Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Många frågetecken. Det är ingen tvekan om att många delar i Västsvenska paketet är viktiga för Göteborgs och regionens framtid. Men när frågetecknen nu hopar sig måste man kunna diskutera utformningen inom den beslutade ekonomiska ramen, skriver debattörerna.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  M: Dags att lyssna på kritiken mot Västlänken

  Västlänken verkar vara ett våghalsigt projekt, både vad gäller miljö, ekonomi och samhällsnytta. Samtidigt gör utformningen av trängselskatten att väldigt många människor kommer i kläm. Västsvenska paketet är viktigt, men en tveksam kompromiss är inte alltid värd att försvara, skriver sex Västsvenska moderata riksdagsledamöter.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  När Västsvenska paketet, inklusive medfinansiering via trängselskatt, beslutades av västsvenska politiker efter en kompromiss över partigränserna upplevde många det som ett beslut under galgen.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Utan medfinansiering genom trängselskatter skulle man inte kunna genomföra alla de viktiga infrastrukturåtgärder som behövs i Göteborg. Det gäller en ny älvförbindelse, ombyggnad av hamnbanan, lösningar för framtidens viktiga tågtrafik och satsningar på kollektivtrafiken. Göteborg är Västsveriges nav och det är viktigt för alla i regionen att både bil och kollektivtrafik fungerar optimalt.

  Politikerna menade väl

  De västsvenska politikerna menade väl när de sydde ihop sin kompromiss. I efterhand kan man konstatera att utformningen av trängselskatten och placeringen av betalstationerna tyvärr gör att väldigt många människor kommer i kläm. Den som måste betala maximal tränselskatt för att ta bilen till jobbet kommer att få en kostnadsökning motsvarande hela jobbskatteavdraget.

  Lika olyckligt är det givetvis att ta ut biltullar för genomfartstrafik på en Europaväg genom staden, och att dessutom börja ta ut avgiften långt innan några nya vägar sett dagens ljus.  

  Extra hårt slår biltullarna mot pendlare från grannkommunerna, särskilt de med sådana arbetstider eller resvägar att kollektivtrafik inte är något alternativ, och allra mest mot dem med lägre inkomster.  

  Det finns också stora frågetecken kring den del av investeringarna som utgörs av järnvägsförbindelsen Västlänken. Detta är den absolut största kostnadsposten i det västsvenska paketet och ett av de dyrare infrastrukturprojekten i Sverige.

  Vad händer om inte detta projekt klarar budgetramarna? Ska biltullarna höjas ytterligare då? Götatunneln blev exempelvis dubbelt så dyr som budgeterat. Tunneln genom Hallandsåsen blev tio gånger dyrare än beräknat.

  Få Göteborgare vet vilka ingrepp som kommer att ske i staden under tiden Västlänken byggs. Hur delar av Hagaparken kommer att skövlas. Hur stora delar av Liseberg kommer att förstöras, inklusive Lisbergs entré, Lisebergshallen, Rondo och Lisebergsteatern som troligen alla måste rivas. Återuppbyggnaden kommer enligt Lisebergs vd Pelle Johannisson att kosta runt en miljard. I dag kan ingen ge tydligt besked om hur denna kapitalförstöring ska betalas.

  Ny lösning krävs

  En ny lösning för den viktiga järnvägstrafiken till och från Göteborg krävs för framtidens pendling. Men vi tycker att Västlänken verkar vara ett ganska våghalsigt projekt, både vad gäller miljö, ekonomi och samhällsnytta. Det har funnits andra klart realistiska förslag på hur man skulle kunna lösa tågproblemen på ett billigare och enklare sätt.

  Västlänken verkar vara den i särklass mest ekonomiskt äventyrliga och kostsamma av alla varianter som utretts, och den har också fått kritik från olika experter.

  Om man ersätter Västlänken, som alltså är det i särklass dyraste projektet i det Västsvenska paketet, med ett annat sannolikt billigare alternativ, kan man också genomföra det Västsvenska paketet för en betydligt rimligare kostnad vilket också skulle kunna möjliggöra mer begränsade biltullar. Biltullar som då måste utformas så att de betalas även av utländska fordon.

  När de västsvenska politikerna tvingades ta sitt mycket snabba beslut om Västsvenska paketet fanns det inte tillräcklig tid att analysera alternativa lösningar för järnvägstrafiken. När frågetecknen nu hopar sig och det äntligen blir uppenbart för alla vilka negativa effekter framförallt byggandet av Västlänken får, och hur fel och orättvist biltullarna slår, så är det hög tid för politikerna att sätta sig ned och resonera om hur man kan göra förändringar både vad gäller järnvägstrafiken och biltullarna.

  Måste kunna diskuteras

  Det är ingen tvekan om att många delar i Västsvenska paketet är viktiga för stadens och regionens framtid, men utformningen måste kunna diskuteras inom den beslutade ekonomiska ramen. Det vore helt ofarligt för de västsvenska politikerna att visa denna respekt mot väljarna, för staten lär självklart inte dra in sitt statsbidrag bara för att ansvariga politiker finner bättre lösningar. Det handlar inte om att förkasta det Västsvenska paketet, utan om att lyssna på invånarna i Göteborg och i kranskommunerna och ödmjukt begrunda deras kritik.

  Vi kommer säkert att få kritik för att vi stör den politiska kompromissen genom denna artikel. Men vi anser att en tveksam kompromiss inte alltid är värd att försvara. För Göteborgs och Västsveriges skull måste politikerna visa lyhördhet inför kritiken och våga sätta sig ned och diskutera bättre lösningar som kan få ett starkare stöd från medborgarna.

  Stefan Caplan (M)

  Mikael Cederbratt (M)

  Jan Ericson (M)

  Maria Plass (M)

  Lars-Arne

  Staxäng (M)

  Michael Svensson (M)

  Västsvenska riksdagsledamöter