Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
”Det finns tydliga skillnader i hur vi förhåller oss till själva bilen”, säger Ana Gil Solá som forskat på mäns och kvinnors arbetsresande.

Män tar bilen - kvinnor tar bussen

Män tar bilen, kvinnorna åker kollektivt. Nya siffror från SOM-institutet visar att gamla mönster lever kvar.

De flesta som regelbundet åker kollektivt har säkert gjort samma iakttagelse. På bussar och vagnar är kvinnor i majoritet.

Fenomenet är inte på något sätt nytt och undersökningen som presenteras i SOM-institutets rapport Trafikvanor och trafikattityder visar att det håller i sig. På frågan "Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan?" svarar 46 procent av männen i Västsverige att de kör bil. Motsvarande siffra för kvinnor är 36 procent.

Av kvinnorna uppger 18 procent att de åker buss, spårvagn eller tåg. Motsvarande siffra bland män är 11 procent.

Ana Gil Solá, filosofie doktor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet, har i arbetet med avhandlingen "På väg mot jämställda arbetsresor?" tittat på hur mäns och kvinnors arbetsresande ser ut.

Männens arbetsplatser ligger längre bort

Hon säger att det finns många förklaringar till att män i högre grad tar bilen till jobbet. En orsak är arbetsplatsernas geografiska placering. Kvinnor jobbar oftare inom serviceyrken som ligger centralt och med goda kollektivtrafikförbindelser, medan män oftare har sin arbetsplats lite mer perifert.

Men det handlar också om inkomstnivå, vanor och könsroller.

- Det finns tydliga skillnader i hur vi förhåller oss till själva bilen. De gånger män avstår från att köra bil så är det ett aktivt val, säger Ana Gil Solá.

Hennes forskning visar att man inom vissa hushåll förhåller sig olika i synen på vilket behov av en bil mannen respektive kvinnan har. Men hon betonar att det ser väldigt olika ut – vissa hushåll är väldigt jämställda, andra mer traditionella – och hon ställer inte alls upp på synen att männen lägger beslag på familjens bil och att kvinnan får lösa sin transport på annat sätt.

- Kvinnorna gör ju också ett val, om han roffar åt sig bilen, så tillåter hon ju honom att göra det. Och kvinnorna kan få andra fördelar genom att välja bort bilen.

Buss-satsningar på män

På Västtrafik är man förstås medvetna om att kvinnor reser kollektivt i högre grad än män. Lena Jovén på Västtrafiks presstjänst säger att man gör vissa satsningar för att locka in fler män i bussarna. Västtrafik har som övergripande mål att fördubbla resandet med kollektivtrafiken fram till år 2025 – och för att lyckas med det är förstås alla nya resenärer välkomna.

- Grunden är att satsa där det finns störst resandeunderlag, men i uppdraget från våra ägare Västra Götalandsregionen finns också med att vi ska beakta alla gruppers behov och öka jämlikhet och jämställdhet. Så det finns med i vårt uppdrag, säger hon.

Hon pekar speciellt på två saker som gjorts på senare tid. Det ena är de provåkarkampanjer som genomförts.

- Där har vi gått mycket mot bilägare och där har vi sett att det är fler män än kvinnor som står som ägare till bilen. Om man ska generalisera kan man väl säga att de kampanjerna går lite mer mot män.

Det andra hon pekar på som Västtrafik gör handlar om att utveckla trafiken och fordonen, så att det ska gå att jobba på bussen.

- Pendeltågen och regiontågen kommer till exempel på wifi framöver, säger Lena Jovén.

Antikverad infrastruktur

Forskaren Ana Gil Solá säger att frågan hur man ska få fler män att åka kollektivt är svår. Den infrastruktur vi har i dag är till stor del planerad av män som hade fruar som satt hemma och passade barn. Villaområden och trafikleder är planerade på ett sätt som de upplevde var smidigt för omkring 50 år sedan.

- Det tar tid att förändra.

I SOM-institutets rapport finns en annan siffra som säger mycket om hur bilen används för arbetsresor. Endast två procent av de tillfrågade, en procent av männen och tre procent av kvinnorna, uppger att de åker till jobbet som passagerare i en bil.

Att köra bil är det vanligaste sättet att för västsvenskarna. Så här svarar folk på frågan "Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan?" Andel i procent.

Bil som förare: 41

Buss: 8

Cykel/elcykel: 7

Till fots: 5

Spårvagn: 4

Tåg/pendeltåg: 3

Bil som passagerare: 2

Annat: 1

Arbetar ej/arbetar hemma: 29

Källa: Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland/SOM-rapport 2015:8

Mest läst