Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

MP fast i myten om den hotfulla tillväxten

Tillväxt och miljöhot. Att Miljöpartiet motsätter sig att verka för en befolkningstillväxt i Göteborg är oroande. Särskilt eftersom ökad inflyttning i slutänden leder till ökat välstånd. MP tycks ha fastnat i myten om att tillväxt är skadlig för miljön, skriver Lars Hjälmered och Martin Wannholt (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Moderaterna vill att Göteborg ska vara en attraktiv stad för människor att leva i, med tillgång till kvalitativ utbildning, intressanta arbetstillfällen och ett bra boende. Med inflyttningen följer fler arbetstillfällen, högre tillväxt och därmed ökat välstånd. Det är oroande att Miljöpartiet i ett yttrande för verksamhetsinriktningen för regionen, skriver att man inte bör verka för befolkningstillväxt i Göteborg.

Miljöpartiet verkar tro på den seglivade myten som säger att tillväxt bara har en negativ inverkan på miljön. Alliansen kan tvärtom visa att tillväxt och miljöarbete kan gå hand i hand. Utan fortsatt utveckling och forskning försvåras nya miljölösningar.

Tillväxt ger nya möjligheter

Sverige har sedan 1990 minskat koldioxidutsläppen med nära nio procent, samtidigt har vi fått en ekonomisk tillväxt med över 44 procent. Tillväxt innebär möjligheter att investera i metoder som minskar vår klimatpåverkan.

I Västra Götalandsregionen finns i dag cirka 1 000 företag som arbetar med så kallad affärsdriven miljöutveckling. Fler än 13 500 arbetar i dag i branschen i vår region inklusive Halland, vilket är flest antal sysselsatta i hela Sverige inom miljöutveckling, enligt SCB. Branschen kan inte utvecklas utan människor med rätt kompetens och utbildning. Kan Miljöpartiet vara emot en sådan utveckling här i Göteborg?

Flera goda exempel

Ett gott exempel på miljöförbättrande projekt i Västra Götalandsregionen är arbetet för att tunga fordon ska drivas på naturgas i stället för på diesel. Projektet öppnar upp för ett praktiskt och ekonomiskt genomförbart alternativ för minskade utsläpp inom transportsektorn, främst för den tunga trafiken. Ett annat exempel är projektet klimatsmart citydistribution. De medverkande företagens mål är att halvera utsläppen från godstransporter inom Göteborgs stads miljözon. Genom samverkan med näringslivet skapar vi effektiva och klimatvänliga lösningar – som dessutom ger nya jobb.

Varför satsar då så många företag på klimatarbete? Svaret ligger i Alliansens miljöpolitik som bygger på forskning och utveckling. För att ge den tekniska utvecklingen en skjuts framåt vill vi moderater med politiska verktyg sätta press på investeringsviljan.

Det mest effektiva sättet att direkt minska koldioxidutsläppen är att göra det dyrt att förorena. I dag gör vi just så, med Sveriges nationella koldioxidskatt, samt EU:s handel med utsläppsrätter.

Förorenarna ska betala för utsläpp

Vi är inte emot bilen, vi är emot skadliga utsläpp. Förorenaren ska betala för sina utsläpp samtidigt som de som satsar på miljönytta kan tjäna pengar på utsläppsrätter de inte behöver. Det har visat sig vara mycket effektivt, och stöds också av ny forskning från Handelshögskolan i Göteborg.

Preliminära forskningsresultat befäste att företagens investeringsvilja i utsläppsminskande teknik påverkas av priset på en utsläppsrätt inom EU:s handelssystem. Företag inom EU är mer benägna att satsa på minskade koldioxidutsläpp, trots höga investeringskostnader. Det är positivt för klimatet och miljötekniksektorns framgångar och det finns en potential i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

En framtidsbransch

Med rätt satsningar blir miljö- och energiteknik en framtidsbransch som ger Sverige konkurrensfördelar samtidigt som branschen utgör ett betydande tillväxtområde för Västra Götalandsregionen. Miljönytta och ett växande Göteborg går hand i hand och vi skulle önska att Miljöpartiet omprövar sin negativa inställning i Göteborg.

Lars Hjälmered (M)

riksdagsledamot, ansvarig för miljö- och klimatfrågor

Martin Wannholt (M)

kommunalråd i Göteborg, miljö, trafik och stadsbyggnad

Bild - 1
Bild - 2
Mest läst