Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Skolans personal behöver relevant fortbildning för att kunna upptäcka och hantera våldet på våra skolor. Det får den inte i dag.

Lyssna på forskningen och undvik våld i skolan

Trots all forskning som påvisar sambandet mellan unga pojkars försök att leva upp till förlegade manlighetsideal och dess koppling till våld väljer skolpolitiker, skoltjänstemän och skolledare att se på denna forskning som något katten släpat in, skriver Marcus Svensson.

Miljön på Göteborgs skolor har varit ett ständigt återkommande inslag i nyheterna under hösten. Senast var det sexuellt våld på en skola i centrum som uppdagats. Givetvis ska media lyfta de problem som annars döljs inom denna skolas väggar. Medias dramaturgi gör dock att vi riskerar att uppfatta beskrivningarna om våld i skolan som något som sker på specifika skolor (jämför beskrivningarna om Lundsberg) där personalen och kullturen skulle vara unikt usel och avvikande från samhället i stort. I så fall leder medias rapportering oss på fel spår.

Vid en granskning av BRÅ:s rapporter visar det sig att den vanligaste platsen där svenska ungdomar (15–16 år gamla) utsätts för våld är inne i skolans lokaler eller på skolgården. Och tyvärr bemöts denna våldsvardag av en stor dos okunskap hos de ansvariga. I skolan benämns allt våld som mobbning. Det gör att enskilda våldsinslag som kan vara nog så allvarliga inte ens betecknas som ett övergrepp av personalen. Ja i själva verket förblir våldet oftast oupptäckt då lärarna inte kan se eller märka av det trots att det sker framför dem. Det onormala har blivit det normala och reageras därför inte på.

Får inte relevant fortbildning

Givetvis ligger det på huvudmannens ansvar att lärarna får relevant fortbildning för att personalen ska kunna ta sitt lagstiftade ansvar för våra barns hälsa. Detta görs nu inte. Trots all forskning som påvisar sambandet mellan unga pojkars försök att leva upp till förlegade manlighetsideal och dess koppling till våld väljer skolpolitiker, skoltjänstemän och skolledare att se på denna forskning som något katten släpat in. En genusföreläsning på våren kanske vi kan klämma in men sedan får det vara bra med könstramset!

I en av regeringen tillsatt offentlig utredning Delegationen för Jämställdhet i Skolan skrevs en av rapporterna av en av de idag världsledande mansforskarna; professor Michael Kimmel. I rapporten kan man läsa om hur unga killar under ett konstant framtvingande av anpassning till pojkkoden måste lära sig att navigera i en skolkultur präglad av våld. Könsövervakning bland kamrater av samma kön stärker de stereotypa normerna för manlighet och rädslan för att hamna i fokus för negativ uppmärksamhet medför tvång till könsanpassning.

Ligger inte i kromosomerna

Med andra ord: Pojkar lär pojkar våld. Pojkar utsätter andra pojkar för våld. Pojkar utsätter flickor för sexuellt våld. Men det är inte på grund av biologi, det ligger inte i kromosomerna och det är inte testosteronet som gör dem till våldsverkare. Våldet lär de sig leva med under tusentals timmar i skolan.

I stället för att stå handfallen borde skolan ta till sig av den vetenskap och forskning som finns. För 25 år sedan beskrev psykologen Robert Brannon denna ideologi i fråga om manlighet i fyra grundläggande regler.

No Sissy Stuff (var inte feminin). Manlighet innebär att skoningslöst förkasta all kvinnlighet.

Be a Big Wheel (var en höjdare). Rikedom, makt och status är tecken på manlighet. Be a Rock (var oberoende och förlita dig endast på dig själv). Det som gör en man till man är att han är tillförlitlig i en kris, och det som gör en man tillförlitlig i en kris är att han liknar ett själlöst objekt .

Give ’em Hell! (Ge dem vad de tål!). Utstråla mod och aggression. Lev livet på gränsen. Ta risker.

Att våld är ett ideal att leva upp till och inte biologiskt är nu en positiv sak. Ideal är till skillnad från biologisk determinism något skapat och det som är skapat kan omskapas. För att det ska ske måste dock de skolansvariga inse att skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och inte på förlegade traditioner och ideal. Det är få andra instanser i samhället som fortfarande tror på myten om att boys will be boys!

Marcus Svensson

gymnasielärare

Bild - 2
Marcus Svensson gymnasielärare
Mest läst