Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

hamnen (kopia)
Det borde ställas samma krav på all inmatning till elnätet vad gäller elkvalitet, skriver debattören.

Man kan inte bara skylla på kolet

Det är inga "bakåtsträvare" som inser att taket snart har nåtts vad gäller vindkraft. Det är personer som förstår behovet av ständig balans mellan inmatad och förbrukad effekt, skriver Lars Wiegert, civilingenjör elkraft.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Elproduktion, 26/3

Helt klart medför subventionerna på elmarknaden att konkurrensen är satt ur spel. För januari var elpriset cirka 30 öre/kWh och till detta kommer så kallad certifikatsavgift till vind och vatten om nästan fyra öre. En subvention om mer än tio procent på all el som går till vind och vatten. Det skulle vara intressant att slopa alla subventioner, som vissa kraftslag åtnjuter och straffskatter som drabbar andra. Då först kan man få konkurrens på lika villkor och sanningen kommer fram om vilka kraftslag som är lönsamma eller ej.

Det är inga "bakåtsträvare" som inser att taket snart har nåtts vad gäller vindkraft. Det är personer som förstår behovet av ständig balans mellan inmatad och förbrukad effekt. Då vattenkraften är reglerkraft, skulle nivåerna i magasinen behöva variera mera ju mera vindkraft det byggs. Eftersom vattendomarna (och för övrigt dammarnas konstruktion) inte medger detta, måste vattenkraftverken allt oftare öppna dammluckorna och spilla bort värdefull energi som då blir en minuspost för vindkraft. Detta är inte med i kalkylerna.

Det borde ställas samma krav på all inmatning till elnätet vad gäller elkvalitet. Det innebär att de som vill mata in slumpmässig effekt behöver utrustning för reglering av spänning och effekt, samt kontinuitet. Denna kostnad har vi ännu inte sett, men har av Svenska Kraftnät prognostiserats till 60 miljarder. Vem ska betala det?

Det är alltså inte bara att skylla på kolet, som vi väl för övrigt knappt använder alls.

Lars Wiegert

civilingenjör elkraft

Mest läst