Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
FN:s klimatmöte i Doha avslutas i dag, fredag. Ett misslyckande är inte ett alternativ. Klimatförändringar ger inte bara upphov till naturkatastrofer utan rycker undan grunden för allt företagande, skriver debattörerna.

Minskade utsläpp bra för företagen

Det är både absolut nödvändigt och kostnadseffektivt att minska klimatpåverkan – i dag går det för långsamt. Nu behövs ett omedelbart agerande för minskad klimatpåverkan inom fem områden, skriver nio vd:ar i stora svenska företag.

Föreställningen att det är dyrt att minska sin klimatpåverkan och billigt att låta bli är en vida spridd villfarelse ända upp på EU-nivå. Nu behövs bindande överenskommelser, konkreta mål, handlingsplaner och åtgärder från de enskilda företagens nivå ända upp till de globala klimatförhandlingarna.

  • Företag: Business-as-usual är inte hållbart när klimatförändringarna hotar själva den globala överlevnad som är grunden för all affärsverksamhet. Den förståelsen måste öka.Vi vill inte komma med pekpinnar till våra kolleger i näringslivet, men vi vill uppmuntra dem till att sätta tydliga mål för hur de ska minska sina utsläpp. Om vi klarar det, så klarar ni det. Vi har i våra klimatbokslut visat hur vi gör, kopiera gärna – eller gör det ännu bättre!

  • Kunder: Det är självklart att allt vi gör drivs av kundefterfrågan; nuvarande eller uppfattad för framtiden. Om lagstiftningen inte är pådrivande och företagen inte känner ett kundtryck att minska sin klimatpåverkan, går förändringarna sakta. Därför vill vi uppmana alla kunder – och vi är alla kunder – att handla mer hållbart. Som företag vill vi underlätta detta genom att transparent och jämförbart redovisa korrekt information om vår klimatpåverkan. Vi vill också vara med och finna lösningar för framtiden; bortom våra egna utsläppsreduktioner, tillsammans med återförsäljare och kunder.

Lovar skära 40 procent

Alla företag i Hagainitiativet utlovar att minska sin klimatpåverkan med minst 40 procent till 2020, många har mer långtgående mål än så. Vi uppnår målen med stöd av dagens lagar, regler och kundernas krav. Men för att verkligen kunna vända klimatutvecklingen åt rätt håll måste vi öka takten och skärpa målen, tillsammans.

  • EU:s medlemsstater: Även stora företag har hemmamarknader, som är viktiga för att pröva nya lösningar. Vi ser att både lagstiftning och ekonomiska incitament kan förbättras, men bedömer också att Sveriges koldioxidskatt, klimatkrav i upphandling och befolkningens starka klimatmedvetenhet är viktiga grunder för vårt klimatarbete. Detta visar vilken roll en medlemsstat kan ha, och vi uppmanar alla medlemsstater att höja sina ambitioner, särskilt i de områden som inte omfattas av EU:s utsläppshandel.

  • Europeiska Unionen: Den europeiska industrikommissionären tror att allting över 20 procent utsläppsminskningar är skadligt för näringslivet. EU:s ställningstagande att bara skärpa sina mål om andra också gör det bygger på antagandet att det är dyrt med att minska sin klimatpåverkan och billigt att låta bli. Detta har helt hållet motbevisats av den välkända ekonomen Sir Nicholas Stern.

Behöver förutsägbara mål

Som stora företag har vi alla kommit överens om att minska vår klimatpåverkan samtidigt som vi är helt övertygade om att det är lönsamt. Men vi är beroende av förutsägbara och långtgående mål. Vi föreslår därför att EU beslutar om de mål som redan har föreslagits i EU:s Low Carbon Roadmap; 40 procents minskad klimatpåverkan till 2030, 60 procent till 2040 och 80-95 procent till 2050. Dessa mål bör också vara basen för EU:s utsläppshandel ETS, och EU bör säkerställa att all energi- och klimatpolicy är i linje med dessa övergripande utsläppsmål.

  • Globalt: De inledande signalerna från COP18, FN:s klimatmöte i Doha, är inte särskilt lovande. Mycket av det som utlovades på fjolårets möte i Durban har inte genomförts, snarare ser vi en tillbakagång, samtidigt som det är mer än tydligt att vi måste agera nu. Detta tydliggjorde Världsbanken nyligen i sin rapport – Turn Down the Heat.

Den andra åtagandeperioden av Kyotoprotokollet kommer knappast att börja gälla den första januari, trots att den nuvarande perioden går ut den sista december i år. Förhandlingarna om ett långsiktigt globalt avtal är ständigt på gränsen till sammanbrott. Den gröna klimatfonden saknar finansiering. REDD-systemet för minskad klimatpåverkan från avskogning ser ut att aldrig förverkligas och handeln med CDM är på alldeles för låga kostnadsnivåer.

Mot denna bakgrund är vårt budskap som stora företag till förhandlarna enkelt: Vi behöver tydliga, bindande och långtgående överenskommelser, kombinerat med ekonomiska incitament, så att vi alla konkurrerar på en rättvis spelplan. Misslyckande är inte längre ett alternativ.

Anders Strålman

vd och koncernchef Axfood

Pierre Decroix

vd Coca-Cola Enterprises Sverige

Anders Egelrud

vd Fortum Värme

Johan Skoglund

vd JM

Per Olof Nyman

vd och koncernchef Lantmännen

Lars Appelqvist

vd Löfbergs

Staffan Persson

vd Stena Recycling

Denis Mattsson

vd HK Scan

Fredrik Wirdenius

vd Vasakronan

Alla företag är medlemmar i Hagainitiativet – företag för aktivt klimatansvar.

Mest läst