Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

4367b1024.jpg

Mer ansvar på arbetslösa

Regeringen vill lägga ett större ansvar på de arbetslösa att själva visa att de söker jobb. Nyanlända invandrare ska vara beredda att ta jobb var som helst i Sverige för att inte tappa ersättningen.

Ett förslag för att ändra reglerna för detta i arbetslöshetsförsäkringen läggs fram i en särskild proposition till riksdagen.

Kraven på att söka arbete ska i princip, anser regeringen, vara de samma för arbetslösa vare sig de har a-kassa, aktivitetsstöd eller ekonomiskt bistånd, det vill säga socialbidrag. Ett förslag till ändrade regler för personer med aktitivitetsstöd, däribland personer i Fas 3, ska presenteras i budgeten för 2014, enligt finansplanen.

Under 2013 ska Arbetsförmedlingen kontrollera särskilt att dagens regler följs som avsett.

Regeringen vill att kommunernas socialtjänst och Arbetsförmedlingen ska samverka mer om hur de som får ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd söker arbete.

Nyanlända invandrare föreslås vara tvungna att acceptera arbete i hela landet för att få behålla sin ersättning.

Enligt regeringens egen bedömning av hur den förda politiken påverkar skillnaderna mellan olika grupper och mäns och kvinnors inkomster förväntas skillnaderna minska. Men det bygger på antaganden om vad som ska hända framöver och bedömningar som förutsätter att arbetslösa, personer med låga inkomster, deltidsarbetande och kvinnor finner det lönt att arbeta mer än tidigare på grund av framförallt jobbskatteavdraget.

Hittills har statistik från SCB visat att de flesta fått det bättre eller åtminstone inte sämre, sett till disponibel inkomst. Men de med högre inkomster har fått en mycket stor förbättring jämfört med de med lägre inkomster.

Regeringen skriver i finansplanen att den direkta effekten av regeringens reformer 2006-2012 är lika för män och kvinnor vad gäller inkomster. Men i ett längre perspektiv ska utdelningen bli bättre för kvinnor eftersom, skriver regeringen, att jobbskatteavdraget på sikt leder till att kvinnor arbetar mer och att deras inkomster av arbete därmed kommer att öka mer än för män.

MER UR BUDGETEN

-Det svenska biståndet får 2,4 miljarder kronor mer i budgeten för 2013 jämfört med året innan. Totalt uppgår det till 38,2 miljarder. Det innebär att regeringen följer det så kallade enprocentsmålet, det vill säga att biståndet ska uppgå till 1 procent av Sveriges bruttonationalinkomst.

En dryg miljard ska gå till särskilda satsningar i de fattigaste länderna, inte minst för att nå FN:s så kallade millenniemål, om bland annat minskad barnadödlighet och ökad tillgång till vatten och sanitet.

-Regeringen föreslår i tilläggsbudgeten för 2012, en bilaga till budgetpropositionen, att rättsväsendets anslag ökas med 199,5 miljoner. I princip hela tillägget går till anslaget för rättsliga biträden, där kostnaderna ökat mer än beräknat. Det har bland annat att göra med flera riktigt stora brottmål med många inblandade parter.

-Försvaret föreslås få 78 miljoner i tillägg, där det mesta hamnar på kustbevakningen och räddningstjänsten för att täcka kostnader för ersättning efter större olyckor, bland annat oljesanering.

-Anslaget för migration höjs med 340 miljoner kronor 2012 på grund av att antalet asylsökande har ökat mer än tidigare beräknat. Det betalas genom att motsvarande summa flyttas från biståndet.
Mest läst