Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Miljöpartiet fel ute om genmodifierade grödor

Hur kan det komma sig Miljöpartiet driver en linje som går stick i stäv med etablerad forskning om genmanipulerade grödor? EU:s omfattande forskning visar att genmodifierade grödor inte innebär större risker än konventionella växtförädlingsmetoder, skriver professorer Stefan Jansson och Sten Stymne.

Debatten kring genetiskt modifierade grödor går hög i Europa och debattinläggen på GP Debatt (30/3) "Risk för invasion av genmodifierade grödor" och på SvD Brännpunkt (23/3, 26/3 och 27/3) visar tydligt att verklighetsuppfattningarna kan vara väldigt olika. Vetenskapsradion Klotet formulerade (14/9 2011) det träffsäkert som ”GMO: Forskare och Miljöaktivister på olika planeter?”

Miljöpartiet och de flesta oberoende växtforskare vid svenska universitet har precis samma mål, det vill säga ett hållbart och uthålligt jordbruk, men skiljer sig i hur man tror man når dit. Carl Schlyter (MP) argumenterar hårt mot genmodiferade växter och Miljöpartiet anser att “det ska ställas hårdare krav för att få genmanipulerade grödor godkända”. Man avfärdar därmed dogmatiskt en av de tekniker som grundforskare och växtförädlare över hela världen använder.

Carl Schlyters argument är bland annat att det är en risk att genetisk modifierade växter ger mer bekämpningsmedel, mer toxiner, kan skada bin eller andra insekter och att gener kan sprida sig till vilda arter och där orsaka skada. Oberoende forskning har visat att detta alls inte stämmer, rapporten “A decade of EU-funded GM research” som sammanställer resultaten av de närmare tre miljarder skattekronor som EU lagt på riskforskning om genmodifierade växter sammanfattas med meningen ”GMOs are not per se more risky than conventional plant breeding technologies". Tvärtom anser nästan samtliga oberoende svenska ledande växtforskare (se DN debatt 1/10) att särbehandlingen av genetisk modifierade grödor i europeisk lagstiftning hindrar oss i strävandet mot ett uthålligt jordbruk.

Den som vill lära sig mer kan på www.kvatv.se se det symposium som Kungliga Vetenskapsakademins Nationalkommitté för biologi anordnade 20/3. Där ges många exempel på hur den syn som Carl Schlyter och Miljöpartiet för fram hindrar svenska forskare att ta fram lösningar på jordbrukets miljöproblem och i stället leder till att ett fåtal stora multinationella företag ges monopol på marknaden för utsäde.

Schlyter tar Franska miljöministern till hjälp i artikeln i GP. Ministern säger att GM-majsen MON 810 medför risker och därför kommer franska regeringen inte att tillåta odling. Oberoende experter avfärdade rapporten från organisationen CRIIGEN som åberopades, och som hävdar att det fanns skador på råttor som ätit majsen, och EU ålade därför Frankrike att häva odlingsförbudet eftersom det stred mot beprövad vetenskap. President Sarkozy svarade 29/11 2011 att han inte kommer att tillåta odlingen och skall ta fram det vetenskapliga underlaget som visar att majsen är farlig.

Det är ett ovetenskapligt förhållningssätt, seriös forskning låter verkligheten styra slutsatserna, inte tvärtom. Uppenbarligen ser Carl Schlyter på riskvärderingen av GMO på samma sätt, det vill säga man bestämmer sig först för vilket resultat man vill ha och sen försöker man ta fram data som styrker detta.

Hur kan det komma sig Miljöpartiet i denna fråga driver en linje som går stick i stäv med etablerad forskning? Naturligtvis är detta en kamp om väljarna; det finns en vida spridd skepsis mot genmodifierade växter bland europeisk allmänhet. Det är politikernas roll att stifta lagar, men det är vetenskapsmannens/kvinnans roll att berätta om forskningens resultat för att hjälpa politikerna att ta beslut som är baserade på etablerad vetenskap. I denna fråga har vetenskapssamhället misslyckats att föra ut sitt budskap, tyvärr till men för Europas befolkning och natur.

Stefan Jansson

professor i växters cell- och molekylärbiologi, Umeå Plant Science Centre och Umeå Universitet

Sten Stymne

professor i växtförädling och genetik, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Bild - 1
EU:s omfattande forskning visar att genmodifierade grödor inte innebär större risker än konventionella växtförädlingsmetoder, skriver professorer Stefan Jansson och Sten Stymne.
Mest läst