Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Miljöarbete lågt prioriterat

För tre år sedan klubbades miljöprogrammet i Stenungsund. Och 2014 ska målen vara uppfyllda. Men alla handlingsplaner har stoppats i byrålådan.

– Det är fruktansvärt dåligt. När nästan hela samhället i övrigt har begripit att alla instanser, högt och lågt, måste arbeta för detta. Men i Stenungsund kan man inte ens följa de lågt ställda mål som har satts, säger kommunfullmäktigeledamoten Joakim Ruist (MP).

Miljöprogrammet som klubbades i kommunfullmäktige för tre år sedan anger tydliga mål som ska vara uppfyllda 2014. Den ambitiösa pappersluntan talar om frisk luft och friskt vatten, trygg miljö, ett rent hav och biologisk mångfald. Konkret handlar det bland annat om att bygga ut gång- och cykelvägar, minska bullernivåerna, miljö- och energianpassa fastigheter och öka andelen vindkraftverk.

Men därefter har ingenting hänt. Två gånger har föreslagna handlingsplaner återremitterats. De senaste två åren har inte ens någon plan nått kommunstyrelsens bord.

– Vi har haft en ekonomisk kris och många andra frågor har varit viktiga. Men visst har arbetet gått långsamt och segt. Kanske borde vi ha tryckt på mer, säger kommunalrådet Ove Andersson (M).

Samtidigt pågår redan ett miljöarbete i Stenungsund. Det handlar bland annat om att minska energianvändandet i kommunens lokaler och att lära hemtjänstpersonal att köra miljövänligt. Men både politiker och tjänstemän är överens om att handlingsplaner är ett måste. Dels för att göra arbetet med att nå målen tydligt, men också för att miljöarbetet kostar och måste föras in i budgeten.

Joakim Ruist är även kritisk till att målen som satts är för lågt ställda.

– Det finns många saker. Ett exempel är solenergi, det står det ingenting om i programmet och i det fallet finns det till och med statliga bidrag att söka, säger han.

Huruvida målen kommer att uppfyllas fram till 2014 är dock oklart. Först måste en handlingsplan antas.

– Det vore lite väl magstarkt att säga att vi kommer att nå alla mål fram till 2014. Men vi jobbar med frågan och kommer att ta med en plan i budgetarbetet inför nästa år. Vi hoppas även kunna avsätta en slant för det här arbetet, säger Ove Andersson.

Mest läst