erik Amnå och Barbara Czarniawska presenterade sin granskning på torsdagen.

"Muthärvan är bara toppen av ett isberg"

Det fanns en omhuldad göteborgsanda – som kom att dominera. Granskningen av muthärvan i Göteborgs innehåller mycket hård kritik.

Göteborgsandan totalsågas i granskningen av muthärvan. Hård kritik riktas mot det politiska ledarskapet. Det skapade ängslig anpasslighet.

Nästan varannan tillfrågad kommunalt anställd och förtroendevald anser att muthärvan bara är toppen på ett isberg. Alla förvaltningar och bolag i Göteborg säger att de erbjudits muta minst en gång.

Det framgår av den 200 sidor tjocka rapport "Tillitens gränser" som presenterades klockan 13.00 på torsdagen. Granskningskommissionen har gjort en enkät bland alla kommunens 40 000 anställda. 45 procent har svarat. Och resultatet är alarmerande.

Enligt kommunens anställda var "muthärvan" inget journalistiskt påhitt, konstateras i rapporten.

"Man tror att de som anmäler och larmar verkligen vill att saker och ting ska gå rätt till, även om det också finns okunskap och en rädsla för mobbing och utfrysning som verkar i motsatt riktning."

Rapporten innehåller stenhård kritik mot det politiska ledarskapet och en kultur av ängslighet i förvaltningar och bolag.

"Ett kraftfullt politiskt ledarskap" vred uppmärksamheten åt annat håll. Koncentrationen av makt skapade en ängslig anpasslighet som höll tillbaka professionell mångfald, civilkurage och öppenhet. Även i den politiska oppositionen.

Det är kritik som i klartext slår direkt mot kommunstyrelsens tidigare ordförande Göran Johansson (S).

Ledarskapet uppvisade, enligt granskningen, drag som indirekt bidrog till att riskerna för oegentligheter underskattades. Politiker satt på dubbla stolar, tjänstemän rekryterades under slutna former och medborgarnas inflytande försvårades.

"Det handlade om en kombination av ett antal samverkande organisatoriska, rättsliga och politiska svagheter där medierna regisserade avslöjandena inför en oförberedd, häpen och lamslagen politisk och administrativ ledning." skriver kommissionen.

Decentraliseringen ut till förvaltningar och 130 bolag skedde inom ramen för en relativt svag intern styrning, uppföljning och kontroll, viss slutenhet i rekrytering av tjänstemän, politiker på dubbla stolar med oklara mandat, brister i synen på bisysslor samt en otydlig juristfunktion.

"Man försökte leva efter de anti-byråkratiska idéerna i New Public Management men tog den inbäddning av förtroende och tillit som endast kan skapas av institutioner som bygger på rättssäkerhet, regelstyrning och oberoende sakkunskap för given."

"Kritik, förslag och rekommendationer från stadsrevisionen fick ringa politiskt genomslag. Vad granskningskommissionen mött är en stad som i vissa delar anammade marknadens föreställningssätt, spelade ned rättsstatens betydelse, undergrävde professionella yrkesgruppers betydelse och försvårade medborgerligt inflytande och dito kontroll.

Det fanns en omhuldad göteborgsanda där gränsöverskridande samarbete, pragmatisk handlingskraft och synbara resultat står i centrum. Den kom att dominera, står det också i rapporten.

Under tiden februari 2012 – juni 2013 har granskningskommissionen förutom enkätundersökningen intervjuat ett fyrtiotal ledare inom politik, förvaltningar och bolag, analyserat dokument och medier, tagit del av rätts- och samhällsvetenskaplig forskning samt besökt andra kommuner.

När göteborgsandan kom att dominera hamnade värden som professionell självständighet, formalia, insyn och opartiskhet delvis i skymundan, enligt kommissionen,

Mest läst