Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

"Många upphandlare saknar kompetens"

Anders Wijkman, som lett Upphandlingsutredningen 2010 på uppdrag av regeringen, konstaterar att många upphandlare saknar både kunskap och resurser.

När GP når Anders Wijkman har han inte hunnit sätta sig in i det aktuella avtalet mellan Trafikverket och Balfour Beatty Rail, och kan därför inte gå in på detaljfrågor – men konstaterar:

– Här hade man tydligen skrivit ett kontrakt som inte innehöll en rätt att bryta avtalet.

Wijkman ingår i den grupp som fått i uppdrag av Finansdepartementet att se över hur den offentliga upphandlingen fungerar i Sverige.

Den 21 november överlämnade utredningen sitt delbetänkande, På jakt efter den goda affären – analys och erfarenheter av offentlig upphandling, till civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

– Den allmänna bild vi har är att det ofta brister i någon slags grundläggande strategi när det gäller upphandlingsverksamhet, när man upphandlar entreprenader av olika slag. Det får också konsekvenser för de kontrakt man gör.

Bättre kompetens

En av frågorna som lyfts är bristen på kunskap hos nyckelpersoner.

– Många upphandlare gör ett bra jobb men de saknar ofta resurser och kompetens, säger Anders Wijkman, som menar att detta är ett område som måste stärkas upp.

– Om man ger det här området den betydelse som det borde ha och verkligen gör upphandlingen till en del av ledningens ansvar så kommer man sannolikt också se till att man stärker kompetensen.

– Vi kommer att lägga förslag som syftar på att höja kompetensen.

I dag hamnar ungefär fem procent av de offentliga upphandlingarna i domstol. Om det är mycket eller lite vill Anders Wijkman inte säga, eftersom man då måste jämföra med hur det ser ut i andra länder, men han menar att regelverket kan förbättras.

– Då kan vi minska risken för överprövningar och se till så det skrivs bättre underlag och förs en bättre dialog, där det också blir mer genomarbetade uppföljningar.

– Sen kan vi titta på domstolarna och se om de kan snabba på, kanske ha en specialdomstol som bara har sådana här ärenden.

Den offentliga upphandlingen i Sverige omfattar minst 500 miljarder om året och står för mer än 15 procent av Bruttonationalprodukten.

– Den är jätteviktig och rör service på många viktiga områden. Tågverksamheten inte minst.

Mest läst