Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

sy5e2a0d.jpg

Miljonkampanj mot cannabis

Rikskriminalen välkomnar regeringens kampanj mot cannabis. Samtidigt lägger polisen om sin verksamhet.

Bruket av cannabis ökar, i synnerhet bland unga killar i storstäderna. Regeringen avsätter 50 miljoner kronor för en informationskampanj och insatser för unga i riskzonen. Polisen, som inte får del av pengarna, välkomnar satsningen.

– Vi tycker att regeringens satsning är utmärkt. Efterfrågesidan är oerhört väsentlig för oss, vi vill ju begränsa den eftersom smugglingen är kopplad till den, säger Steve Alm, ställföreträdande analyschef vid Rikskriminalpolisen.

Polisen riktar allt mer in sina resurser på att bekämpa organiserad kriminalitet, där narkotikahandeln är en del. Därför stöper polisen om sin organisation - från narkotikarotlar till bredare kriminalrotlar.

Samarbete med andra myndigheter, till exempel Folkhälsoinstitutet som håller i regeringens satsning, är också viktigt för polisen.

– Vi har gränsöverskridande samarbete mellan olika myndigheter och försöker nu harmonisera och ha en gemensam strategi för bekämpning av narkotikabrott i Sverige, säger Steve Alm.

Cannabis är ett samlingsnamn för marijuana, hasch och cannabisolja.

I Sverige är hasch vanligast.

Det är få svenskar som missbrukar cannabis jämfört med i många andra europeiska länder.

Fler män än kvinnor använder cannabis och de flesta är mellan 16 och 29 år.

Bruket av cannabis har varit relativt stabilt i många år.

Bland unga män ser användningen ut att öka något, enligt den nationella folkhälsoenkäten.

Cannabis kan bland annat utlösa psykiska sjukdomar som finns latenta.

Drogen kan även orsaka allvarliga psykiska sjukdomar.

Cannabisbruk kan också försämra minnesförmågan och inlärningsförmågan.

Källa: Folkhälsoinstitut (TT)

Mest läst